Mjølner verdig
June 10, 2022

Vær hilset, kommandant!


Mektige Thor og Valkyrie

Pris Odin! I dag og alle morgendager voktes Åsgard og Nexus-jorden av to av de mektigste krigerne som noen gang har krysset regnbuebroen: mektige Thor og Valkyrie. De blir med Heimdall, Sif og Thor på det nye åsgardianerheltlaget, som får i oppgave å forsvare korridorene i helicarriere. Vi starter med en av de få som har vist seg verdig til å svinge Mjølner: mektige Thor.


Mektige Thor

061022 Mighty

Etter at Jane Foster ble ansatt av doktor Donald Blake i den private legepraksisen hans, forelsket hun seg i legen, og hun oppdaget at Blake var den menneskelige identiteten til guden Thor fra Åsgard. De to hadde et kortvarig forhold, og Jane ble selv lege og begynte å behandle helter som Avengers. Men da Thor ikke lenger var Mjølner verdig, oppsøkte det mystiske våpenet en ny og verdig eier. Jane Foster ble da til mektige Thor, og hun viet seg til å beskytte jorden og Åsgard fra store trusler som Loke og selveste Odin. Når hun bruker Mjølner, er hun like mektig som Thor, og hun har overmenneskelig styrke, utholdenhet og helbredelsesevne, i tillegg til mystiske krefter som energiprojeksjon og evnen til å styre været og fly.


Mektige Thor er en manipulator for åsgardianerheltene og har mye Fokus og helse, noe som gjør at hun holder ut lenge i kamp. Mektige Thor er rene lynnedslaget, og rollen hennes på laget er å gi Ladet til allierte åsgardianerhelter. Denne mekanikken gjør at Thors passive egenskap kan aktiveres oftere, i tillegg til at den gjør de ultimate passive egenskapene til Valkyrie kraftigere. Tordengudinnen har også en passiv egenskap som aktiveres når hun har fått 5 Ladet.


Karaktertrekk: helt, kosmisk, mystiker, manipulator, åsgardianer


Grunnleggende: Hammerdeng

 • Angrip primærmålet med 300 % penetrasjon, og fjern 2 positive effekter.
 • Dette angrepet ignorerer Forsvar opp i KRIG.


Spesial: Mjølnerskår

 • Energikostnad: 5/5.
 • Angrip primærmålet med 350 % penetrasjon. Angrip alle tilstøtende mål med 300 % penetrasjon.
 • Hvis primærmålet har Lammelse, reduser målets fartslinje med 25 %.
 • Hvis primærmålet ikke har Lammelse, gi Avbrutt i 2 runder.
 • Dette angrepet ignorerer Forsvar opp i KRIG.


Ultimat: Ri lynet

 • Energikostnad: 7/7.
 • Angrip alle fiender med 350 % penetrasjon, og omdann 2 positive effekter til negative effekter.
 • Gi Blind til primærmålet.
 • Få +3 Ladet.
 • Dette angrepet ignorerer Forsvar opp i KRIG.


Passiv: Tordengudinne

 • På slutten av hver runde: Hvis denne figuren har 5 eller flere Ladet, angripes fienden som gjør mest skade og som ikke har Traume, med 250 % skade. Mist deretter 5 Ladet.
 • I KRIG: Gi Traume.
 • I KRIG: Dette angrepet ignorerer Forsvar opp.
 • Hver runde: Helbred deg selv for 5 % av maks helse pluss 5 % av maks helse per ÅSGARDIANER-alliert som ikke er en undersått.
 • Når denne figuren eller en ÅSGARDIANERHELT angriper en fiende, gi +1 Ladet til alle ÅSGARDIANERHELT-allierte som kan LADES.
 • Få +25 % maks helse.
 • I KRIG: ÅSGARDIANERHELT-allierte får +25 % maks helse.
 • I KRIG: Få +50 % Motstand mot Helbredelseblokkering.
 • I KRIG: ÅSGARDIANERHELT-allierte får +50 % Motstand mot Helbredelseblokkering.


