Info om versjon 6.0.0
March 22, 2022

Rekrutter den første rytteren til Apocalypse i Morgan Le Fay: Pest-svøphendelsen. Erobre et kart med noder i en søken etter den høyeste poengsummen mulig i en runde. Du kan få flere poeng ved å justere vanskelighetsnivået og aktivere svøpeeffekter for å enten styrke fiendene eller svekke laget ditt i en omgang. Jo flere poeng du får i en omgang, desto flere Morgan Le Fay-skår får du.


I denne oppdateringen slipper vi følgende:

• Styrk stallen med 5 nye spillbare figurer: Morgan Le Fay, Doctor Strange (Heartless), Agatha Harkness, Wong og Madelyne Pryor

• Egenskaps- og statistikkforbedringer for Scarlet Witch, Stryfe, Mystique og Mister Sinister

• Nye kostymer: Polaris – X-Factor, Misty Knight – Privatdetektiv, Storm – Klassisk, Black Bolt – S.T.R.I.K.E.-jubileum, Moon Knight – Mr. Knight

• Ny svøpehendelse: Pest – få figurskår for den første rytteren til Apocalypse: Morgan Le Fay.

• Feir 4-årsjubileet til MARVEL Strike Force med hendelsen Feiringsbesvergelse!

• Still opp et topplag med det tidsbegrensede «Ufravikelig»-karaktertrekket i hendelsesfelttoget til Doctor Strange (Heartless): Forbudt kunnskap

• Oppdaterte hendelsesfelttog: Nytt Heroisk-vanskelighetsnivå og oppdaterte belønninger – Heroisk-vanskelighetsnivået gir blågrønt utstyr, og ved å fullføre et oppdrag på Heroisk-vanskelighetsnivået får man automatisk førstegangsbelønningene for både Vanskelig og Heroisk.

• Oppdaterte innstillinger: Innstillinger-menyen er endret på, og det er nå mulig å få tilgang til netthuben på MarvelStrikeForce.com.

• Oppdaterte innloggingsprestasjoner: Det er lagt til nye innloggingsprestasjoner, og det er lagt til gull i flere av de eksisterende innloggingsprestasjonene.

• Oppdateringer av røde stjerner: Undersåtter er fjernet fra Elite 6-stjernekulen og Elite 7-rød-stjerne-kulen. Det er lagt til to ekstra plasser i Forsyninger-delen av elitebutikken.

• Oppdatering av stallen: Forbedret sorteringsfunksjonalitet etter rød stjerne-forfremmelse og nytt ikke-undersått-filter lagt til.

• Oppdatert sanntidsarena: Det dukker nå opp en knapp for å stille i kø etter kampen, slik at du kan starte en ny kamp med en gang med det samme laget.

• Oppdatering av avansert alternativ: Det er nå mulig å skjule ubrukelige lagrede lag.

• Oppdatering av avansert alternativ: Antallet enheter i butikken vises nå fra og med nivå 40 som standard.

• Oppdatering av avansert alternativ: Hurtigallianse-menyen vises nå fra og med nivå 50 som standard.


Feilrettinger

• Korrigert tekst: Doctor Octopus’ ultimate egenskap, «Overlegen skurk», og Proxima Midnights spesialegenskap, «Stjernekast», manglet «det kan ikke gjøres motangrep mot dette angrepet». Adferden i kamp er korrekt og er ikke endret.

• Deathpools passive egenskap, «Til jord skal du bli», ble ved en feil aktivert etter hun ble eliminert av Dooms spesialegenskap, «Dommedag-diktator».

• Ikaris’ passive egenskap, «Evigvarende leder», ga ved en feil Forsvar opp og Øk farten til den mest sårede allierte hvis denne allierte fikk en negativ effekt fjernet under Ikaris’ tur.

• Kate Bishops passive egenskap, «Sta trass», angrep ikke en tilfeldig fiende og ga Blind og Senk farten når en alliert hadde mindre enn 50 % helse, bortsett fra i Alliansekrig-spillmodusen.

