Åsgard presenterer Black Bolt og Inhumans!
December 3, 2019

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

Styrk laget ditt med fire nye spillbare figurer: Heimdall, Sif, Black Bolt og Yo-Yo.

• Indikator på dårlig forbindelse: Et ikon viser nå en advarsel om potensielt dårlig forbindelse.

• Oppdatering av grensesnitt for bonushendelser: Indikatorer markerer nå felttog og felttognoder med økte figurskårbelønninger under bonushendelser.

• Endret krigsøkning: Forsvarsøkninger kan nå tas i bruk på alle lag i alle rom i helicarrieren under en krig.

• Bruk alle-knapp: Utrust alt utstyr på én gang, per klasse, hvis du har den nødvendige mengden utstyr og gull tilgjengelig.

• Butikkfane-grensesnittet er oppdatert for lettere identifisering og bruk.


Nye avanserte alternativer: 

• Klokkeslett for generering av raidnøkler: Du kan nå endre klokkeslettet for generering av raidnøkler til kl. 9.00 norsk tid.

• Åpning av flere kuler: Gjør det mulig å åpne inntil 10 kuler på én gang i hovedbutikken.


Feilrettinger

• Påkalte undersåtter fra en klonet Red Skull har nå korrekte egenskapsikoner.

• Animasjonen til Human Torch manglet da han angrep en alliert. Nå er den på plass!

• Ultron mister ikke lenger helse innimellom når en raidkamp nærmer seg slutten.

• Rettet manglende tekst i beskrivelsen av Invisible Womans Blendende lys på nivå 7.

• Ghost Riders passive egenskap, Hevnens ånd, fungerer nå som den skal, så når han elimineres av et bonusangrep, angriper han figuren som angrep ham.


Oppdaterte figurer

Ultimus

Grunnleggende: Overveldende angrep

• Økt skade.

• Har nå 30 % sjanse for å gi Forsvar ned og å bruke Tankekontroll på 1 fiende som så angriper primærmålet.

Spesial: Energistråle

• Økt skade og lagt til penetrasjon.

• Overfør alle positive effekter med unntak av Stillhet og Hån fra hvert mål til deg selv.

• Gi Regenerasjon til deg selv og tilstøtende allierte.

Ultimat: Dominering

• Energikostnaden er nå 5/5.

Ultimat: Kree-evigvarende

• Når fienden bruker Hån: Endre fartslijen med +30 %.

• Ved drap endres fartslinjen med +15 % for alle allierte som ikke er Kree og 20 % for alle Kree-allierte.

• Få 20 % blokkeringssjanse og 10 % blokkeringssjanse per Kree-alliert som ikke er undersått. Kree-allierte som ikke er undersåtter, får 20 % blokkeringssjanse.

• Få 20 % maks helse. Kree-allierte som ikke er undersåtter, får 20 % maks helse.


Korath

Spesial: Mål låst

• NYTT: Dette angrepet får +750 % ekstra Fokus.


Kree-kyborg

Passiv: Integrerte systemer

• NYTT: Hver runde kopieres alle positive effekter fra en alliert Ultimus til denne figuren.


Vandød åsgardianer

Oppdatering: Ved dødsfall endres fartslinjen til alle fiender med 10 % (reduserer turtelleren med 10 %).


Thor og Loke

Se forrige blogginnlegg for informasjon om oppdateringene for Thor og Loke.