Valkyrie

061022 Valk

Valkyrjene var kvinnelige halvgudinner som ledet falne åsgardianere til Valhall. Opprinnelig var de ni krigere som red på hester med vinger, men de ble etter hvert en hel hær som kjempet i Åsgards navn mot fiender som Hela og Malekith den forbannede. En av disse mektige krigerne er S.T.R.I.K.E.s egne Valkyrie, som har store mystiske krefter som gir henne overmenneskelig styrke, utholdenhet og evnen til å motstå skader og forhekselser. I likhet med andre fra S.T.R.I.K.E. er hun også en ekstraordinær kriger. Hun bruker sverd og skjold med dødelig presisjon og kan hamle opp med de dyktigste slåsskjempene i hele universet.


I kamp er denne åsgardianerhelten en bølle som har mye helse, og hun gjør stor skade. I tillegg til at hun hugger ned fiendene sine, gir Valkyrie også positive effekter til sine allierte når en åsgardianerhelt dør, slik at de overlevende kan hevne den falne. Denne kraftige passive egenskapen gjør det mulig for åsgardianerhelter å snu kampen, skulle fienden klare å eliminere en av dem.


Karaktertrekk: helt, kosmisk, ferdighet, bølle, åsgardianer


Grunnleggende: Stigende kutt

 • Angrip primærmålet med 275 % skade + bonusangrep med 275 % skade.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker: Alle angrep gjør ytterligere 50 % skade.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker: Gi Blødning til primærmålet.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker: Overfør 1 Dødssikker fra primærmålet til den allierte som er mest skadet.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker: Få +1 Ladet, inntil 10.


Spesial: Valkyries stormangrep

 • Energikostnad: 5/5.
 • Gi 2 Motangrep, Forsvar opp i 2 runder og Angrep opp i 2 runder til deg selv og alle ÅSGARDIANERHELT-allierte.
 • Angrip primærmålet med 400 % skade, og gi Lammelse.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker, gjør dette angrepet ytterligere 100 % skade.


Ultimat: Dragetannens bitt

 • Energikostnad: 5/7.
 • Angrip primærmålet med 300 % skade, og gi Egenskapsblokkering.
 • Hvis primærmålet har Dødssikker, gjør dette angrepet ytterligere 50 % skade.
 • Hvis primærmålet har Ladet, lag returkjede på 1 tilstøtende fiende per 2 Ladet på denne figuren for 280 % skade. Skaden for hvert ekstra kjedeangrep reduseres med 20 %. Hvis målet har Dødssikker, gjør dette angrepet ytterligere 50 % skade.
 • Mist all Ladet.
 • Motangrep bryter denne kjeden.


Passiv: Krigsmøy

 • Hver runde: Helbred deg selv for 5 % av maks helse + 5 % maks helse per ÅSGARDIANER-alliert, og få +10 % skade, inntil +30 % skade.
 • Når denne figuren eller en ÅSGARDIANERHELT-alliert dør: 50 % sjanse for å utføre følgende handlinger for deg selv og alle ÅSGARDIANERHELT-allierte: Fjern alle negative effekter, gi Vern, og gi disse positive effektene i 2 runder: Immunitet, Angrep opp og Forsvar opp; generer 1 egenskapsenergi; helbred med 20 % av denne figurens helse + 8 % per Ladet på denne figuren; mist all Ladet.
 • I KRIGSFORSVAR: Når denne figuren eller en ÅSGARDIANERHELT-alliert dør: Utfør alltid de ovennevnte handlingene.
 • Få +25 % fulltreffersjanse. ÅSGARDIANERHELT-allierte får +25 % fulltreffersjanse.
 • I KRIGSFORSVAR: Gi Angrep ned til alle fiender ved start.
 • I KRIGSFORSVAR: Reduser alle fienders sjanse for å gi assistanse med 20 % per KOSMISK-fiende, inntil 100 %.


7-dagers påloggingsrekke

Sammen med den kommende utgivelsen av versjon 6.2 kommer også en ny 7-dagers påloggingsrekke som vil hjelpe deg å få mest mulig ut av tiden i spillet hver dag, i tillegg til å få flest mulig av de tilknyttede belønningene. Når du har logget deg på sju dager på rad, fullføres flere daglige mål automatisk. Du får også flere belønninger for å ha brukt felttogenergi, og du får tilgang til den nye raid-simfunksjonen for utvalgte raid.


