Info om versjon 5.9.0
December 8, 2021

Vevkrigerne svinger seg vei ut av Spider-Verse!


Merk: På grunn av julen vil noe av innholdet under – inkludert de nye figurene – komme i løpet av en periode på omtrent to måneder.


I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk stallen med 5 nye spillbare figurer: Ghost-Spider, Spider-Punk, Scarlet Spider, Star-Lord (T’Challa) og Magik.

• Forbedringer av statistikken og egenskapene til Spider-Man, Spider-Man (Miles), Storm, Cyclops, Colossus, Yondu, Ravagers-hardhaus, Ravagers-tungvekter og Ravagers-lege.

• Nye kostymer: Silver Surfer – Råkul, Groot – Helt pyntet, Zemo – Vinterregent, Spider-Man – Ingen vei hjem

• Oppdatering av kostyme: Grafikken til Hawkeyes «Hawkguy»-kostyme er oppdatert og inneholder nå høreapparatet hans.

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede Opprører-karaktertrekket i Rock’n roll, hendelsesfelttoget til Spider-Punk.

• Når du bruker «Finn»-knappen for å finne steder med utstyrsdeler, kommer utstyret du leter etter, til å være markert med rødt.

• Du får nå et varsel i alliansechat når du låser opp et kostyme.

• Med det nye stallfilteret kan du filtrere etter ikke-legendariske figurer. Dette gjør det enklere å gjøre seg klar til Mørk dimensjon IV, V og andre spillmoduser.

• Muligheten til å bla gjennom lagrede lag i Lyntokt er nå aktivert som standard fra og med nivå 40.

• Sprettoppvinduer med tilbud vil bli værende på skjermen etter et kjøp, slik at det skal være enklere å kjøpe noe en gang til.


Feilrettinger

• Captain America (Sam) ga egenskapsenergi til påkalte allierte med spesialegenskapen sin, «Stjerner og bånd». Dette var utilsiktet.

• Killmongers grunnleggende egenskap, «Fokuser ild», og spesialegenskapen, «Helautomatisk», spilte ikke av lydeffektene.

• Økt-statusen dukket opp på visningen for helicarrieren til den fiendtlige alliansen, selv om forsvarslag i alliansekrig ikke var blitt avdekket som angripere.

• Raidenergien på raidkort i Allianseraid-menyen ble ikke oppdatert i sanntid etter kjøp av ekstra energi med kraftkjerner.

• Vi kom ikke for å kjøpslå: Noen av de visuelle effektene for Dormammus grunnegenskap, «Evigvarende mørke», fungerte ikke som de skulle i tredobbel hastighet.

• «A» i «Avengers» ble avskåret i teksten for Sharon Carters passive egenskap «Mål og midler».

• Teksten for Bishops passive egenskap, «Energi-omdirigering», viste fartslinjen han fikk fra et motangrep når angrepet hans startet, i stedet for når motangrepet startet.


Figuroppdateringer

Astonishing X-Men og Uncanny X-Men:

«X-Men»-karaktertrekket kommer ikke lenger til å dukke opp i stallen, siden det er blitt overflødig etter at karaktertrekkene Uncanny X-Men og Astonishing X-Men ble tilgjengelige. De har begge X-Men-karaktertrekket, og når du søker etter X-Men i stallen, vil du få opp alle figurene.


Unge Avengers

Siden «Avenger» kan være villedende når det gjelder figurer med karaktertrekket ung Avenger, har vi bestemt oss for å inkludere dem i Avenger-karaktertrekket. Avenger-karaktertrekket vil ikke dukke opp på listen i stallen deres, men de vil dukke opp når du søker etter Avenger.

 

Spider-Man

Oppgradert grunnstatistikk (fra og med nivå 71, med en gradvis økning til og med nivå 75):

●     +69 % helse

●     +24 % skade

●     +700 % panser

●     +19 % Fokus

●     +36 % Motstand

 

Grunnleggende: Smidig angrep

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 270 % skade. 70 % sjanse for å lage kjede til 1 tilstøtende mål med 60 % skade. 60 % sjanse for å få Unnvikelse.

