Info om versjon 3.9.0
February 20, 2020

Få nye venner med den nye kontaktlisten og tillegg til brorskap-, kraftpanser- og Hydra-lagene!


I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk laget med 4 nye spillbare figurer: Blob, Toad, Ironheart og Red Skull!

• Økt kraftstatistikk og egenskapsoppgraderinger for Hydra-grenader, Hydra-infanterist, Hydra-sniper, pansret Hydra-vakt og Hydra-forsker.

• Små egenskapsforbedringer for Iron Man, War Machine, Magneto og Juggernaut.

• Kontaktliste: Nå kan du legge til inntil 100 venner, slik at du enkelt kan sende dem direktemeldinger.

• Kommer snart: valg av raid-vanskelighetsnivå. Gjør det mulig å raskt justere vanskelighetsnivået og belønningene for Ultimus-raid VI og VII, slik at de passer med alliansens ferdighetsnivå.


Feilrettinger

• Knuste feil: Assistanseanimasjonen til Karnak og Crystal fungerer nå som den skal.

• Fullførte raid-mål vises nå nederst på listen over daglige mål, som de skal.

• Vi har endret fargen på skriften til karaktertrekk på figurskjermen, slik at den skal være enklere å lese.

• Rettet: Røde merker dukket opp på allianseraid-funksjonen for spillere som ikke har låst opp allianseraid.

• Helbredede vinger: Inaktiv-animasjonene til Falcon og Vulture fungerte ikke da de ble gjenopplivet.

• Retting av tekst: Beskrivelsen av Scientist Supremes «Felt-testing»-egenskap er rettet til «Gi Regenerasjon til deg selv og alle A.I.M.-allierte i 2 runder» og passer nå med egenskapen.

• Still opp, feilrettinger! Animasjonen for lagegenskapen til Captain America og Iron Man virket ikke.

• Haken for kjøp i Forsyninger-butikken hindrer ikke lenger spillere i å velge den aktuelle gjenstanden.

• Rettet: «Tilbake»-knappen på Android lukket ikke alltid spillet.

• iOS 13-brukere kan nå legge ved skjermbilder i støtteforespørsler i spillet.

• Spillets stabilitet er forbedret på alle enheter.


Oppdaterte figurer


Iron Man

Passiv: Stark-oppgraderinger

•     Får også +5 % skade per KRAFTPANSER-alliert


War Machine

•     Fart økt til 115


Magneto

Passiv: Mutantbrorskapet

•     Får nå +10 000 % motstand mot Hån

•     BRORSKAP-allierte får nå +10 000 motstand mot Hån

•     Får nå +60 % motstand

•     BRORSKAP-allierte får nå +60 % motstand

•     Får nå +60 % Fokus

•     BRORSKAP-allierte får nå +60 % Fokus


Juggernaut

Passiv: Jeg er Juggernaut!

•     Hvis Magneto er en alliert og en fiende angriper denne figuren: Fyll fartslinjen med 20 % for denne figuren og alle BESKYTTER-allierte.


Hydra-grenader

Grunnstatistikk

•     Helse, Fokus og motstand økes med 20 % hver

Grunnleggende: Luftverngranat

•     Angriper nå primærmålet og tilstøtende mål med 210 % skade og 20 % penetrasjon

•     Gir også Senk farten til primærmålet


Spesial: Etsende granat

•     Angriper nå primærmålet og tilstøtende mål med 190 % skade og fjerner 1 positiv effekt fra hvert mål

•     Gjenta dette angrepet 1 gang


Hydra-infanterist

Grunnstatistikk

•     Helse, Fokus og motstand økes med 20 % hver

Spesial: Kuleregn

•     Angrip alle fiender med 180 % penetrasjon


Passiv: For saken

•     Får nå +10 % skade

•     HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte får nå +10 % skade og +10 % maks helse

•     HYDRA-allierte får nå assistanse med andre egenskaper enn angrep

•     Ved gjenoppliving: Angrip alle fiender med 180 % penetrasjon

•     Ved gjenfødelse i krigsforsvar: Få Angrep opp i 2 runder


Hydra-sniper

Grunnstatistikk

•     Fokus og motstand: +20 % hver

•     Panser: tredoblet

•     Skade: +13,6 %


Grunnleggende: Skarpskytterskudd

•     Angrip primærmålet med 290 % penetrasjon


Spesial: Sikt inn

•     Få +2 Angrep opp (inntil maks 3), for deg selv og alle HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte

•     Får nå Øk farten i 2 runder

•     Øk fartslinjen med 60 %


Passiv: På målet

•     Får nå +15 % fart

•     HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte får nå +15 % fart

•     I KRIGSFORSVAR:

•     Få +15 % fulltreffersjanse

•     HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte får +15 % fulltreffersjanse

•     Ved gjenfødelse: Få Stillhet i 2 runder


Pansret Hydra-vakt

Grunnstatistikk

•     Helse: +2 %

•     Panser: +80 %

•     Fokus, motstand: +20 % hver


Grunnleggende: Rask ild

•     Gi assistanse nå til en alliert Hydra-infanterist


Spesial: Advarsel!

•     Fjern alle negative effekter fra deg selv og helbred 5 % av maks helse for hver negative effekt som fjernes

•     Hvis Red Skull er en alliert: Få Immunitet


Passiv: Serumbehandling

•     Får nå +20 % panser

•     HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte får nå +20 % panser


Hydra-forsker

Grunnstatistikk

•     Panser: +80 %

•     Fokus, motstand: +20 % hver


Grunnleggende: Talon-pistol

•     Hvis Red Skull er en alliert: Gi alltid Helbredelseblokkering


Spesial: Testpasient null

•     Energikostnaden er nå 2/2

•     Gi også Avlede til den allierte med minst helse, og helbred denne allierte med 10 000 helse + 20 % av denne figurens maks helse

•     I KRIGSFORSVAR: Fjern Lammelse fra Red Skull-alliert


Passiv: Eksperimentelt serum

•     Får nå +20 % maks helse

•     HYDRA-UNDERSÅTT- og Red Skull-allierte får +20 % maks helse

•     Hver runde: Gi Regenerasjon + 2 tilfeldige positive effekter til de 2 HYDRA-allierte med minst helse

•     I KRIGSFORSVAR: Når en fiende har mindre enn 50 % helse, gi Forsvar ned og Angrep ned til denne fienden