Feil med figurfremgang og teknologi
March 5, 2021

For tre uker siden la vi ut et svar på noen av tilbakemeldingene spillerne hadde om figurfremgang og tekniske problemer. I dette innlegget sa vi at vi skulle komme tilbake med mer informasjon etter noen uker, og det gleder oss å si at dagen har kommet.


Figurfremgang


Treningsmoduler


Vi har fått mange tilbakemeldinger om tilgjengeligheten av treningsmoduler. Etter å ha analysert saken er det tydelig at vi må øke antallet tilgjengelige treningsmoduler betraktelig, slik at spillerne skal kunne ta figurene sine opp i nivå i det tempoet vi hadde tenkt. Gjennom en rekke endringer kommer vi til å øke antallet treningsmoduler du kan få hver måned med nesten 800 000 XP (eller 1000 treningsmoduler N3).


Først skal vi lage en tilbakevendende lynhendelse som spesifikt gir treningsmoduler – i likhet med hendelser som Lønningsdag og Kaosteori. Denne hendelsen krever ferdighet- og militærfigurer (du kan lese mer om oppdateringen av dette laget nedenfor), og vi vil gjøre Yelenas figurskår mer tilgjengelige etter første omgang av hendelsen, som etter planen skal komme en gang rundt mai. Og i likhet med Kaosteori blir belønningene for å fullføre hendelsen generøse, slik at vi kan gjøre ting lettere helt fra starten.


Så kommer vi til å øke antallet treningsmoduler du kan få i daglige mål fra N2 og N3 til over 15 treningsmoduler N3 hver dag. Treningsmoduler vil også bli lagt til som belønninger i ulike områder, blant annet innloggingskalendere og nivåbelønninger (for nye spillere).


Siden det bare er et par måneder til mai, kommer vi til å se etter muligheter til å gi deg ekstra treningsmoduler i mellomtiden. Dette vil sannsynligvis innebære treningsmoduler i hendelser, milepæler og nytt innhold.


Oransje utstyr


I likhet med treningsmodulene har vi tatt en titt på tilgjengeligheten av oransje utstyr, og vi har identifisert områder der vi kan så godt som doble tilegnelsen av standard materialer (som katalysator, statistikkatalysator og opprinnelig utstyr) for å hjelpe spillerne å ta seg vei gjennom oransje utstyr.


Vi kommer til å gjøre oransje utstyr mer tilgjengelig på disse måtene:  • dobling av overlegne enkle katalysatorer i daglige mål

  • dobling av oransje utstyr for fullføring av Levningsjakt etter første gang

  • dobling av verdien av overlegne enkle katalysatorer, statistikkatalysatorer og opprinnelig utstyr i raidbutikken

  • en ekstra rad med oransje utstyr i raidbutikken


Kostnaden per enhet med oransje utstyr (bortsett fra unike) i hovedbutikken med forsyninger vil bli redusert, og antallet vil øke, med følgende resultat:  • 300 % mer verdi for overlegne enkle katalysatorer, fra 240 000 gull for 5 deler til 240 000 gull for 20 deler

  • 60 % mer verdi for grunnleggende opprinnelig utstyr, fra 32 100 gull for 1 del til 60 000 gull for 3 deler

  • 100 % mer verdi for statistikkatalysatorer, fra 96 300 gull for 3 deler til 80 000 gull for 5 deler


Dette er i tillegg tidspunktet i den naturlige livssyklusen til utstyrsklasse 15 der vi gjør mini-unike i utstyrsklasse 15 mer tilgjengelige. Denne endringen vil du se på følgende måte:  • dobling av antallet mini-unike pakker i krigsbutikken og -kulen, fra 1400 krigskreditter for 2 deler til 1400 krigskreditter for 4 deler

  • 40 % mer verdi i hovedbutikken med forsyninger, fra 50 000 gull for 1 del til 70 000 gull for 2 deler


Det blir flere endringer av oransje utstyrsbelønninger i neste del også …


Raid-milepælbelønninger


Vi er som nevnt enige i at det er på høy tid med en oppdatering av disse milepælene. Vi kommer til å legge til flere milepælklasser som gir blå, lilla og oransje utstyrsraidkuler. I tillegg kommer det milepæler i toppklasse for fremgang i Doom-raid, med eksklusive belønninger. Planen er å introdusere endringene i slutten av mars.