●     Motangrep bryter denne kjeden.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 270 % skade, og lag kjede til 1 tilstøtende mål med 200 % skade.

●     60 % sjanse for å få Unnvikelse.

●     I RAID: 80 % sjanse for å få Unnvikelse.

●     Motangrep bryter denne kjeden.

 

Spesial: Vevslynger

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade, og lag kjede til 3 tilstøtende mål med 160 % skade.

●     Gi Forsvar ned til alle mål i 2 runder.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 200 % skade og 100 % Reduksjon, og lag kjede til 5 tilstøtende mål med 160 % skade og 100 % Reduksjon.

●     Gi Forsvar ned og Senk farten til alle mål i 2 runder.

 

Passiv: Edderkoppsans

Gammelt:

●     Ved unnamanøver: Fyll opp fartslinjen til Spider-Man (Miles) og denne figuren med 10 %.

Nytt:

●     Når du eller en alliert VEVKRIGER gjør en unnamanøver: Fyll opp fartslinjen med 10 % for denne figuren.

●     I RAID: Når en fiende får en negativ effekt, gi en tilfeldig positiv effekt fra denne listen til alle VEVKRIGER-allierte: Forsvar opp, Angrep opp, Øk farten, Avlede.

●     Få 5 % fart.


Spider-Man (Miles)

Oppgradert grunnstatistikk:

●     +60 % helse

●     +72 % skade

●     +380 % panser

●     +18 % Fokus

●     +28 % Motstand

 

Passiv: Ultimate Spidey

Gammelt:

●     Få Stillhet ved start. Gi Forsvar ned til et tilfeldig mål hver runde. Hvis målet allerede hadde Forsvar ned: Få Angrep opp i stedet. Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.

●     Med aktiv Stillhet: +50 % unnamanøversjanse.

 

Nytt:

●     Få Stillhet ved start.

●     Gi Forsvar ned til et tilfeldig mål hver runde. Hvis målet allerede hadde Forsvar ned: Få Angrep opp i stedet.

●     Dette angrepet er uunngåelig og kan ikke blokkeres.

●     Når du eller en VEVKRIGER-alliert gjør en unnamanøver, gi Øk farten til den figuren.

●     Med aktiv Stillhet: +50 % unnamanøversjanse.


Storm

Økt grunnstatistikk:

●     +9 % helse

●     +62 % panser

 

Grunnleggende: Støtslag

Gammelt:

Spesial: Isstorm

●     Angrip alle mål med 180 % skade. 50 % sjanse for å gi Senk farten til hvert av målene.

●     Med aktiv Ladet: Sjansen for å gi Senk farten øker med +25 % per Ladet. I tillegg er det 10 % sjanse for å gi Lammelse til hvert av målene, og sjansen øker med +10 % per Ladet. Deretter mistes Ladet.

●     Hvis Beast er en alliert: 50 % sjanse for å beholde Ladet.

●     Dette angrepet har +100 % ekstra Fokus, og det finnes ingen unnamanøver for det.


Nytt:

●     Angrip alle mål med 180 % skade. 50 % sjanse for å gi Senk farten til hvert av målene.

●     Med aktiv Ladet: Sjansen for å gi Senk farten øker med +25 % per Ladet. I tillegg er det 10 % sjanse for å gi Lammelse til hvert av målene, og sjansen øker med +10 % per Ladet. Deretter mistes Ladet.

●     Hvis Beast er en alliert: 50 % sjanse for å beholde Ladet.

●     Dette angrepet har +100 % ekstra Fokus, det finnes ingen unnamanøver for det, og det kan ikke gjøres motangrep mot det.

 

Ultimat: Århundrets storm (noe omformulert pga. rekkefølge)

Gammelt:

●     Angrip alle mål med 110 % skade. Skaden økes med 100 % per Ladet. Deretter mistes Ladet.

