Skyt på blink i himmelen
January 28, 2022

Kate Bishop

Skarpskytteren Kate Bishop holder vakt på helicarrieren sammen med Echo og unge Avengers. Og som vi nevnte i forrige ukes blogginnlegg, kommer America Chavez, Ms. Marvel og (den uslåelige) Squirrel Girl til å danne et standhaftig fem-personers lag i krigsforsvar. De kommer garantert til å gjøre Nick Fury stolt i alliansekrigene. Men la oss først ta en titt på rollen til Kate Bishop og oppdateringene av lagkameratene hennes.

 

Kate Bishop ble født inn i en velstående familie i Manhattan, og faren hennes var en mektig forlegger. Men forholdet dem imellom ble ødelagt for alltid da hun oppdaget at faren samarbeidet med superskurker og den kriminelle underverdenen. Da Hawkeye og Avengers reddet Kate fra døden, ble hun inspirert av Hawkeye – han var nemlig en helt som ikke hadde superevner, bare talent, ferdigheter og reflekser. Etter et traumatiserende angrep i Central Park lærte Kate seg en rekke former for kamp og selvforsvar. Hun ble raskt en kløpper innen fekting, bueskyting og kampsport. Kate fikk sjansen til å sette de nye ferdighetene sine på prøve da de unge Avengers ikke klarte å hindre et attentat på bryllupet til søsteren hennes. Kate reddet de unge Avengers, og med hjelp fra Cassie Lang (datteren til Ant-Man og helten Stature) fant hun det hemmelige skjulestedet deres. Hun ble med i unge Avengers og overtok navnet «Hawkeye» mens den originale Hawkeye var borte. Kate undergikk enda mer trening (blant annet sammen med Clint Barton) og ble en av de beste skarpskytterne i verden. Sammen med de andre i unge Avengers kjempet hun mot Hydra, Madame Masque og til og med den mektige erobreren Kang.

 

På unge Avengers-laget er Kate Bishop en manipulator med høy Fokus og 200 % treffsikkerhet, noe som gjør henne immun mot Blind. Hun styrker unge Avengers og gjør laget utrolig mektig i krigsforsvar, og hun kan både fjerne positive effekter fra fiender og gi dem negative effekter på mange ulike måter. Kate Bishop har også en Ladet-mekanikk som er ekstra kraftig i krigsforsvar. I likhet med Helter til leie får hun 5 Ladet ved start (én gang per krig), og når det er hennes tur og hun har aktiv Ladet, gir hun egenskapsenergi til alle allierte unge Avengers. Dette gjør at de kan bruke spesialegenskapene og de ultimate egenskapene sine oftere. Oppdateringene som America Chavez, Ms. Marvel og Squirrel Girl får, styrker grunnverdiene deres. I tillegg blir de mer seiglivede og får bedre lagsynergi i krigsforsvar.

 

Vil du vite mer om Kate Bishop og resten av unge Avengers, kan du se den nye episoden av Strike Time.

Ta sikte på inntrengere i helicarrieren med Kate Bishop og unge Avengers:


Kate Bishop

Karaktertrekk: helt, global, teknologi, manipulator, ung Avenger

 

Grunnleggende: Akrobatisk bueskytter

●     Angrip primærmålet med 225 % penetrasjonsskade, og fjern 2 tilfeldige positive effekter.

●     Ved fulltreffer: Lag kjede på 1 tilstøtende mål med 225 % penetrasjonsskade, og fjern 2 tilfeldige positive effekter.

●     I KRIGSFORSVAR: Gi Hån til hvert av målene.

●     Hvis denne figuren har Ladet: Få +25 % fulltreffersjanse med dette angrepet.

●     Dette angrepet kan ikke blokkeres, og det kan ikke gjøres unnamanøver mot det.

 

Spesial: Trikspiler

●     Energikostnad: 3/3.

●     Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 275 % skade.

●     Omdann 3 positive effekter på hvert av målene til negative effekter.

●     Hvis denne figuren har Ladet, gi Angrep opp til deg selv og alle UNG AVENGER-allierte i 2 runder.

●     Hvis denne figuren ikke har Ladet, fyll opp fartslinjen med 75 %, og få Ladet.

●     Det finnes ingen unnamanøver for dette angrepet.

 

Ultimat: Tøm koggeret

●     Energikostnad: 2/5.

●     Angrip alle fiender med 300 % penetrasjonsskade.

●     Hvis denne figuren har Ladet, gi Blind til fienden med mest skade i 2 runder. Gi 2 tilfeldige negative effekter fra denne listen til alle andre fiender i 2 runder: Forsvar ned, Avbrutt, Angrep ned, Senk farten.

●     Deretter mistes Ladet.

●     I KRIGSFORSVAR: Ladet mistes ikke.

●     I KRIGSFORSVAR: Få +100 % ekstra Fokus til dette angrepet.

