Flera sidor av Jean Grey
March 25, 2022

Hej befälhavare,


Madelyne Pryor

Ända sedan Sabretooth tog med sig sin adamantiumexpertis till Weapon X-gruppen har det funnits ett hål stort som mutantgenen bland Mister Sinisters marodörer. Det fyller vi snart med Sinisters favoritlösning på problem i allmänhet: en klon. Ni som älskar marodörerna kan med andra ord välkomna den senaste medlemmen med glädje – medan alla ni andra får göra er beredda på ett hot som nu är farligare än någonsin ...


Expertgenetikern Mister Sinister var besatt av tanken att använda sig av kraften från en av Cyclops och Phoenix potentiella avkommor, och nådde detta mål genom att i hemlighet skaffa ett genetiskt prov från Phoenix och skapa en klon. Sinister gav klonen namnet Madelyne Pryor, fyllde hennes hjärna med falska minnen och manipulerade Cyclops till att gifta sig med henne. Madelyne och Cyclops fick så småningom en son – Nathan Summers (alias Cable) – men när Phoenix återuppstod från döden lämnade Cyclops sin partner och sitt barn för sin forna kärlek. Madelyne blev både svartsjuk och rasande och lierade sig med utomdimensionella demoner, som i gengäld hjälpte henne att hämnas mot Cyclops. Som den Phoenix-klon hon är – som numera kallar sig "trolldrottningen" – är Madelyne Pryor en mäktig mutant med psykiska färdigheter. Hon och behärskar telekinesi, verklighetsförvrängning, telepati, psionisk energiprojicering med mera. När hon blev trolldrottning fick hon även förmågan att använda mörk magi och åkalla såväl demoner som annat från Limbo-dimensionen.


Madelyne Pryor går med i marodörgruppen som kontrollerande karaktär och ersätter Sabretooth. Hon har bra fokus och grundskada, vilket stärker hennes redan väldigt effektiva förmågor, och tack vare henne kan marodörerna ersätta skadan som försvann med Sabretooth och övervinna några av sina nuvarande akilleshälar. En av sakerna hon använder sig av för att knäcka fienderna är anti-tankekontrollsmekaniken som låter henne tankekontrollera sina allierade till anfall. Hennes förmågor fungerar bäst med marodörgruppen, men hon står även riktigt bra på egna ben – särskilt i duster mot kontrollerande och stödjande karaktärer.


Egenskaper: skurk, global, mutant, kontrollerande, marodör


Grundförmåga: Psionisk attack

 • Gör 300 % skada mot ett mål + vänder 1 positiv effekt.
 • I krigsförsvar: Vänder ytterligare 3 positiva effekter hos målet.


Specialförmåga: Skärseldsvirvel

 • Energikostnad: 6/6
 • Gör 300 % skada mot alla fiender + ger försvar ned i 2 turer.
 • Om Cyclops, Phoenix eller Dark Phoenix är en fiende: Utför en bonusattack som gör 300 % skada mot alla fiender.
 • Ger anfall ned till alla fientliga slagsmålskaraktärer och skjutande karaktärer i 2 turer.
 • Ger avbruten till alla skyddande och kontrollerade fiender i 2 turer.
 • Ger förmågeblockering till alla stödjande fiender i 2 turer.
 • Den här attacken kan inte motattackeras.
 • I krigsförsvar: Den här attacken är oundviklig.
 • I krigsförsvar: Ger förmågeblockering till alla skyddande fiender.


Ultimat förmåga: Svavelmeteor

 • Energikostnad: 4/6
 • Vänder målets alla positiva effekter.
 • Gör 600 % skada mot alla fiender + förlänger varaktigheten för alla måls negativa effekter med 1.
 • I krigsförsvar: Den här attacken riktar in sig på den mest skadade, icke-åkallade fienden. Den här attacken kan rikta in sig på Dark Phoenix.
 • I krigsförsvar: När karaktären dödar: Genererar 2 förmågeenergi till en slumpmässig allierad Mister Sinister.
 • I krigsförsvar: Den här attacken kan inte blockeras.


Passiv förmåga: Trolldrottningen

 • När en fiende attackerar en allierad Emma Frost, marodör eller klon som har mindre än 50 % hälsa: Tankekontrollerar den allierade som gör mest skada till att attackera den fienden.  Karaktären som kontrolleras gör +30 % skada med den här attacken.
 • Får +20 % fokus. Allierade marodörer får +20 % fokus.
 • Gör +20 % skada. Allierade marodörer gör +20 % skada.
 • Får +50 % chans att hjälpa vid icke-attackerande förmågor.
 • I krigsförsvar: Får +50 % resistens per fientlig slagsmålskaraktär.
 • I krigsförsvar: Minskar alla mutantfienders fullträffschans med 50 %.
 • I krigsförsvar: När karaktären spawnar: Fyller en slumpmässig allierads Stryfes snabbhetsmätare med 30 %.