Nytt:

●     Angrip alle mål med 110 % skade. Skaden økes med 100 % per Ladet. Hvis denne figuren har 20 Ladet, kan ikke dette angrepet bomme.

●     Deretter mistes Ladet.

 

Passiv: Ri på vinden

Gammelt:

●     Hver runde: 50 % sjanse for å gi Øk farten til X-MEN- og X-FORCE-allierte.

●     50 % sjanse for å gi Gi assistanse nå til deg selv eller en tilfeldig X-MEN- eller X-FORCE-alliert hver X-MEN- eller X-FORCE-alliertes runde.

Nytt:

●     Hver runde: Hvis Magik er en alliert, få +3 Ladet, inntil 20.

●     Hver runde: 50 % sjanse for å gi Øk farten til X-MEN- og X-FORCE-allierte.

●     50 % sjanse for å gi Gi assistanse nå til deg selv eller en tilfeldig X-MEN- eller X-FORCE-alliert hver X-MEN- eller X-FORCE-alliertes runde.


Cyclops

Økt grunnstatistikk:

●     +10 % helse.

 

Spesial: Til meg!

Gammelt:

●     Gi Hån til de 2 fiendene som er mest skadet, og som ikke er påkalt eller primærmål. Påkall en alliert Wolverine som angriper den av de forrige fiendene som er mest skadet. Påkall en alliert som angriper den av de forrige fiendene som er nest mest skadet.

●     Angrip primærmålet med 350 % skade.

Nytt:

●     Gi Hån til de 2 fiendene som er mest skadet, og som ikke er påkalt eller primærmål.

●     Påkall 2 tilfeldige allierte, som hver angriper en av de forrige fiendene.

●     Angrip primærmålet med 350 % skade.

●     Det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet.

 

Passiv: Lagsynergi

Gammelt:

●     Hver runde og når det er turen til en UNCANNY X-MEN-alliert: Få +2 Ladet, inntil 20.

●     Når en fiende angriper en alliert Phoenix eller Dark Phoenix: 50 % sjanse for å angripe fienden og gjøre 200 % skade. Hvis figuren ikke angriper: Få assistanse fra en alliert Wolverine for å angripe fienden. Wolverine får +80 % skade når han gir assistanse.

●     Når en alliert Phoenix dør: Få Angrep opp, og fyll opp fartslinjen til en alliert Wolverine med 100 %.

Nytt:

●     Når det er din tur eller turen til en UNCANNY X-MEN-alliert: Få +2 Ladet, inntil 20.

●     Hver runde: Hvis denne figuren har 20 Ladet, få 2 egenskapsenergi.

●     Når en fiende angriper en alliert Phoenix eller Dark Phoenix: 50 % sjanse for å angripe fienden og gjøre 200 % skade. Hvis figuren ikke angriper: Få assistanse fra en alliert Wolverine eller Magik for å angripe fienden. Wolverine eller Magik får +80 % skade når de gir assistanse.

●     Når en alliert Phoenix dør: Få Angrep opp, og fyll opp fartslinjen til en alliert Wolverine eller Magik med 100 %.


Colossus

Økt grunnstatistikk:

●     +10 % helse

 

Spesialegenskap: Altruisme

Gammelt:

●     Få Hån. Få 2 Motangrep. Gi 2 Avlede til deg selv og X-MEN-allierte. Gi Avlede til alle andre allierte.

●     Hvis Phoenix er en alliert, får du Hån i 2 runder.

Nytt:

●     Få Hån. Få 2 Motangrep. Gi 2 Avlede til deg selv og X-MEN-allierte. Gi Avlede til alle andre allierte.

●     Hvis Phoenix, Dark Phoenix eller Magik er en alliert, får du Hån i 2 runder.

 

Passiv: Stålform

Gammelt:

●     Hvis du har Ladet ved gjenfødelse, genereres det 1 egenskapsenergi til deg selv. Deretter fjernes Ladet.

●     Hvis Phoenix er en alliert ved start:

●     Få Forsvar opp i 2 runder.

●     Gi Forsvar opp til alle UNCANNY X-MEN-allierte.

