Etterretning om Mørk Dimensjon
April 3, 2020

Vær hilset, kommandanter!

 

Denne uken henter vi inspirasjon hos seierherren over Mørk Dimensjon III, 只野マックJAPAN (Tadano Mac JAPAN) når vi gjør klar tre spesielle lyntokt. Disse vil gi Mørk Dimensjon III-skår og røde stjerner til en bestemt figur. Vi gjør også klart til neste gjensyn med en legendarisk hendelse, i tillegg til nye prestasjonsklasser. La oss sette i gang!

 

Mørk Dimensjon III-lyntokt for fellesskapet

Tenn et håpets lys i Dormammus rike, med etterretning fra den eneste som har seiret der. Tadano Mac JAPAN tok i bruk visse figurer for å erobre de forskjellige delene av Mørk Dimensjon III, som hadde restriksjoner for karaktertrekk (global, kosmisk, by). Nå vil vi hjelpe andre kommandanter å seire der, og figurene Tadano Mac JAPAN tok i bruk, vil bli fremhevet i de kommende lyntoktene. 

 

Den første figuren fellesskapet har valgt til Mørk Dimensjon-lyntoktet, er Scientist Supreme. Ikke gå glipp av sjansen til å ta A.I.M.s støttespesialist opp i rang og styrke de globale figurene dine til det farlige oppdraget deres. Uken etter kommer Sif, den kosmiske beskytteren, til MD3-lyntoktet. Ikke bare kommer skjoldmøyen fra Åsgard til å hjelpe deg å overvinne mørket – hun er også et viktig medlem av krigsforsvarslaget om bord i helicarrieren.

 

Snart kommer den tredje avstemningen på Facebook for det tredje Mørk Dimensjon-lyntoktet, så vær på utkikk etter denne sjansen til å stemme på byfiguren som skal være med: Iron Fist eller Ms. Marvel.

 

Men det kommer også et lyntokt som ikke er tilknyttet Mørk Dimensjon. Rett etter lyntoktet til Scientist Supreme har du sjansen til å rekruttere en annen figur fellesskapet har valgt, for så å ta ham opp i rang: Hydras undersått og skarpskytter, Hydra-sniper.

 

Nye prestasjonsklasser

Det kommer flere belønninger og nye muligheter til å utvide stallen din, i form av de nye prestasjonsklassene. Denne gangen kommer det nye belønninger i stedet for ressursene til den grønne yndlingsfiguren din fra Avengers, som er så glad i å knuse ting. Her er de nye klassene og belønningene:

 

Prestasjon for å gå opp i rang

 • La til prestasjoner ut over Få figurer opp i rang 725 ganger.

 • Belønningene for å få figurer opp i rang flere enn 725 ganger er nå gullkule-fragmenter og felttogenergi i stedet for Hulk-skår og gull.

 

Innloggingsprestasjon

 • La til belønninger for å ha logget inn over 720 dager.

 • Belønningene for å ha logget inn over 720 dager er nå rød stjerne-kulefragmenter og kraftkjerner i stedet for Hulk-skår og gull.

 

Figurbakgrunn-prestasjoner

 • La til flere prestasjoner for rekruttering av figurer med alle bakgrunnene: mutant, ferdighet, mystiker, bio og teknologi.

 • De nye prestasjonene gir gullkule-fragmenter og kraftkjerner.

 • Mutant: Samle over 20 figurer.

 • Ferdighet: Samle over 28 figurer.

 • Mystiker: Samle over 28 figurer.

 • Bio: Samle over 40 figurer.

 • Teknologi: Samle over 40 figurer.

 

M-asteroiden

Den legendariske Magneto-hendelsen, M-asteroiden, er på vei tilbake til MARVEL Strike Force! Sett sammen topplaget ditt med X-Men- og/eller brorskapsmedlemmer med fem stjerner, så har du sjansen til å rekruttere magnetismens mester og ta ham opp i rang.

 

Alle mann i mur og Nabovakt

Snart er det fest igjen i storbyen! «Alle mann i mur» er på vei, og det betyr at tiden er inne for å stille opp laget med de beste byheltene dine og kjempe om egenskapsmaterialer. Gjør deg klar til festen med Nabovakt-lynhendelsen. Der har du sjansen til å skaffe deg dobbelt så mange byhelt-figurskår i felttognoder.

 

På gjensyn.

 

Lykke til, kommandanter!