Info om versjon 4.0.0
May 5, 2020

Nå kan du spille med samlingen din på en helt ny måte ved å prøve deg i sanntidskamper: Versus-kamp!

Utfordre vennene dine med denne spennende nye måten å spille på, der figurene i din stall går opp mot deres figurer. Mønstre figurer på strategisk vis og kjemp i sanntid mot en annen spiller. Slik spiller du: Trykk på et spillernavn i allianse- eller kontaktlisten i chat, og trykk så på Versus-kamp-knappen.

I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrket: Thanos får et nytt sett med enda kraftigere egenskaper i kamp. Med et komplett Black Order-lag får Thanos alle 6 uendelighetssteinene i kamp. Dette gjør uendelighetshansken komplett, og Thanos styrkes!

• Styrk laget med 3 nye spillbare figurer: Ebony Maw, Taskmaster og Ironheart.

• Valg av raid-vanskelighetsnivå: Gjør det mulig å raskt justere vanskelighetsnivået og belønningene for Ultimus-raid VI og VII, slik at de passer med alliansens ferdighetsnivå.

• Alle påkalte figurer er oppdatert og drar nå nytte av økningene påkalleren får fra rød stjerne- og Stark-teknologi.

• Egenskapsforbedringer for Killmonger, Bullseye, leiesoldat-løytnant og leiesoldat-vakt.

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede Skjult-karaktertrekket i Mesterklasse, hendelse-felttoget til Taskmaster.

Feilrettinger

• Retting av sprettoppfeil: Sprettoppvinduer overlapper ikke lenger hverandre.

• Innlastingstiden er redusert på enkelte enheter etter første gangen Finner-funksjonen ble tatt i bruk i en økt.

• Posisjonen din i butikken tilbakestilles ikke lenger når du har kjøpt noe på Tilbud-fanen.

• Tekstkorrigering: Beskrivelsen av den passive egenskapen til Crystal, «Ny giv», er oppdatert og passer nå med adferden hennes i kamp. Crystal sjekker sin egen helse for å se om Helbred blir brukt på Inhuman-allierte.

• Tekstkorrigering: Oppgraderingsbeskrivelsen av A.I.M.-stormerens passive egenskap «Injeksjon» er oppdatert og passer nå med adferden hans i kamp. Teksten presiserer nå at egenskapen kun virker på tilstøtende A.I.M.-allierte. Teksten for hele egenskapen er korrekt og er ikke endret.

• Tekstkorrigering: Oppgraderingsbeskrivelsen av nivå 4 av Mordos passive egenskap «For mange trollmenn» er oppdatert og passer nå med adferden hans i kamp: En overnaturlig figur kan få 1–2 egenskapsenergi når en mystiker dør.

• Tekstkorrigering: Ant-Mans ultimate egenskap «Tramp» er oppdatert og inneholder nå informasjon som manglet: Gi Senk farten i 2 runder til primærmålet hvis Wasp er alliert.

Oppdaterte figurer

Killmonger

Passiv: Gjengjeldelse

• Får nå +20 % sjanse for motangrep.

• Får nå +20 % sjanse for motangrep for hver WAKANDANER-alliert.

Bullseye

Passiv: Bommer aldri

• Nytt: Får +10 % treffsikkerhet. Alle allierte får +10 % treffsikkerhet. LEIESOLDAT-allierte får +10 % fulltrefferskade. I KRIGSFORSVAR: Gi allierte assistanse med andre egenskaper enn angrep.

Leiesoldat-løytnant

Grunnleggende: Dekkild

• Nytt: Angrip primærmålet og gjør 290 % skade. Gi 1 egenskapsenergi til en tilfeldig alliert. Gi 1 egenskapsenergi til alle LEIESOLDATSKURK-allierte.

Passiv: Gruppekohesjon

• Nytt: 40 % sjanse i hver runde til å helbrede den allierte med minst helse med 25 % av denne figurens maks helse. Hvis den allierte er en LEIESOLDAT: Helbred igjen med 10 % av denne figurens maks helse. Når en LEIESOLDAT-alliert har mindre enn 50 % maks helse: Fyll fartslinjen til denne figuren med 40 %.

• Nytt: Når en fiende angriper en tilstøtende alliert i KRIGSFORSVAR: Helbred den LEIESOLDAT-allierte med minst helse, med 1500 helse og 10 % av denne figurens maks helse.

Leiesoldat-vakt

Passiv: Opprørshåndtering

• Nytt: Få +25 % blokkeringssjanse. Få +25 % blokkeringsnivå.

• Nytt: I KRIGSFORSVAR:

• Hver runde: Gi +1 Avlede, inntil 4, til tilstøtende allierte.

• Få +10 % blokkeringssjanse for hver LEIESOLDAT-alliert.