Evenemangskampanjen Förbjuden kunskap

En hel portal full av möjligheter öppnar den 5 april kl. 2.00 svensk tid med evenemangskampanjen Förbjuden kunskap, som fokuserar på Doctor Strange (hjärtlös). Hjälp honom och Scarlet Witch i deras jakt på en mystisk anomali som hotar både tid och rum. Evenemangskampanjen har den nya svårighetsnivån "hjältemodig", som kräver att man har minst 5 karaktärer med den tidsbegränsade egenskapen obeveklig. Här är det vi rekommenderar för karaktärerna i de hjältemodiga uppdragen:

 

 • Uppdrag 1: ingen rekommendation – karaktärerna tillhandahålls
 • Uppdrag 2: nivå 70, utrustningsklass 12, förmågenivå 5/5/5/3, 5 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 1
 • Uppdrag 3: nivå 71, utrustningsklass 13, förmågenivå 5/5/5/3, 5 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 2
 • Uppdrag 4: nivå 72, utrustningsklass 13, förmågenivå 6/5/5/3, 5 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 2
 • Uppdrag 5: nivå 74, utrustningsklass 13, förmågenivå 6/5/5/3, 6 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 3
 • Uppdrag 6: nivå 76, utrustningsklass 13, förmågenivå 6/6/5/3, 6 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 3
 • Uppdrag 7: nivå 78, utrustningsklass 14, förmågenivå 6/6/6/3, 6 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 4
 • Uppdrag 8: nivå 81, utrustningsklass 14, förmågenivå 6/6/6/4, 7 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 4
 • Uppdrag 9: nivå 85, utrustningsklass 15, förmågenivå 6/6/6/4, 7 stjärnor, K1-klassad iso-8 nivå 5


Svårighetsnivån hjältemodig ger blågrön utrustning, och när ni klarar ett uppdrag på den svårigheten får ni automatiskt förstagångsbelöningarna för både svårt och hjältemodig. Delta i det här spännande evenemanget så att ni slipper tanken "tänk om ... Doctor Strange (hjärtlös) fanns i mitt karaktärsgalleri?".


S.T.R.I.K.E.-pass: säsong 14

Den 30 mars kl. 2.00 svensk tid kommer säsong 14 av S.T.R.I.K.E.-passet, som den här gången har den galaktiska brottslingen Star-Lord (T'Challa) som utvald karaktär. Missa inte chansen att förbättra karaktärerna bara genom att klara dagliga uppgifter med S.T.R.I.K.E.-passets nya säsong.


Veckoevenemang

Samla på er befordringskrediter och mutantkaraktärsskärvor med de här kommande evenemangen. Inför bonusevenemangen är det bra att veta att ni kan filtrera karaktärsskärmen på den utvalda egenskapen för att hitta karaktärerna de gäller samt motsvarande noder.


Bonusevenemanget Skicklig skara

 • Startdatum: 28 mars kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: 2x karaktärsskärvor av X-Men- och Brotherhood-karaktärer i kampanjer


Det återkommande legendariska evenemanget Asteroid M

 • Startdatum: 29 mars kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: Magneto-skärvor
 • Så förbereder ni er: bonusevenemanget Asteroid M och ett meddelande i inkorgen med 3 skärvor av upp till 7 av de nödvändiga karaktärerna
 • Krav: 5 X-Men- och/eller Brotherhood-karaktärer på minst 5 stjärnor för att låsa upp Magneto


Kampen Slingshot

 • Startdatum: 29 mars kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: Yo-Yo-karaktärsskärvor


Bonusevenemanget Utrustningsbomb

 • Startdatum: 29 mars kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: 3x ursprungsutrustning från kampanjnoder


Kampen Måltavlan

 • Startdatum: 1 april kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: Kate Bishop-karaktärsskärvor


Bonusevenemanget Nationen Wakanda

 • Startdatum: 1 april kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: 2x skärvor av wakandiska karaktärer i kampanjer


Blixtevenemanget Kaosteori

 • Startdatum: 2 april kl. 2.00 svensk tid
 • Belöningar: silver- och guldbefordringskrediter
 • Karaktärer som krävs: wakandiskaTack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...


Lycka till, befälhavare!© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.