Uppdateringsinformation för 5.7.0
September 29, 2021

Krossa alfakämpar med Omega Red!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Utöka din samling kämpar med 3 nya spelbara karaktärer: Omega Red, Lady Deathstrike och Silver Samurai

• Förmåge- och attributförbättringar till Wolverine och Sabretooth

• Nya dräkter: X uppkomst (Cyclops), Weapon X (Wolverine), Uråldrig farao (Venom)

• Samla Secret Avengers-gruppen, Nick Fury och Winter Soldier i det mytomspunna legendariska Omega Red-evenemanget Röd död

• Bilda en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen hedervärd inför Silver Samurais evenemangskampanj Muramasas förbannelse

• Nya utrustningsklass 16: blågrön (förstärkt) utrustning

• Ny Doom II-räd: Få blågrön utrustning, K2-klassad (blå) iso-8 med mera i Dooms nästa alliansutmaning.

• Räduppdateringar: Det behövs inte längre lika många avklarade procent för att låsa upp högra svårighetsnivåer och förstagångsbelöningar i alfaräd IV, betaräd IV och gammaräd IV

• Uppdateringar i allianskriget: Den nya egenskapen "krigsredo", mer krigsenergi i början, uppdaterade rumsbonusar, fler försvarsgrupper, möjlighet att märka ut rum som inte bör anfallas, nytt övningsläge med mera! Se mer information nedan.

• Ny negativ effekt: trauma. Gör att negativa effekter varken kan tas bort eller vändas.

• Ett popup-fönster med rekommenderade enhetskrav visas nu på enheter som inte uppfyller rekommendationerna eller de nödvändiga systemkraven.

• Utrustningsklassringarna har uppdaterats och är nu lättare att urskilja. Kolla in dem på karaktärs- och hjälteskärmen.


Buggar

• Textuppdatering: Förut stod det att Nick Furys passiva förmåga S.H.I.E.L.D.s ledare bara ger Coulson snabbhet upp i krigsförsvar. Nu står det att det gäller i krig, vilket motsvarar den faktiska funktionaliteten.

• Deathpools passiva förmåga Ingen undgår döden får nu Deathpool att attackera om hon delar ut nådastöten till en motståndare med sin grundförmåga, specialförmåga eller ultimata förmåga.

• Deathpools specialförmåga Dödsdans spred inte vidare negativa effekter om attacken dödade sitt mål.

• Kestrels passiva förmåga Dimensionshoppare gjorde ibland inte att hon slutade vara redo i början av sin tur om hon blockerat en åkallad fiende.

• Erbjudanden med krigsenergipåfyllnings- och försvarsboostvalutor visades inte på sökskärmen.

• Gamora såg ibland lite konstig ut när hon gav hjälp i stärkt tillstånd.

• Vissa spelare placerades högst upp i listan i stället för i den senast valda gruppen när de höll på med gruppsparningslistan.

• Föremålsbutiken visades som källa när motsvarande evenemangsbutik inte var tillgänglig i sökfunktionen för utrustning, karaktärsskärvor och andra resurser.

• Ghost stannade ibland kvar på fiendens sida av slagfältet när hon eliminerat en fiende med sin ultimata förmåga Kvantexplosion.

• Grafisk korrigering: Extra krigskreditsikoner visades utanför segerskärmen när man tryckt på Hoppa över.

• En Doombot kom inte till undsättning när det blev Doctor Dooms tur om en fientlig Kestrel besegrats av en allierad Kestrels passiva förmåga.


Uppdateringar i allianskriget


Övningsläge

• Prova olika gruppsammansättningar och krigsstrategier genom att öva mot din allians krigsförsvarsgrupper under fredstid.

• Rumsbonusarna är inte aktiva i övningsläget.


Krigsenergi

• Man börjar nu med 4 krigsenergi i stället för 2.

• Krigsenergitaket har höjts från 5 till 10.

• Det högre startvärdet innebär att man nu får sammanlagt 10 gratis krigsenergi per krig.