• Spillerne kunne ikke gå ut av Lagvalg-skjermen hvis figurelementer fortsatt ble lastet inn.

• Spillerne kunne ved en feil donere to ganger til alliansen sin, hvis de donerte ved den daglige tilbakestillingen.

• Animasjonen av åpningen av en K1 Iso-8-kule hakket innimellom.

• Korrigert tekst: Oppgraderingsteksten for K1 Iso-8 nivå 3 inneholdt ved en feil «få KRIGSKLAR», mens dette ikke skulle skje før K1 nivå 4. Adferden i kamp er korrekt og er ikke endret.

• Animasjonen til Elsa Bloodstone hakket etter hun hadde eliminert en fiende med det andre angrepet fra spesialegenskapen sin, «Triksskudd».

• Hånden til Morbius animerte gjennom andre figurer på lagvalg-skjermen.

• Spesialegenskapen til Shuri, «Umiddelbar oppgradering», genererte ikke +1 egenskapsenergi for henne selv eller allierte når hun var utrustet med K2 Iso-8 blå nivå 3 for Befester-klassen.

• Spesialegenskapen til Kate Bishop, «Tøm koggeret», aktiverte treffreaksjon-animasjonen for ung Avenger-allierte under krigsforsvar.

• På lagvalg-skjermen var de glødende partiklene i animasjonen til Magneto nesten lysere enn solen selv. Vi har dimmet denne animasjonen.

• Korrigert tekst: K2 Iso-8 blå nivå 3 skulle ha inkludert at figuren får to stabler med Mindre Forsvar opp neste gang det er deres tur.

• Misty Knight vendte tilbake til posisjonen sin uten skytevåpenet etter å ha nedkjempet en fiende med spesialegenskapen «Væpnet respons».


Kjente problemer

• Det ble rettet en feil som gjorde at enkelte spillere ikke kunne laste inn forbi 13 % mens de var koblet til mobile data med visse leverandører. Spillerne som ble påvirket, kan nå koble seg til, men det kan hende spillet låser seg når det laster ned elementer. For å omgå dette kobler du deg til wifi, og i Alternativer > Avansert slår du på funksjonen «Last ned alle elementer over wifi». Når alle elementene er lastet ned, bør det ikke lenger være tilkoblingsproblemer med mobil data. Vi jobber med å rette dette problemet med elementnedlasting.


Figuroppdateringer

Scarlet Witch

Oppgradert grunnstatistikk

 • +50 % helse
 • +19 % skade
 • +94 % panser
 • +11 % Fokus
 • +5 % fart

 

Grunnleggende: Fortryllelsesstråle

Gammelt:

 • Angrip primærmålet med 160 % penetrasjonsskade, og gi 1–2 tilfeldige negative effekter.

Nytt:

 • Angrip primærmålet med 160 % penetrasjonsskade, og gi 1–2 tilfeldige negative effekter.
 • Hvis denne figuren ikke har full energi, gjør angrepet 50 % mer skade og gir Angrep ned, Forsvar ned og Senk farten i 2 runder i stedet.

 

Spesial: Virkelighetsfordreining

Gammelt:

 • Del ut total laghelse på nytt, slik at alle har like mye.
 • Gi Avlede til alle allierte.
 • Gi Forsvar opp til alle allierte.

Nytt:

 • Helbred deg selv med 100 % av denne figurens maks helse.
 • Del ut total laghelse på nytt, slik at alle har like mye.
 • Gi Avlede til alle allierte.
 • Gi Forsvar opp til alle allierte.

 

Ultimat: Kaosbølge

Gammelt:

 • Angrip alle fiender med 100 % penetrasjonsskade, og hvert mål får alle negative effekter forlenget med en varighet på 1.
 • Hvis denne figuren har 4 eller flere OVERNATURLIG-allierte: Gi Forsvar ned til alle fiender.
 • Dette angrepet er uunngåelig.

