Uppdateringar: utrustning och iso-8
April 1, 2022

Hej befälhavare,


Uppdateringar: orange utrustning

För att göra orange utrustning mer lättillgänglig och hjälpa er komma vidare i utrustningsklasserna kommer vi att göra en del tillgänglighetsändringar som rör miniunika delar och några av de orange utrustningskloten. Följande uppdateras snart:


Tillgång på miniunik utrustning

Särskilt eftertraktade miniunika utrustningsdelar i klass 14 och 15 (de som kräver 15 eller 18 exemplar per färdig utrustningsdel) blir nu tillgängliga i två kampanjnoder vardera i stället för bara en och kommer bara att kosta 10 kampanjenergi. Miniunika delar där det bara krävs 6 exemplar per färdig utrustningsdel har flyttats till noder som kostar 20 kampanjenergi.


Orange klot i ultrabutiken

Alla orange klot i ultrabutiken uppdateras så att de minunika belöningarna nu är 4x fler och utrustningsdelarna 2x fler. Dessutom minskar vi förekomsten av rustningskatalysatordelar och ökar i stället förekomsten av alla andra katalysatortyper.


Orange elitkrigsklot

Vi kommer att uppdatera spelet så att man alltid får 6 krigsklot (orange utrustning) I. Dessutom gör vi en utseendemässig ändring med krigsklot (orange utrustning) II: vi byter plats på mitten- och högerpelaren så att formatet nu matchar det som används för orange krigsklot (orange utrustning) I.


Håll utkik efter de här uppdateringarna och börja bunkra upp med orange utrustning!


Iso-8-uppdateringar

Vi uppdaterar även iso-8-tillgängligheten så att ni kan ge fler karaktärer blå iso-8. Första uppdateringen gäller iso-8-butiken, där vi lägger in sex nya platser som gör att man kan köpa enskilda exemplar av K2-klassade iso-8-kristaller. Vi lägger även till tre K1-klassade iso-8-kristallplatser, och ökar antalet kristaller på de platserna från 1 till 3.


"S.T.R.I.K.E.-initiativ: iso-8" ger 10 000 K2-klassade joner på nivå 1 och 10 000 K1-joner.


Avengers Tower kommer tillbaka

Hoppas era karaktärer tränar hårt på repbanan, för snart måste de ta sig uppför Avengers Tower många våningar! Det här lite svårare läget återvänder den 8 april kl. 2.00 svensk tid tillsammans med chansen att få massor av utrustning, guld, förmågematerial och andra smaskiga belöningar. Förbered karaktärerna nu och sikta sedan bokstavligen mot toppen!


Gammarädklot

Det gamla gammarädklotet kommer, precis som det gamla alfa- och betarädklotet med kosmiska skyddande karaktärer och slagsmålskaraktärer, att lämna rädbutiken den 5 april kl. 2.00 svensk tid. Se till att öppna alla klot ni har kvar, för snart är de, precis som kassettband och videobandspelare, historia.


Veckoevenemang

Rekrytera Wong och samla på er utrustning och guld med våra kommande evenemang. Inför bonusevenemangen är det bra att veta att ni kan filtrera karaktärsskärmen på den utvalda egenskapen för att hitta karaktärerna de gäller samt motsvarande noder.


Blixtevenemanget Utrustningskampanj

Startdatum: 3 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: 20 % rabatt på all utrustning i huvudbutiken (guld) och 20 % rabatt på kostnaden att uppdatera guldbutiken.


Bonusevenemanget 4 gånger Asgård

Startdatum: 4 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: 2x karaktärsskärvor av asgårdare från kampanjer


Gammaräder

Startdatum: 4 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: Gammarädklot med biologiska och mystiska skurkar


Det legendariska evenemanget Förena rikena

Startdatum: 5 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: Black Bolt-karaktärsskärvor

Krav: 5 asgårdare på minst 5 stjärnor för att låsa upp Black Bolt

Så förbereder ni er: Bonusevenemanget 4 gånger Asgård


Kampen Bombsäker

Startdatum: 5 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: Negasonic Teenage Warhead-karaktärsskärvor


Bonusevenemanget Guldregn

Startdatum: 6 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: 2x guldbelöningar från kampanjer


Kampen Mystisk beskyddare – 1:a omgången!

Startdatum: 8 april kl. 2.00 svensk tid

Belöningar: Wong-karaktärsskärvor


Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...


Lycka till, befälhavare!© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.