Ferdighet- og militærfigurer


Enkelte spillere som har investert betydelige mengder ressurser i figurer med ferdighet- og militærkaraktertrekkene, har gitt oss tilbakemeldinger om at laget ikke innfrir forventningene deres. Dette laget kan utfordre mange andre lag på tilsvarende kraftnivå, men vi har lagt merke til at det ikke vinner like mange kamper som vi hadde tenkt.


Kampdesignerne går nå gjennom ferdighet- og militærlaget en gang til for å forbedre det, og dette burde gjøre laget mer effektivt i kamp. I tillegg kommer vi til å gi Black Widow militærkaraktertrekket, slik at du får enda en figur å sette på laget. Planen er å lansere endringene i versjon 5.3.


Vi jobber stadig med figurbalanse, og vi setter alltid pris på tilbakemeldinger, siden de hjelper oss å likestille figurene.


Tekniske problemer


Thors hammer (kasteegenskaper)


Ingeniørene har fortsatt å undersøke problemet der Thors Hammerkast-egenskap fører til at spillet fryser. Vi er heldigvis rimelig sikre på at vi har funnet ut hva problemet består i, og vi kommer til å rette på feilen i versjon 5.2, som er planlagt for utgivelse om få uker. Det vi oppdaget, var at Mjølner ikke vendte tilbake til Thor på riktig vis etter at egenskapen ble tatt i bruk første gang. Hvis spilleren så skulle forsøke å bruke egenskapen en gang til, frøs spillet seg. Vi kommer til å holde et øye med situasjonen for å sørge for at feilrettingen fungerer.


Bonuser utløper ikke når de skal


I enkelte scenarioer utløper ikke positive effekter for figurene når de skal. Hvis en figur for eksempel har Forsvar opp, skal effekten utløpe etter en runde. I stedet varer den to eller flere runder. Dette vil også bli rettet i versjon 5.2.


Arenasmutthull


Det å kommunisere om smutthull er en vrien situasjon. På en side ønsker vi at spillerne skal vite at vi er klar over et smutthull, og at vi undersøker hvordan vi kan gjøre noe med det. På den annen side kan det hende at spillere som ikke visste om smutthullet, vil forsøke å finne ut hvordan de kan utnytte det. Med tanke på bekymringene for dette smutthullet den siste tiden, føler vi at det er hensiktsmessig å anerkjenne det og si hva vi har tenkt å gjøre med det.


Uten å komme med for mange detaljer (av ovennevnte grunner) kan vi si at det er et smutthull som spillerne kan utnytte for å manipulere Arena-rangeringer på en utiltenkt måte. Vi har en feilretting for dette, som kommer i versjon 5.2.


Black Panthers passive egenskap


Når det gjelder Black Panthers passive egenskap «Wakandas forsvarer», får han ikke fartslinje når han dreper et mål via et Assistanse-angrep. Dette er ikke tiltenkt og vil bli rettet i versjon 5.2.


Oppklaring om kostymer


I innlegget om første halvår 2021 nevnte vi at vi jobber med å legge til kostymer i spillet. Spillerne hadde flere spørsmål om hvorvidt det å låse opp og ta i bruk et kostyme ville forbedre balansen eller egenskapene til figurene. Svaret er nei – kostymene kommer ikke til å gi en direkte mekanisk fordel. Det er mulig at kostymer vil låse opp ekstra fordeler senere, men vi har ingen planer om dette i skrivende stund. Meningen med systemet er at spillerne fritt skal kunne tilpasse utseendet til figurene sine, uten at de skal føle seg presset til å velge bestemte kostymer for å få en fordel i kamp.


Oppsummering


Laget tar alltid imot tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Vi tar det dere sier til etterretning, selv om det tar tid å gjøre endringene dere ønsker. Takk igjen for at du er med oss på reisen.


© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2021 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.