Info om versjon 5.7.0
September 29, 2021

Sluk alfaer med den ene sanne omegaen: Omega Red!


I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk stallen med 3 nye spillbare figurer: Omega Red, Lady Deathstrike og Silver Samurai

• Egenskaps- og statistikkforbedringer for Wolverine og Sabretooth

• Nye kostymer: Cyclops – X-daggry, Wolverine – Weapon X, Venom – Gammel farao

• Still opp hemmelige Avengers-laget ditt, Nick Fury og Winter Soldier til Omega Reds mytiske legendariske hendelse: «Rød død»

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede Ærbar-karaktertrekket i Silver Samurai-hendelsesfelttoget Muramasas forbannelse

• Ny utstyrsklasse 16: blågrønt (utvidet) utstyr

• Nytt Doom II-raid: Få blågrønt utstyr, K2 (blå) Iso-8 og mer med Dooms neste utfordring for alliansen din.

• Raid-oppdateringer: Fullføringsprosenten for opplåsing av høyere vanskelighetsnivåer og anskaffelse av førstegangsbelønninger er redusert for Alfa IV-, Beta IV- og Gamma IV-raid.

• Alliansekrig-oppdateringer: Nytt «Krigsklar»-karaktertrekk, start med mer krigsenergi, oppdaterte rombonuser, flere forsvarslag, ny «Ikke angrip»-innstilling, ny øvelsesmodus og mer! Les videre for mer informasjon.

• Ny negativ effekt: Traume – hindrer negative effekter i å fjernes eller omdannes.

• Sprettoppvinduet om foreslåtte enhetskrav vises nå på enheter som ikke bruker anbefalt operativsystem, eller som ikke innfrir operativsystemkravene.

• Utstyrsklasseringene er oppdatert, slik at de skal være tydeligere og lettere å få øye på. Du finner dem på stall- og helteskjermene.


Feilrettinger

• Oppdatert tekst: Det sto i beskrivelsen av Nick Furys passive egenskap «Direktør for S.H.I.E.L.D.» at han bare gir Øk farten til Coulson i krigsforsvar. Det står nå at han gir Øk farten til Coulson i krig, slik at det passer med måten egenskapen fungerer på.

• Deathpools passive egenskap «Til jord skal du bli» får nå Deathpool til å angripe hvis hun dreper en fiende med grunnegenskapen, spesialegenskapen eller den ultimate egenskapen hennes.

• Deathpools spesialegenskap «Danse macabre» spredte ikke negative effekter når angrepet drepte målet.

• Kestrels passive egenskap «Dimensjonshopper» fjernet ikke alltid Lading fra henne da det ble hennes tur, dersom Kestrel hadde blokkert en figur påkalt av fienden.

• Tilbud som inneholdt krigsenergi-påfyll og forsvarsøkning-valutaer ble ikke vist på Finner-skjermen.

• Gamora så til tider merkelig ut etter å ha gitt assistanse mens han var styrket.

• Etter å ha åpnet Lagrede lag-listen, ble spillerne plassert øverst på listen i stedet for det nyligste valgte laget.

• Under søk etter utstyr, figurskår og andre ressurser med «Finn» ble Forsyninger-butikken vist som en kilde når den tilsvarende hendelsesbutikken ikke var tilgjengelig.

• Ghost ble noen ganger værende på fiendens side av slagmarken etter å ha eliminert en fiende med den ultimate egenskapen hennes, Kvanteeksplosjon.

• Grafikkorrigering: Ekstra krigskreditt-ikoner ble vist utenfor seiersskjermen etter å ha trykket på «Hopp over».

• En Doombot ble ikke sluppet ut i kamp når det var Doctor Doom sin tur i tilfeller der en fiendtlig Kestrel var nedkjempet av den passive egenskapen til en alliert Kestrel.


Alliansekrig-oppdateringer


Øvelsesmodus

• Prøv lagoppstillinger og krigsstrategier ved å øve deg mot alliansens krigsforsvarslag i fredsperioder.

• Rombonusene er ikke aktive under Øvelsesmodus-kamper.


Krigsenergi

• Spillerne starter nå en krig med 4 krigsenergi (i stedet for 2).

• Grensen for krigsenergi er hevet fra 5 til 10.

• Med den høyere startverdien får spillerne nå til sammen 10 gratis krigsenergi i løpet av én krig.


