Svälten nalkas
June 30, 2022

Hej befälhavare,

Plågoevenemanget med svälttema

Famine Scourge Event

Hungra efter seger och få en ny, mäktig allierad under det kommande plågovenemanget med svälttema! Första chansen att rekrytera Apocalypses andra ryttare Rogue drar igång den 7 juli kl. 2.00 svensk tid för er som är på minst befälhavarnivå 50.

 

Ni kommer att kunna låsa upp en 3-stjärnig Rogue via milstolpesbelöningarna om ni har 500 000 omgångspoäng. Om ni inte lyckas ta er ända dit kan ni fortfarande låsa upp karaktären med 425 000 omgångspoäng och genom att få extra karaktärsskärvor via rangbelöningarna (som inte levereras förrän evenemanget är slut).


Plågoevenemanget med svälttema har en bättre ledartavla jämfört med pestomgången. Vi kommer att hålla ständig koll på resultaten under hela evenemanget – både via automatisk och manuell granskning.

 

Nod 5 och 10 på svårighetsnivå 5 och uppåt kräver A-Force, unga Avengers och/eller omänskliga karaktärer, så se till att stärka de grupperna så att ni får så många poäng som möjligt.

 

Ni får bonusbelöningar för den här första omgången av evenemanget, så se till att verkligen lägga manken till från start. 

Famine Scourge Milestone Rewards Table 7 1
Famine Scourge Milestone Rewards Table 7 1 Title Fixed

Omgångspoäng

Under de tidsbegränsade plågoevenemangen gäller det att klara alla 10 noder på en svårighetsnivå och få så många omgångspoäng som möjligt. Ni har obegränsat med försök att samla in poängen, och varje omgång kan avbrytas eller spelas om när som helst utan någon form av straff. Se därför till att göra flera försök för att få ett så bra resultat ni bara kan.

 

Svårighetsnivåer och plågor

Anpassa omgångarna genom att välja en svårighetsnivå, från 1 till 10. Man kan inte använda lika många olika karaktärsegenskaper i högre omgångssvårighetsnivåer, men man får fler poäng. Det går även att få ännu fler poäng genom att aktivera så kallade plågor som antingen stärker fiendegrupperna eller sätter käppar i hjulet för din grupp. Tänk på att nod 5 och 10 på svårighetsnivå 5 och högre kräver särskilda karaktärer om ni vill klara dem till hundra procent. De högsta svårighetsnivåerna är inte nödvändigtvis tänkta att kunna klaras helt riktigt än, så oroa er inte om ni inte kommer upp till eller lyckas klara svårighetsnivå 8+ under första omgången.

 

Plågoevenemanget med svälttema får en liten uppdatering: 10 plågor (som tidigare stod som "gratis") har tagits bort, och 7 nya har lagts till. Plågorna som tagits bort är Comeback, Mörk visshet II, Experimentsserum III, Andra gången gillt, Jag ser dig, Hjälplös, Förgiftad energi I, Duktiga lakejer, Ondskans ansamling och Energikick.


De nya plågorna i svältevenemanget är:


Experimentsserum IV

●    Fienderna får +40 % maxhälsa.

●    Poäng: 20


Striden kan börja

●    När det blir fienders tur: Stjäl 5 % hälsa från spelarkaraktären med minst hälsa.

●    Poäng: 10


Ryttaren Rogue

●    När en fiende får en positiv effekt: Förlänger varaktigheten för fiendens alla positiva effekter med 1, upp till max 3. När spelarkaraktären får en negativ effekt: Förlänger varaktigheten för karaktärens alla negativa effekter med 1, upp till max 3.

●    Poäng: 30


Ur balans

●    När spelarkaraktärer får anfall upp eller försvar upp: Får läkningsblockering.

●    Poäng: 20


Absorbera mera I

●    Fienderna får +5 % absorbering.

●    Poäng: 20


Absorbera mera II

●    Fienderna får +20 % absorbering.

●    Poäng: 5


Snabbhetsboost

●    +100 snabbhetsmätare till fiendegruppen vid spawning.

●    Poäng: 30


Ingen andra chans

●    När det blir spelarkaraktärers tur: Förlorar engångsupplivning.

●    Poäng: 30

 

Låsa upp karaktärer

Alla plågoevenemang har ett minimikrav på hur många poäng som behövs för att låsa upp ryttaren (se vilka poäng som gäller för Rogue ovan). Man får ryttarskärvor från milstolpar och rangbelöningar, och belöningarna går att få igen i efterföljande omgångar inom samma plågoevenemang – så ni kommer få fler möjligheter att skaffa Rogue framöver, ända upp till 7 gula stjärnor.

 

Röda stjärnor till ryttare

Det går att få röda stjärnor till ryttare på följande sätt:

●    Första metoden är via rangbelöningar.

●    Den andra metoden är med mörka befordringskrediter, som blir tillgängliga via en helt egen plats i elitbutiken (låses upp på spelarnivå 42) som bara har ryttarkaraktärer.

 

Rödstjärniga befordringar till Rogue och de andra ryttarna blir inte tillgängliga via röda stjärnor-klot och elitklot.