Nytt:

 • Angrip alle fiender med 150 % penetrasjon, og forleng varigheten av alle negative effekter med 1 på hvert mål.
 • Gi Forsvar ned til alle fiender.
 • Dette angrepet er uunngåelig.

 


Stryfe

Økt statistikk

·     Helse: 35 %

·     Skade: 15 %

·     Panser: 20 %

·     Fokus: 30 %

·     Motstand: 45 %


Spesial: Overlegenhet  

Gammelt:

 • Få +1 Hån, inntil 3.
 • Få 3 Avlede, og gi Barriere til deg selv med 25 % av denne figurens maks helse.
 • Generer 2 egenskapsenergi for 2 tilfeldige MARODØR-allierte.

Nytt:

 • Få +1 Hån, inntil 3.
 • Få 3 Avlede, og gi Barriere til deg selv med 25 % av denne figurens maks helse.
 • I KRIGSFORSVAR: Hvis Mystique er en alliert, gi alle allierte Barriere for 25 % av denne figurens maks helse.
 • Generer 2 egenskapsenergi for 2 tilfeldige MARODØR-allierte, bortsett fra Madelyne Pryor.

 

Ultimat: Nullstillende sjokk 

Gammelt:

 • Gi Egenskapsblokkering til primærmålet og tilstøtende mål.
 • Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 420 % skade.

Nytt:

 • Gi Egenskapsblokkering til primærmålet og tilstøtende mål.
 • Angrip primærmålet og tilstøtende mål med 420 % skade.
 • Ved drap: Få +1 Hån, inntil 3.
 • Hvis Ladet: Fjern Ladet.

 

Passiv: Prakt

Gammelt:

 • Ved start: Fyll opp fartslinjen med 10 % + 10 % per MUTANTSKURK-alliert.
 • Hver runde: Hvis denne figuren har Hån, få +1 Avlede, inntil 3, og gi Barriere til deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.
 • Når en MUTANTSKURK-alliert har mindre enn 50 % maks helse, få +1 Hån, inntil 3, og gi Barriere til deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.
 • Ved regenerasjon, gi Barriere til deg selv med 10 % av denne figurens maks helse.
 • I KRIGSFORSVAR:
 • > Få +50 % Motstand. MUTANT-allierte får +50 % Motstand.
 • > Få +50 % Fokus. SKURK-allierte får +50 % Fokus.

Nytt:

 • Ved start: Fyll opp fartslinjen med 10 % + 10 % per MUTANTSKURK-alliert.
 • Hver runde: Hvis denne figuren har Hån, få +1 Avlede, inntil 3, og gi Barriere til deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.
 • Når en MUTANTSKURK-alliert har mindre enn 70 % maks helse, få +1 Hån, inntil 3, og gi Barriere til deg selv med 20 % av denne figurens maks helse.
 • Ved regenerasjon, gi Barriere til deg selv med 10 % av denne figurens maks helse.
 • Mens denne figuren har Ladet, få +500 % Motstand.
 • I KRIGSFORSVAR:
 • Hvis Mystique er en alliert og helsen er full når en kamp begynner, få Ladet.
 • Få +50 % Motstand. MUTANT-allierte får +50 % Motstand.
 • Få +50 % Fokus. SKURK-allierte får +50 % Fokus.

Mystique:

Økt statistikk

·     Helse: 16 %

·     Skade: 27 %

·     Panser: 100 %

·     Fokus: 44 %

·     Motstand: 12 %


Grunnleggende: Mimikerslag

Gammelt:

·      Angrip primærmålet med 230 % skade og bonusangrep 1–2 ganger med 190 % skade, kopier 2 positive effekter, bortsett fra Hån, og gi dem til deg selv.

·      Hvis Magneto er en alliert: Kopier alle positive effekter, bortsett fra Hån.

Nytt:

·      Angrip primærmålet med 230 % skade og bonusangrep 1–2 ganger med 190 % skade, kopier 2 positive effekter, bortsett fra Hån, og gi dem til deg selv.