●     Når en negativ effekt gis til en X-MEN-alliert, får du +1 Ladet, inntil 5. Med aktiv Ladet: Angrip fienden som angriper, med 100 % skade og 10 % skade per Ladet.

●     Når en UNCANNY X-MEN-alliert har under 50 % maks helse: Få +1 Hån, inntil 2.

●     Med aktiv Forsvar opp: Få +1000 Motstand.

●     Få +15 % maks helse. UNCANNY X-MEN-allierte får +15 % maks helse.

 

Nytt:

●     Hvis du har Ladet ved gjenfødelse, genereres det 1 egenskapsenergi til deg selv. Deretter fjernes Ladet.

●     Hvis Phoenix eller Magik er en alliert ved start:

●     Få Forsvar opp i 2 runder.

●     Gi Forsvar opp til alle UNCANNY X-MEN-allierte.

●     Når en negativ effekt gis til en X-MEN-alliert, får du +1 Ladet, inntil 5. Med aktiv Ladet: Angrip fienden som angriper, med 100 % penetrasjon og 10 % penetrasjon per Ladet.

●     Hver runde: Hvis denne figuren har 5 Ladet og under 80 % helse: Helbred med 20 % av denne figurens maks helse, og mist så 5 Ladet.

●     Når en UNCANNY X-MEN-alliert har under 50 % maks helse: Få +1 Hån, inntil 2.

●     Med aktiv Forsvar opp: Få +1000 Motstand.

●     Få +30 % maks helse. UNCANNY X-MEN-allierte får +30 % maks helse.


Yondu

Økt grunnstatistikk:

●     +20 % helse

●     +12 % skade

●     +20 % panser

●     +29 % Fokus

●     +20 % Motstand

 

Spesial: Bordinggruppe

Gammelt:

●     Påkall 1–2 RAVAGER-allierte med 340 % av normal skade og 100 % av normal helse.

●     Gi Angrep opp til deg selv og alle RAVAGER-allierte i 1 runde.

Nytt:

●     Påkall 1 alliert Ravagers-hardhaus og 1 alliert Ravagers-lege.

●     Gi Øk farten til deg selv og RAVAGERS-allierte. Få Stillhet.

●     Påkallinger:

●     Ravagers-hardhaus, og gi Angrep opp til alle RAVAGER-allierte.

●     Ravagers-lege, og gi Regenerasjon til alle RAVAGER-allierte.

 

 

Ultimat: Yaka-pil

Gammelt:

●     Lag kjede til alle fiender som ikke har aktiv Stillhet, med 250 % uunngåelig penetrasjon.

Nytt:

●     Lag kjede til alle fiender med 300 % penetrasjon. Fjern 2 positive effekter fra hver av fiendene.

●     Få +100 % ekstra Fokus for hver RAVAGER-alliert til dette angrepet.

●     Det finnes ingen unnamanøver for dette angrepet.

 

Passiv: Centauri-jeger

Gammelt:

●     Hver runde: Velg 2 tilfeldige fiender. Hvis vedkommende har en positiv effekt: Kopier den positive effekten til deg selv. Fjern den positive effekten fra fienden.

●     RAVAGER-allierte får +5 % skade.

Nytt:

●     Hver runde: Kopier 3 positive effekter, bortsett fra Hån, til deg selv fra hver fiende. Fjern de kopierte positive effektene fra fienden. Hvis en fiende har Blind, kopier og fjern alle de positive effektene til fienden i stedet.

●     RAVAGER-allierte får +5 % skade.

●     I KRIG: Få +20 % Fokus for hver RAVAGER-alliert.


 

Ravagers-hardhaus

Økt grunnstatistikk:

●     +25 % helse

●     +32 % skade

●     +73 % Fokus

●     +28 % Motstand

 

Grunnleggende: Plasmasjokk

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 340 % skade.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 340 % skade, og gi Senk farten.

●     Få Øk farten.

 

Spesial: Full kraft

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 270 % skade og alle tilstøtende mål med 220 % skade.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 270 % skade og alle tilstøtende mål med 220 % skade.

