Apocalypses tidsålder

Apocalypse är en odödlig mutant som, fast övertygad om att starkast överlever, gör allt för att tvinga de han anser svaga till lydnad. För många år sedan stängdes han in i en mystisk grav efter ett misslyckat erövringsförsök, och han kommer snart att släppas fri av en individ med sin egen agenda. Väl tillbaka på jorden tänker han leta upp sina fyra nya ryttare så att han kan hämnas på planetens beskyddare och lägga beslag på multiversumets tron. När 2022 börjar inleds även ... Apocalypses tidsålder.

De fyra ryttarna

Apocalypses tidsålder är uppdelad i fyra delar, och i varje del avslöjas en ny ryttare genom plågoevenemang. Varje ryttare representerar en plåga som drabbar mänskligheten: pest, svält, krig och död. Ryttaren leder sin egen mäktiga grupp, som dominerar ett visst spelläge. Klicka på respektive ryttare för att gå till tillhörande sida och läsa mer.

Plågoevenemang

Plågoevenemang är ett kommande nytt spelläge i MARVEL Strike Force, och är det enda sättet att låsa upp karaktärsskärvor till de fyra ryttarna. Du justerar svårighetsnivån inför respektive omgång genom att åsamka gruppen olika plågor som försämrar deras stridsfärdigheter överlag. Ju fler plågor och ju högre svårighetsnivå, desto bättre blir dock belöningarna. Plågoevenemang går bara att klara då och då, så se till att ge dig på dem när de väl dyker upp i spelet.

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.