Iso-8 och egenskapen "krigsredo"

• Den nya egenskapen "krigsredo" ger karaktärerna förbättrade attribut vid försvar av hangaren eller lastkajen i allianskrig.

• Karaktärer utrustade med K1-klassad iso-8 på nivå 4 eller högre får egenskapen krigsredo.


Rumsuppdateringar

• Alla spelare har nu 10 platser att tilldela försvarsgrupper i stället för 8.

• Uppdaterade rumsbonusar:

- Lastkaj: Ger inte längre slumpmässiga positiva effekter men +20 % till alla primärattribut (skada, hälsa, rustning, fokus och resistens) för karaktärer med egenskapen krigsredo.

- Brygga: Ger 10 slumpmässiga positiva effekter till sin försvarare, precis som lastkajen gjorde förut.

- Hangar: Ger nu även +10 % till alla primärattribut för karaktärer med egenskapen krigsredo.


Boostar och anfall

• Nu går det att boosta 5 rum per krig i stället för 4.

- Boostarna kostar 75, 100, 125, 150 respektive 150 försvarsboost.

• Allianser kan anfalla 4 grupper parallellt per spelare i stället för 2. Tryck på en spelares porträtt när du granskar ett fienderum för att se vilka av spelarens grupper som går att anfalla.

• Alliansofficerare kan nu märka ut rum som inte bör anfallas. Efter att ha valt en spelare som mål trycker du på siktesikonen för att omvandla den till en ikon som avråder från anfall. Tryck på ikonen igen för att ta bort indikatorn.

- Det här är bara ett grafiskt verktyg. Spelet hindrar en inte från att anfalla spelarens försvarsgrupper.


Uppdaterade karaktärer


Wolverine


Uppgraderade attribut:

• +23 % hälsa

• +45 % skada

• +500 % rustning

• +32 % fokus

• +140 % resistens

• +23 % snabbhet


Grundförmåga: Adamantiumklor

Förr:

• Gör 240 % brytande skada mot ett mål + ger blödning vid fullträff.


Nu:

• Gör 240 % brytande skada mot ett mål + ger 2 blödning.

• I KRIG: Ger snabbhet upp.


Specialförmåga: Hacka och hugga

Förr:

• Gör 150 % brytande skada mot ett mål + ger blödning vid fullträff. Utför en kedjeattack som gör 120 % brytande skada mot 4 mål + ger blödning vid fullträff.

• Om Phoenix är allierad: Målet tar i stället 350 % brytande skada.

• Om den här karaktären har minst 1 allierad X-MEN: Alla sekundära attacker har 100 % fullträffschans.

• Motattack bryter den här kedjeattacken.

• Om den här karaktären har minst 1 allierad X-MEN: Den här attacken kan inte motattackeras.


Nu:

• Gör 400 % brytande skada mot ett mål + ger 2 blödning.

• Utför en returkedjeattack som gör 120 % brytande skada mot 5 mål + ger 2 blödning.

• Alla sekundära attacker har +100 % fullträffschans.

• Den här attacken kan inte motattackeras eller blockeras.


Ultimat förmåga: Primalbärsärk

Förr:

• Gör 700 % brytande skada mot ett mål. Om Colossus är allierad: Gör i stället 800 % brytande skada mot målet.

• Vid fullträff: Ger blödning.

• Om den här karaktärens maxhälsa är under 50 %:

- Får anfall upp i 2 turer.

- Den här attacken är oundviklig.


Nu:

• Om den här karaktären har mindre än 50 % maxhälsa: Får anfall upp i 2 turer.

• Om Omega Red eller Colossus är allierad: Får alltid anfall upp och tar bort dödskydd från målet.

• Gör 800 % brytande skada mot målet + ger 2 blödning.

• Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.


Passiv förmåga: Läkefaktor

Förr:

• När det blir karaktärens tur: Läker med 20 % av sin maxhälsa.

• När karaktären dör: 5 % chans att återupplivas med 20 % av sin maxhälsa. Om minst en allierad är X-MEN: Har ytterligare 5 % chans att återupplivas.