Röda stjärnor-special

Den här specialen, som börjar den 7 juli kl. 2.00 svensk tid blir något alldeles extra, med 25 % chans (lika stor chans för varje karaktär) att få en av följande 15 kämpar:

 

Black Bolt, Quake, Crystal, Karnak, Yo-Yo, Ms. Marvel, America Chavez, Squirrel Girl, Echo, Kate Bishop, Captain Marvel, Jessica Jones, Spider-Woman, Nico Minoru och Spider-Man (Miles).

Blixtsommar-evenemang

Samordnat angrepp

Coordinated Assault

Första omgången av Samordnat angrepp spränger belöningsgränser den 5 juli 2.00 svensk tid. Använd iso-8-kampanjenergi för att få poäng (1 energi = 1 poäng) till en 7 dagar lång alliansmilstolpe som ger K2-joner på nivå 1, K1-joner och Mjölner-fragment som gör att ni kommer längre i Blixtsommar.  

7 1 Coordinated Milestones

Värme och vetenskap

Sunburned Scientist

Nästa snabbstrid stormar in den 8 juli kl. 2.00 svensk tid och kretsar kring allas våra favoritlabbråttor A.I.M. Gå segrande ur kamper eller simulerade kamper (40 poäng) för att få poäng till milstolpen Värme och vetenskap, som ger Mjölner-fragment, kampkrediter och förmågematerial. Snabba på milstolpesframstegen genom att vinna med karaktärer som har egenskapen A.I.M. och 5 stjärnor (1 300 poäng), och få en ännu större boost om kämparna har 7 stjärnor (2 950 poäng).

7 1 Sunburned Scientist Milestone Rewards

Segerritning

Victory Blueprint

Gör upp strålande segerplaner med Segerritning, som återvänder den 9 juli kl. 2.00 svensk tid med K2-joner på nivå 4 och chansen att komma längre i Blixtsommar.

 

Få poäng till den här 7-dagarsmilstolpen genom att spendera kampanjenergi (exklusive iso-8-kampanjenergi), få krigskrediter och använda krigsenergipåfyllningar. Hamra er igenom milstolparna för att få belöningar som består av Blixtsommar-framsteg, K2-joner på nivå 4, K1-joner, guld och fragment av Arv III, Arv II- och Arv I-klot.

 

Ni får 90 % av de K2-joner på nivå 4 som behövs för att ta en karaktär till klassnivå 4 utan att lägga ned alltför mycket tid på Segerritning. Om ni känner för att dundra fram som ett åskmoln kan ni i stället anstränga er rejält och tjäna upp till 120 % av K2-jonerna (nivå 4) som krävs för att ta en kämpe till klassnivå 4.

7 1 Victory Blueprint 1920 Test

Uppdatering: träningsmoduler

Er dagliga dos med träningsmoduler har fått ett litet tillskott så att ni lättare kan träna upp karaktärerna till nya nivå 90. Uppdateringarna gäller i alla kampanjnoder som ger orange utrustning eller bättre:

 

Alla noder i kampanjkapitlen Hjältar 7, Skurkar 7, Nexus 8 och Doom 1–4 ger nu 3 N2-träningsmoduler och 1 N3-träningsmodul var 10:e spenderad energi.

 

Det är en uppgradering från de tidigare värdena (vid var 10:e spenderad energi):

 

Hjälte 7, Skurkar 7, Nexus 8

1 N1, 3 N2

 

Doom 1, Doom 2

2 N1, 3 N2

 

Doom 3

3 N1, 3 N2

 

Doom 4

2 N2, 1 N3

 

Karaktärstillgång

Stärk karaktärerna med skärvor av karaktärer som byter plats den 7 juli kl. 2.00 svensk tid. Dagger blir lättare att skaffa (hon går att köpa i arenabutiken för 975 arenakrediter), priset på Colleen Wing sänks till 500 arenakrediter och Spider-Punk svingar in i arenaklotet som exklusiv karaktär.

 

Och när vi ändå är inne på klot kan vi nämna att både Agatha Harkness och guldresurser flyttar in i kampklot, Ultimusklot och megaklot den 5 juli kl. 2.00 svensk tid. (Edit: Basic NOT Blitz)

 

 

Veckoevenemang

Kampen Nagel i ögat

●    Startdatum: 4 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: Lady Deathstrike-karaktärsskärvor

 

Det legendariska evenemanget Black och Ebony

●    Startdatum: 5 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Belöningar: Ebony Maw-karaktärsskärvor

●    Krav: Black Bolt och 4 omänskliga karaktärer med minst 5 stjärnor för att låsa upp Ebony Maw

 

Blixtevenemanget Löning

●    Startdatum: 9 juli kl. 2.00 svensk tid

●    Belöning: guld

●    Karaktär som krävs: legosoldat

 

 

Tack för att ni läst. Vi har som alltid bara en sak att säga ...

 

Lycka till, befälhavare!

 

**Obs! Det som står i det här blogginlägget kan komma att ändras innan det implementeras i själva spelet.**

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.