Åsgard presenterer Black Bolt og Inhumans!
December 3, 2019

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

Styrk laget ditt med fire nye spillbare figurer: Heimdall, Sif, Black Bolt og Yo-Yo.

• Indikator på dårlig forbindelse: Et ikon viser nå en advarsel om potensielt dårlig forbindelse.

• Oppdatering av grensesnitt for bonushendelser: Indikatorer markerer nå felttog og felttognoder med økte figurskårbelønninger under bonushendelser.

• Endret krigsøkning: Forsvarsøkninger kan nå tas i bruk på alle lag i alle rom i helicarrieren under en krig.

• Bruk alle-knapp: Utrust alt utstyr på én gang, per klasse, hvis du har den nødvendige mengden utstyr og gull tilgjengelig.

• Butikkfane-grensesnittet er oppdatert for lettere identifisering og bruk.


Nye avanserte alternativer: 

• Klokkeslett for generering av raidnøkler: Du kan nå endre klokkeslettet for generering av raidnøkler til kl. 9.00 norsk tid.

• Åpning av flere kuler: Gjør det mulig å åpne inntil 10 kuler på én gang i hovedbutikken.


Feilrettinger

• Påkalte undersåtter fra en klonet Red Skull har nå korrekte egenskapsikoner.

• Animasjonen til Human Torch manglet da han angrep en alliert. Nå er den på plass!

• Ultron mister ikke lenger helse innimellom når en raidkamp nærmer seg slutten.

• Rettet manglende tekst i beskrivelsen av Invisible Womans Blendende lys på nivå 7.

• Ghost Riders passive egenskap, Hevnens ånd, fungerer nå som den skal, så når han elimineres av et bonusangrep, angriper han figuren som angrep ham.


Oppdaterte figurer

Ultimus

Grunnleggende: Overveldende angrep

• Økt skade.

• Har nå 30 % sjanse for å gi Forsvar ned og å bruke Tankekontroll på 1 fiende som så angriper primærmålet.

Spesial: Energistråle

• Økt skade og lagt til penetrasjon.

• Overfør alle positive effekter med unntak av Stillhet og Hån fra hvert mål til deg selv.

• Gi Regenerasjon til deg selv og tilstøtende allierte.

Ultimat: Dominering

• Energikostnaden er nå 5/5.

Ultimat: Kree-evigvarende

• Når fienden bruker Hån: Endre fartslijen med +30 %.

• Ved drap endres fartslinjen med +15 % for alle allierte som ikke er Kree og 20 % for alle Kree-allierte.

• Få 20 % blokkeringssjanse og 10 % blokkeringssjanse per Kree-alliert som ikke er undersått. Kree-allierte som ikke er undersåtter, får 20 % blokkeringssjanse.

• Få 20 % maks helse. Kree-allierte som ikke er undersåtter, får 20 % maks helse.


Korath

Spesial: Mål låst

• NYTT: Dette angrepet får +750 % ekstra Fokus.


Kree-kyborg

Passiv: Integrerte systemer

• NYTT: Hver runde kopieres alle positive effekter fra en alliert Ultimus til denne figuren.


Vandød åsgardianer

Oppdatering: Ved dødsfall endres fartslinjen til alle fiender med 10 % (reduserer turtelleren med 10 %).


Thor og Loke

Se forrige blogginnlegg for informasjon om oppdateringene for Thor og Loke.  

Bokmål
© 2019 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2019 FoxNext Games, LLC. Utviklet av FoxNext Games Los Angeles. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.