• Får +5 % snabbhet per allierad UNCANNY X-MEN. Det börjar gälla när en karaktär har utfört en handling.


Nu:

• När det blir karaktärens tur: Läker med 20 % av sin maxhälsa.

• Om den här karaktärens hälsa sjunker lägre än 60 %: Får anfall upp och 2 dödsskydd.

• När karaktären dör: 5 % chans att återupplivas med 50 % av sin maxhälsa.

• Om minst en allierad är X-MEN: Har ytterligare 5 % chans att återupplivas.

• Om minst en allierad är WEAPON X: Har ytterligare 5 % chans att återupplivas.

• Om den här karaktärens hälsa är under 50 %: Får 100 % blockeringschans.

• Får +5 % snabbhet per allierad UNCANNY X-MEN eller WEAPON X-allierad. Det börjar gälla när en karaktär har utfört en handling.


Sabretooth


Uppgraderade attribut:

• +53 % hälsa

• +56 % skada

• +140 % rustning

• +33 % fokus

• +140 % resistens

• +15 % snabbhet


Grundförmåga: Klorivning

Förr:

• Gör 340 % skada mot ett mål.


Nu:

• Gör 340 % skada mot ett mål + vänder försvar upp.

• I KRIG:

- Ger anfall ned till målet.

- Den här attacken får 500 % extra fokus.


Specialförmåga: Klå upp

Förr:

• Gör 460 % skada mot ett mål.

• Om målet har hån: Den här förmågan gör ytterligare 80 % brytande skada.

• Gör 320 % skada mot alla mål i närheten.

• Den här attacken kan inte blockeras.


Nu:

• Gör 460 % skada mot ett mål + 80 % brytande skada + ger anfall ned.

• Gör 320 % skada mot alla mål i närheten + ger anfall ned.

• Om Omega Red är allierad: Den här attacken gör ytterligare 80 % brytande skada mot alla mål.

• Den här attacken kan inte blockeras.


Ultimat förmåga: Blodrusning

Förr:

• Gör 380 % skada mot ett mål + ger blödning i 2 turer. Utför en kedjeattack som gör 330 % skada mot 4–5 mål + ger blödning i 2 turer.

• Motattack bryter den här kedjeattacken.

• Om Magneto eller Mister Sinister är allierad: Den här attacken kan inte motattackeras.


Nu:

• Gör 380 % skada mot ett mål + ger blödning i 2 turer.

• Utför en returkedjeattack som gör 330 % skada mot 5–6 mål + ger blödning i 2 turer.

• Om Omega Red är allierad: Ger avbruten till alla mål som är skyddande hjältar, med 1 000 % extra fokus.

• Den här attacken kan inte blockeras eller motattackeras.


Passiv förmåga: Djurisk läkning

Förr:

• Gör +5 % skada per BROTHERHOOD-allierad eller allierad MUTANT.

• Om Mister Sinister är allierad: Får +20 % fullträffschans.

• När det blir karaktärens tur: Läker sig själv med 15 % av sin maxhälsa. Om den här karaktärens hälsa sjunker lägre än 50 %: Får dödsskydd.

• Får +25 % chans till hjälp vid icke-attackerande förmågor.

• Får +25 % chans till hjälp vid icke-attackerande förmågor per allierad MARODÖR.


Nu:

• När det blir karaktärens tur: Läker sig själv med 15 % av sin maxhälsa.

• Om den här karaktärens hälsa sjunker lägre än 60 %: Får 2 dödsskydd och 2 avvärjning.

• Gör +5 % skada per BROTHERHOOD-allierad, allierad MUTANT eller WEAPON X-allierad.

• Om Mister Sinister eller Omega Red är allierad: Får +20 % fullträffschans.

• I KRIG, när karaktären spawnar och Wolverine är närvarande: Fyller snabbhetsmätaren med 20 %.

• Får +25 % chans till hjälp vid icke-attackerande förmågor.

• Får +25 % chans till hjälp vid icke-attackerande förmågor per allierad MARODÖR.

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.