●     Reduser fartslinjen med 30 % for primærmålet og sekundærmål, og fyll din egen fartslinje med 30 %.

 

Passiv: Tungt artilleri

Gammelt:

●     15 % sjanse for å gi assistanse til RAVAGERS-allierte. 10 % sjanse for å gi assistanse til allierte som ikke er RAVAGERS.

 

Nytt:

●     15 % sjanse for å gi assistanse til RAVAGERS-allierte. 10 % sjanse for å gi assistanse til allierte som ikke er RAVAGERS. I KRIGSOFFENSIV: Gi alltid assistanse til RAVAGERS-allierte som ikke er UNDERSÅTTER.

●     Ved start: Gi Angrep opp til deg selv og RAVAGER-allierte i 2 runder.


Ravagers-tungvekter:

Økt grunnstatistikk:

●     +43 % helse

●     +20 % skade

●     +33 % panser

●     +163 % Fokus

●     +53 % Motstand

 

Grunnleggende: Huggert

Gammelt:

●     Angrip primærmålet og gjør 290 % skade. 70 % sjanse for Hån i 1 runde.

Nytt:

●     Angrip primærmålet med 350 % skade. Hvis primærmålet er en BESKYTTER: Gi Forsvar ned og Avbrutt.

●     Hvis primærmålet har Hån: Fjern Hån fra målet, og få +2 Avlede, inntil 5. I KRIGSOFFENSIV: Få +3 Avlede i stedet.

●     Få Hån.

 

Spesial: Hold an!

Gammelt:

●     Få Forsvar opp i 3 runder. Helbred deg selv med 2000 helse og 5 % av denne figurens maks helse.

Nytt:

●     Gi Forsvar opp til deg selv og alle RAVAGER-allierte i 2 runder. Helbred deg selv med 2000 og 20 % av denne figurens maks helse.

●     Kopier 3 positive effekter, bortsett fra Stillhet, fra primærmålet. I KRIGSOFFENSIV: Kopier alle positive effekter, bortsett fra Stillhet, i stedet.

●     Omdann 3 positive effekter på primærmålet.

 

Passiv: Erfaren soldat

Gammelt:

●     Få +25 % blokkeringssjanse.

Nytt:

●     Få +25 % blokkeringssjanse.

●     Ved start: Gi Forsvar opp til deg selv og alle RAVAGER-allierte i 2 runder.

●     RAVAGER-allierte får +25 % panser.

●     I KRIG: RAVAGER-allierte får +25 % Reduksjon.


Ravagers-lege

Økt grunnstatistikk:

●     +37 % helse

●     +44 % skade

●     +15 % panser

●     +80 % Fokus

●     +73 % Motstand

 

Grunnleggende: Desintegrator

Gammelt:

●     Angrip primærmålet med 160 % skade, og gi Blødning.

Nytt:

●     Fjern Dødssikker fra primærmålet.

●     Angrip primærmålet med 280 % penetrasjon, og gi Helbredelseblokkering.

●     Hvis primærmålet har Forsvar ned, angrip primærmålet med 380 % penetrasjon i stedet, og gi Helbredelseblokkering. Figurer som blir drept av dette angrepet, kan ikke gjenopplives.

 

Spesial: Skreddersett

Gammelt:

●     Helbred den allierte som er mest skadet, med 3500 helse og 8 % av denne figurens maks helse. Helbred så den allierte som er mest skadet, med 3500 helse og 8 % av denne figurens maks helse.

Nytt:

●     Stjel 10 % helse fra primærmålet, og omfordel til den allierte som er mest skadet.

●     Helbred den allierte som er mest skadet, med 3500 helse + 10 % av denne figurens maks helse, og gi Immunitet

 

Passiv: Serumbehandling

Gammelt:

●     Få +25 % maks helse.

Nytt:

●     Få +25 % maks helse.

●     Ved start: Gi Regenerasjon til deg selv og alle RAVAGER-allierte i 2 runder.

 

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2022 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.