Aktivering av 7-dagers påloggingsrekke

Hver dag som du logger deg på spillet, bygger du opp rekken din, og fra og med den sjuende dagen på rad aktiveres en 7-dagers påloggingsrekke. Fortsett å logge på hver dag etter den sjuende dagen for å holde rekken gående og for å fortsette å få fordelene. Du kan holde rekken gående ved å logge deg på før de daglige målene tilbakestilles (kl. 02.00 norsk tid). 


Automatisk fullføring av daglige mål

Kommandanter på nivå 64 og over får disse daglige målene automatisk markert som fullført, og de får de tilknyttede belønningene:


 • Daglige arenakamper – fullfør 2 kamper i Arena
 • Arenautfordrer i sanntid – fullfør 2 arenakamper i sanntid
 • Fremdrift i skurkefelttog – spill 3 skurkepaktoppdrag
 • Fremdrift i heltefelttog – spill 3 Heltesamling-oppdrag
 • Auto-vinn – auto-vinn 3 oppdrag
 • Lyntoktmester – delta i 2 kamper i Lyntokt


Raid-sim

Den nye raid-simfunksjonen vil være tilgjengelig i Doom-raid, Ultimus-raid og greske raid på utvalgte noder for kommandanter på nivå 62 og over. Målet med raid-sim er at det skal være mulig å ta seg raskt gjennom de første, lette nodene, slik at du kan bruke mer tid på å legge opp strategier for de vanskeligere nodene som kommer senere. Du kan simulere inntil 60 % av Doom- og Ultimus-raid, og du kan simulere inntil 80 % av de greske raidene. Vi kommer til å følge nøye med på effektene raid-sim har på spillopplegget generelt, slik at vi kan se om det fungerer som vi har tenkt.


Nye milepæler

Du vil nå kunne låse opp nye milepæler i forbindelse med bruk av felttogenergi. Belønningene er delt inn etter kommandantnivå:


 • Nivå 1–45
 • Nivå 46–69
 • Nivå 70–84
 • Nivå 85+


Rullende rebell-hendelser

Raidess

061022 Aceofraids

Sammen med de tidsbegrensede Gambit-raidene 16. juni kl. 02.00 (norsk tid) får du sjansen til å ta jackpoten i Raidess-hendelsen. Hamstre Gambit-figurskår, og ta deg videre mot Rullende rebell med diskokuler og mer i denne milepælhendelsen, som avholdes to ganger på rad (sju dager hver gang).


Raidess-hendelsesmilepæler

Kjemp deg vei gjennom Gambit-raidene for å ta poeng mot en 7-dagers milepæl som avholdes to ganger. I første omgang kan du få Gambit-figurskår, diskokuler, mutantutstyr, egenskapsmaterialer K4, gullkuler og mer. I andre omgang kan du få alle disse belønningene i tillegg til Dazzlers glimmerarmbånd, som gir deg 10 000 poeng til Rullende rebell. Jo høyere vanskelighetsnivå du spiller Gambit-raidet på og jo lenger du går inn i raidbanene, desto flere diskokuler får du.


Tjen Gambit-kort ved å klare noder i Gambit-raid og ved å få rangerte belønninger etter hvert Gambit-raid.


 • 1 av Gambits kort = 1 poeng


061022 Aceofraids Milestones 1
061022 Aceofraids Milestones 2


Dobbel innsats-nettmilepæl

061022 Doubledown

Støtt innsatsen din i Gambit-raid ved å tjene kinetisk raidenergi og kinetiske helsepakker i krig via den sju dager lange Dobbel innsats-nettmilepælen (som gjentas en gang). Bruk Uncanny X-Men-figurer og Ubegrensede X-Men-figurer i krig for å få følgende ekstrapoeng:


Kamper i krig:

 • Alle figurer: 100 poeng 


 • Med Uncanny X-Men: 10 poeng
 • Uncanny X-Men med UK 13 – 30 poeng
 • Uncanny X-Men med UK 14 – 60 poeng
 • Uncanny X-Men med UK 15 – 100 poeng
 • Uncanny X-Men med UK 16 – 150 poeng


 • Med Ubegrensede X-Men: 15 poeng
 • Ubegrensede X-Men med UK 13 – 45 poeng
 • Ubegrensede X-Men med UK 14 – 90 poeng
 • Ubegrensede X-Men med UK 15 – 150 poeng
 • Ubegrensede X-Men med UK 16 – 225 poeng


Poengene er kumulative, så du får disse poengene i tillegg til poeng for krigskamper og de forrige utstyrsklassene for utvalgte figurer.