·      Hvis Magneto eller Madelyne Pryor er en alliert: Kopier alle positive effekter, bortsett fra Hån.

·      Når denne figuren utfører et Motangrep eller Assistanse i KRIGSFORSVAR: Gi 1 Blødning.

Spesial: Infiltrer

Gammelt:

 • Angrip primærmålet med 240 % skade. Angrip 3 ekstra mål som ikke har Stillhet, med 170 % skade.
 • Angrip alle ekstra mål som har Stillhet, med 185 % skade, og fjern Stillhet fra hvert av målene.
 • Hvis ingen fiender hadde Stillhet, få Stillhet.
 • Denne egenskapen fjerner ikke Stillhet fra primærmålet.
 • Dette angrepet er uunngåelig hvis Magneto er en alliert.
 • Hvis Mister Sinister er en alliert, omdann 2 positive effekter til negative effekter på hvert av målene.

Nytt:

 • Angrip primærmålet med 255 % skade. Angrip 3 ekstra mål som ikke har Stillhet, med 185 % skade.
 • Angrip alle ekstra mål som har Stillhet, med 185 % skade, og fjern Stillhet fra hvert av målene.
 • Hvis ingen fiender hadde Stillhet, få Stillhet.
 • Denne egenskapen fjerner ikke Stillhet fra primærmålet.
 • Dette angrepet er uunngåelig hvis Magneto eller Madelyne Pryor er en alliert.
 • Hvis Mister Sinister er en alliert, omdann 2 positive effekter til negative effekter på hvert av målene.

 

Ultimat: Hamskifter

Gammelt:

 • Angrip primærmålet med 150 % skade.
 • Lur 1 tilfeldig fiende til å angripe primærmålet. Fienden som ble lurt, gjør +200 % skade med dette angrepet.
 • Få alltid Unnvikelse.

Nytt:

 • Angrip primærmålet med 165 % skade.
 • Lur 1 tilfeldig fiende til å angripe primærmålet. Fienden som ble lurt, gjør +200 % skade med dette angrepet.
 • Få alltid Unnvikelse.
 • I KRIGSFORSVAR: Dette angrepet er uunngåelig. Det blir rettet mot fienden som ikke er påkalt og som har minst fart, i stedet for primærmålet. Det overser Hån og Stillhet.
 • I KRIGSFORSVAR: Gi Hån til primærmålet.
 • I KRIGSFORSVAR: Hvis denne figuren har 3 eller flere MARODØR-allierte, gi Lammelse til det målet.

Mister Sinister

Økt statistikk

·     Helse: 13 %

·     Skade: 30 %

·     Panser: 15 %

·     Motstand: 46 %


Ultimat: Klone

Gammelt:

 • Påkalling av en klone på primærmålet. Denne klonen skaleres etter Mister Sinisters statistikk i stedet for primærmålets statistikk.
 • Klonen får Forsvar opp i 2 runder.
 • I KRIGSFORSVAR:
 • > Generer 2 egenskapsenergi for alle MARODØR-allierte og alle klonede allierte.

Nytt:

 • Påkalling av en klone på primærmålet. Denne klonen skaleres etter Mister Sinisters statistikk i stedet for primærmålets statistikk.
 • Klonen får Forsvar opp i 2 runder.
 • I KRIGSFORSVAR: Generer 2 egenskapsenergi for alle MARODØR-allierte og alle klonede allierte.
 • I KRIGSFORSVAR: Denne egenskapen blir rettet mot fienden som ikke er påkalt og som gjør mest skade, i stedet for primærmålet. Det overser Hån og Stillhet. Denne egenskapen kan rettes mot Dark Phoenix.


© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaren © 2023 SCOPELY. Med enerett. Bruk av denne nettsiden (inkludert alle deler og komponenter) innebærer at du godtar disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern. Materialene på denne nettsiden kan ikke selges, byttes bort eller gis bort. Enhver kopiering, manipulering, publisering eller annen overføring av disse materialene, unntatt som spesifikt angitt i bruksvilkårene, er strengt forbudt.