●     I KRIGSFORSVAR: Gi Øk farten til deg selv og alle UNG AVENGER-allierte i 2 runder.

●     Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet, og det finnes ingen unnamanøver for det.

 

Passiv: Sta trass

●     Ved start: Gi Angrep opp til deg selv og alle UNG AVENGER-allierte i 2 runder.

●     Når en UNG AVENGER-alliert dør eller når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 50 % helse, angrip en tilfeldig fiende med 200 % penetrasjonskade, og gi Blind og Senk farten.

●     Når figuren har mindre enn 50 % helse, få 2 Avlede.

●     Få +25 % Motstand. UNG AVENGER-allierte får +25 % Motstand.

●     I KRIGSFORSVAR: Få 5 Ladet i starten av kampen. Denne handlingen utføres kun én gang per KRIG.

●     I KRIGSFORSVAR: Hver runde: Hvis Ladet, gi 1 egenskapsenergi til deg selv og alle UNG AVENGER-allierte, og mist deretter 1 Ladet.


America Chavez-oppdateringer

Økt grunnstatistikk:

●     +33 % helse

●     +25 % skade

●     +20 % panser

●     +25 % Fokus

●     +36 % Motstand

 

Spesial: Fallende stjerne

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade og 75 % skade per UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLE.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 300 % skade og 75 % skade per UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLE.

●     Hvis Kate Bishop er en alliert, blir dette angrepet alltid en fulltreffer.

 

Ultimat: Starling-veien

Gammelt:

●     Fjern 3 positive effekter

●     Angrip primærmålet med 430 % skade.

Nytt:

●     Fjern 3 positive effekter

●     Angrip primærmålet med 430 % skade.

●     I KRIGSFORSVAR: Rett angrepet mot fienden med minst fartslinje.

●     I KRIGSFORSVAR: Omdann 3 positive effekter til negative effekter i stedet for å fjerne dem.

 

Passiv: Starling-darling

Gammelt:

●     Få +20 % maks helse.

●     UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLER får +20 % maks helse.

 

Nytt:

●     Få +25 % maks helse.

●     UNG AVENGER-allierte og allierte HELTEBØLLER får +25 % maks helse.

●     I KRIGSFORSVAR: Ved start: Fyll opp fartslinjen til tilstøtende allierte med 25 %.

●     I KRIGSFORSVAR: Reduser fiendens Reduksjon med 100 %.

●     I KRIGSFORSVAR: Hvis denne figuren har 3 eller flere UNG AVENGER-allierte, reduser fiendens skade med 20 %.


Ms. Marvel-oppdatering

Økt grunnstatistikk:

●     +17 % helse

●     +14 % skade

●     +20 % panser

●     +60 % Fokus

●     +48 % Motstand

 

Grunnleggende: Kraftfik

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade.

●     Få Avlede.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade.

●     Få 2 Avlede.

 

Spesial: Vitalisering

Gammelt:

●     Helbred deg selv med 20 000 helse og 50 % av denne figurens maks helse.

●     Hvis helsen startet under 50 %, får du også Senk farten.

Nytt:

●     Helbred deg selv med 23 000 helse og 50 % av denne figurens maks helse.

●     Hvis helsen startet under 50 %, får du også Senk farten.

●     I KRIGSFORSVAR: Få Hån.

 

Passiv: Fanjente

Gammelt:

●     Få assistanse nå hver gang det er turen til en UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE. Hver runde: Gi assistanse nå til en tilfeldig UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE.

●     Få Hån når helsen til en alliert HELT er under 50 %. Hvis den allierte er en UNG AVENGER eller BØLLE, får den også 2 Avlede.

 

Nytt:

●     Få assistanse nå hver gang det er turen til en UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE. Hver runde: Gi assistanse nå til en tilfeldig UNG AVENGER-alliert eller alliert HELTEBØLLE.

●     Få Hån når helsen til en alliert HELT er under 50 %. Hvis den allierte er en UNG AVENGER eller BØLLE, får den også 2 Avlede.

●     Når denne figuren har mindre enn 50 % helse: Fjern Hån.

●     Få +25 % panser. UNG AVENGER-allierte får +25 % panser.

●     I KRIGSFORSVAR: Få ytterligere +25 % panser.

●     I KRIGSFORSVAR: UNG AVENGER-allierte får ytterligere +25 % panser.

●     I KRIGSFORSVAR: UNG AVENGER-allierte får +25 % maks helse.


Squirrel Girl-oppdateringer

●     +20 % helse

●     +25 % skade

●     +114 % panser

●     +14 % Fokus

●     +17 % Motstand

 

Spesial: Spise nøtter

Gammelt:

●     Helbred alle UNG AVENGER-allierte som har mindre enn 50 % helse, med 15 % av figurens maks helse. Helbred alle allierte med ytterligere 15 % av denne figurens maks helse.

●     Fjern alle negative effekter fra alle allierte.

●     Påkall den allierte som gjør mest skade, for å angripe primærmålet.