Iso-8 og «Krigsklar»-karaktertrekk

• Det nye «Krigsklar»-karaktertrekket gir figurer økt statistikk når de forsvarer hangaren eller lasterommet i alliansekrig.

• Alle figurer som er utrustet med K1 Iso-8 nivå 4 eller høyere, får «Krigsklar»-karaktertrekket.


Romoppdateringer

• Alle spillerne har nå 10 plasser å tilordne forsvarslag til (i stedet for 8).

• Oppdaterte rombonuser:

– Lasterom: Gir ikke lenger en tilfeldig positiv effekt, og gir nå +20 % økning av primærstatistikken (skade, helse, panser, Fokus, Motstå) til figurer med «Krigsklar»-karaktertrekket.

– Bro: Gir 10 tilfeldige positive effekter til figurene som forsvarer den, slik som var tilfellet med lasterommet tidligere.

– Hangar: Gir også +10 % økning av primærstatistikken til figurer med «Krigsklar»-karaktertrekket.


Økninger og angrep

• Spillerne kan nå gi økninger til 5 rom per krig (i stedet for 4).

– Disse økningene koster henholdsvis 75, 100, 125, 150, and 150 forsvarsøkning.

• Spillerne kan nå angripe 4 lag per spiller samtidig (i stedet for 2). Trykk på portrettet til en spiller mens du ser på et fienderom for å se hvilke av lagene til vedkommende du kan angripe.

• Allianseoffiserer kan nå markere rom med «Ikke angrip». Når en spiller er markert som mål, kan du trykke på trådkorset igjen for å bytte til «Ikke angrip»-ikonet. Når du trykker på ikonet igjen, fjernes indikatoren.

– Dette er ment som et verktøy for visuell koordinering. Spillet hindrer deg ikke i å angripe spillerens forsvarslag.


Oppdaterte figurer


Wolverine


Oppgradert grunnstatistikk:

• Helse +23 %

• Skade +45 %

• Panser +500 %

• Fokus +32 %

• Motstå +140 %

• Fart +23 %


Grunnegenskap: Adamantium-klør

Gammelt:

• Angrip primærmålet med 240 % penetrasjon, og gi Blødning ved fulltreffer.


Nytt:

• Angrip primærmålet med 240 % penetrasjon, og gi 2 Blødning.

• I KRIG: Få Øk farten.


Spesial: Snitte og kutte

Gammelt:

• Angrip primærmålet med 150 % penetrasjon, og gi Blødning ved fulltreffer. Lag kjedeangrep på 4 mål med 120 % penetrasjon, og gi Blødning ved fulltreffer.

• Hvis Phoenix er en alliert, får primærmålet 350 % penetrasjon i stedet.

• Hvis denne figuren har 1 eller flere X-MEN-allierte, har alle sekundærangrep 100 % sjanse for å få inn en fulltreffer.

• Motangrep bryter denne kjeden.

• Hvis denne figuren har 1 eller flere X-MEN-allierte, kan det ikke gjøres et motangrep mot dette angrepet.


Nytt:

• Angrip primærmålet med 400 % penetrasjon, og gi 2 Blødning.

• Lag returkjede på 5 mål med 120 % penetrasjon, og gi 2 Blødning.

• Alle sekundærangrep har +100 % sjanse for å få inn en fulltreffer.

• Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet, og det kan ikke blokkeres.


Ultimat: Urberserk

Gammelt:

• Angrip primærmålet med 700 % penetrasjonsskade. Hvis Colossus er en alliert, angrip primærmålet med 800 % penetrasjonsskade i stedet.

• Gi Blødning ved fulltreffer.

• Hvis figuren har mindre enn 50 % helse:

– Få Angrep opp i 2 runder.

– Dette angrepet er uunngåelig.


Nytt:

• Hvis denne figurens maks helse er under 50 %, få Angrep opp i 2 runder.

• Hvis Omega Red eller Colossus er en alliert, få alltid Angrep opp, og fjern Dødssikker fra primærmålet.

• Angrip primærmålet med 800 % penetrasjonsskade, og gi 2 Blødning.

• Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.


Passiv: Helbredelsesfaktor

Gammelt:

• Hver runde: Helbred med 20 % av denne figurens maks helse.