061022 Doubledown Milestones


Kraftpanser-sprading

061022 Power

Gjør deg klar til en kjapp kamp 17. juni kl. 02.00 (norsk tid) i milepælen Kraftpanser-sprading. Det utvalgte laget denne uken er – ja, riktig – kraftpanser. I milepælen Kraftpanser-sprading kan du få diskokuler, lyntoktkreditter, enkle kuler, Legacy I-kule, Legacy II-kule og megakulefragmenter når du vinner i lyntokt eller lyntokt-sim (40 poeng). Du kan ta deg raskere gjennom milepælene ved å vinne med figurer med karaktertrekket på 5 stjerner (1840 poeng), og enda raskere hvis de har 7 stjerner (4120 poeng).

061022 Power Milestones


Morgan Le Fays tilgjengelighet

Med de nye svøpehendelsene har vi fått muligheten til å ta en ny titt på tilgjengeligheten av skår for nye figurer, spesielt rytterne, siden de kun låses opp med tre stjerner. Siden det bare er et par måneder til vi får et gjensyn med Pest-svøpehendelsen, vil vi gi spillerne muligheten til å sikre seg skår for Morgan Le Fay i god tid. Hvis du ikke rakk å låse opp Morgan Le Fay, eller hvis du er nær det neste stjernenivået, bør du sjekke den nye og forbedrede Pest-kulen, som inneholder moderate mengder Morgan Le Fay-figurskår og Darkhold-, mørk jeger- og vevkrigerfigurer. Den gamle versjonen av Pest-kulen heter nå Astral-edderkoppkulen, og den inneholder utstyr og figurskår for vevkrigere og mørke jegere. Hold utkikk etter tilbud som inneholder begrensede antall fragmenter for å åpne denne nye kulen, slik at du kan ta Morgan Le Fay til neste nivå før svøpehendelsen hennes starter.


Oppdaterte utstyrsnavn

I versjon 6.2 vil navnene på en rekke utstyrsdeler bli oppdatert. Det er bare teksten som blir oppdatert – endringen vil ikke ha noe å si for utforming eller utstyrstrærne. Med disse endringene kan utstyret brukes av flere figurer, siden det ikke lenger er historiebaserte begrensninger for navnene. Her er en oversikt over endringene:


 • SO2 er nå «Overmenneskelig Serum». 
 • Extremis er nå «blodsbårne nanoroboter». 
 • Oz-formel er nå «eksperimentell formel». 
 • Tesserakt-energi er nå «uendelig energi».


Figurtilgjengelighet

Doom-felttoget får innflytelse over den kosmiske kraften 15. juni kl. 02.00 (norsk tid), når Silver Surfer kommer til Doom-node 1–9. Negasonic-figurskår får et nytt hjem i raidbutikken.


Ukentlige hendelser

Stjernekraft-lyntokt

Startdato: 13. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Belønning: America Chavez-figurskår


Legendarisk hendelse – «Bare helt Jubilee, liksom»

Startdato: 15. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Belønning: Jubilee-figurskår

Krav: 5 Pym-teknologifigurer med minst 5 stjerner for å rekruttere Jubilee

Slik gjør du deg klar: bonushendelsen Pym-akselerasjon


Gambit-raid

Startdato: 16. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Påkrevde figurer: tidsbegrenset ruter-, hjerte, kløver- og sparkaraktertrekk

Belønninger: Gambit-figurskår, gullkulefragmenter, treningsmoduler, megakulefragmenter og mer.


Hurtigbrudulje – kraftpanser

Startdato: 17. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Utvalgt karaktertrekk: kraftpanser

Belønninger: lyntoktkuler, gull, Legacy-kuler, deler av enkel katalysator og raidhelsepakker.


Tilbake til treningsleiren

Startdato: 18. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Belønninger: treningsmoduler

Påkrevde figurer: ferdighet og militær


Alle mann i mur

Startdato: 18. juni kl. 02.00 (norsk tid)

Belønning: egenskapsmaterialer

Påkrevde figurer: byheltPå gjensyn.


Lykke til, kommandant!


**Informasjonen i dette blogginnlegget kan bli endret før innholdet lanseres i spillet.**© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2023 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.