Nytt:

●     Helbred alle UNG AVENGER-allierte som har mindre enn 50 % helse, med 15 % av figurens maks helse. Helbred alle allierte med ytterligere 15 % av denne figurens maks helse.

●     Fjern alle negative effekter fra alle allierte.

●     Påkall den allierte som gjør mest skade, for å angripe primærmålet.

●     I KRIGSFORSVAR: Hvis helsen startet over 90 %, få 1 egenskapsenergi.

●     I KRIGSFORSVAR: Fjern negative effekter før helbredelse.

 

Ultimat: Ekornarmé

Gammelt:

●     Angrip alle fiender med 260 % skade, og gi Blødning og Angrep ned.

●     Dette angrepet kan ikke bomme.

Nytt:

●     Angrip alle fiender med 260 % skade, gi Helbredelseblokkering i 2 runder, og gi Angrep ned.

●     Fyll opp fartslinjen med 10 % per UNG AVENGER-alliert.

●     Dette angrepet kan ikke bomme, og det kan ikke gjøres motangrep mot det.

 

Passiv: Uslåelig

Gammelt:

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 50 % helse: Gi Forsvar opp til denne allierte, og fyll denne figurens fartslinje med 30 %.

●     Få +20 % Reduksjon. UNG AVENGER-allierte får +20 % Reduksjon.

●     Få +20 % maks helse. UNG AVENGER-allierte får +20 % maks helse.

Nytt:

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 75 % helse: Gi 2 Avlede til denne allierte.

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 50 % helse: Gi Forsvar opp til denne allierte, og fyll denne figurens fartslinje med 30 %.

●     Når en UNG AVENGER-alliert har mindre enn 25 % helse: Gi 2 Dødssikker til denne allierte.

●     Få +25 % Reduksjon. UNG AVENGER-allierte får +25 % Reduksjon.

●     Få +25 % maks helse. UNG AVENGER-allierte får +25 % maks helse.


Figurtilgjengelighet

Noen av figurene er på flyttefot, og vi letter på sløret (og kappen), slik at du vet hvor du kan finne dem. Vil du gi Cloak et løft, kan du dra til raidbutikken 2. februar kl. 01.00 (norsk tid). Her kan du kjøpe skårene hans for 1400 raidkreditter. 4. februar kl. 01.00 (norsk tid) finner du Scarlet Spider-skår i Forsyninger-butikken. Her finner du også prima kuler, grunnleggende kuler, megakuler og Ultimus-kuler. Apropos megakulen: Vil du prøve å sikre deg skår til Heimdall fra denne, bør du prøve det før 4. februar kl. 01.00 (norsk tid). Da blir vokteren av Bifrost fjernet for å gjøre plass for Scarlet Spider.


Ukentlige hendelser

Dra nytte av de kommende hendelsene, så slipper du å tenke «hva om». For alle bonushendelser kan du filtrere stallen din etter det fremhevede karaktertrekket for å finne alle figurene og deres respektive noder.

 

Ondsinnede manipulatorer-bonushendelse

●     Startdato: 31. januar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: 2× skår for skurker, mystikere og manipulator-figurer fra felttog

●     Forberedelser til Phoenix’ legendariske hendelse «Stigende føniks»

 

Stigende føniks – repeterende legendarisk hendelse

●     Startdato: 1. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Gjør deg klar til Ondsinnede manipulatorer-hendelsen og en kommende melding i innboksen, der du får tre skår for inntil sju av de påkrevde figurene.

●     Belønning: Phoenix-figurskår

●     Krav: 5 skurker, mystikere og manipulator-figurer. Figurene må ha minst 5 stjerner for at du skal kunne låse opp Phoenix.

 

Kongerival-lyntokt

●     Startdato: 1. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: Killmonger-figurskår

 

S.T.R.I.K.E.-pass – sesong 12

●     Startdato: 2. februar (norsk tid)

●     Fremhevet belønning: Deathpool-figurskår

●     Slik fungerer det: Fullfør de daglige målene dine for å få fremhevede og tilbakevendende belønninger.

 

I rød stjerne

●     Startdato: 2. februar (kan endres i forbindelse med utgivelsen av versjon 5.10)

●     Utvalgt figur: Echo

●     Slik fungerer det: tidsbegrenset slippfrekvens i alle rød stjerne-kulene

 

Wakanda nasjon-bonushendelse

●     Startdato: 5. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: 2× figurskår for wakandaner-figurer fra felttog

●     Forberedelser til: Kaosteori-bonushendelse (gull- og sølv-forfremmelseskreditter)

 

Feil identitet-lyntokt

●     Startdato: 4. februar kl. 01.00 (norsk tid)

●     Belønninger: Star-Lord (T’Challa)

●     Star-Lord (T’Challa), Yondu og Ravagers er et nytt og mektig krigsforsvarslag. Ikke gå glipp av den andre omgangen hans med lyntokt!

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandant!

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.