• Ved dødsfall: 5 % sjanse for å gjenopplive med 20 % av denne figurens maks helse. Hvis minst én alliert er fra X-MEN: Få ytterligere 5 % sjanse til å gjenopplive.

• Få +5 % fart per UNCANNY X-MEN-alliert. Aktiveres etter at en hvilken som helst figur har foretatt en handling.

Nytt:

• Helbred med 20 % av denne figurens maks helse hver runde.


• Få Angrep opp og 2 Dødssikker hvis helsen er under 60 %.

• Ved dødsfall: 5 % sjanse til å gjenopplive med 50 % av denne figurens maks helse.

• Hvis minst én alliert er X-MEN, få ytterligere 5 % sjanse til å gjenopplive.

• Hvis minst én alliert er WEAPON X, få ytterligere 5 % sjanse til å gjenopplive.

• Få +100 % blokkeringssjanse hvis denne figuren har mindre enn 50 % helse.

Få +5 % fart per UNCANNY X-MEN- eller WEAPON X-alliert. Aktiveres etter at en hvilken som helst figur har foretatt en handling.


Sabretooth


Oppgradert grunnstatistikk:

• Helse +53 %

• Skade +56 %

• Panser +140 %

• Fokus +33 %

• Motstå +140 %

• Fart +15 %


Grunnegenskap: Klo-rake

Gammelt:

• Angrip primærmålet med 340 % skade.


Nytt:

 Angrip primærmålet med 340 % skade, og omdann Forsvar opp.

I KRIG:

– Gi Angrep ned til primærmålet.

– Få 500 % ekstra Fokus til dette angrepet.


Spesial: Bank


Gammelt:

• Angrip primærmålet med 460 % skade.

• Hvis målet har Hån, gjør denne egenskapen ytterligere 80 % penetrasjonsskade.

• Angrip alle tilstøtende mål med 320 % skade.

• Dette angrepet kan ikke blokkeres.

Nytt:

• Angrip primærmålet med 460 % skade og 80 % penetrasjon, og gi Angrep ned.

• Angrip alle tilstøtende mål med 320 % skade, og gi Angrep ned.

• Hvis Omega Red er en alliert, gjør dette angrepet 80 % ekstra penetrasjonsskade på alle mål.

• Dette angrepet kan ikke blokkeres.


Ultimat: Blodrush

Gammelt:


• Angrip primærmålet med 380 % skade, og gi Blødning i 2 runder. Lag returkjede på 4–5 mål, med 330 % skade, og gi Blødning i 2 runder.

• Motangrep bryter denne kjeden.

• Hvis Magneto eller Mister Sinister er en alliert, kan det ikke gjøres motangrep mot dette angrepet.

Nytt:

• Angrip primærmålet med 380 % skade, og gi Blødning i 2 runder.

• Lag returkjede på 5–6 mål, med 330 % skade, og gi Blødning i 2 runder.

• Hvis Omega Red er en alliert, gi Avbrutt til alle helt- og beskyttermål, med 1000 % ekstra Fokus.

• Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet, og det kan ikke blokkeres.


Passiv: Utemmet helbredelse


Gammelt:

• Få +5 % skade per BRORSKAP- eller MUTANT-alliert.

• Hvis Mister Sinister er en alliert, få +20 % fulltreffersjanse.

• Hver runde: Helbred med 15 % av denne figurens maks helse. Få Dødssikker når denne figuren har mindre enn 50 % helse.

• Få +25 % sjanse til å gi assistanse med andre egenskaper enn angrep.

• Få +25 % sjanse til å gi assistanse med andre egenskaper enn angrep per MARODØR-alliert.

Nytt:

• Helbred med 15 % av denne figurens maks helse hver runde.

• Få 2 Dødssikker og 2 Avlede når denne figuren har mindre enn 60 % helse.

• Få +5 % skade per BRORSKAP-, MUTANT- eller WEAPON X-alliert.

• Hvis Mister Sinister eller Omega Red er en alliert: Få +20 % fulltreffersjanse.

• I KRIG: Hvis Wolverine er til stede ved start, fyll opp fartslinjen med 20 %.

• Få +25 % sjanse for å gi assistanse med andre egenskaper enn angrep.

Få +25 % sjanse for å gi assistanse med andre egenskaper enn angrep per MARODØR-alliert.

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.