För Asgård!
November 22, 2019

Hej befälhavare,


Den här veckans blogg går i de fornnordiska gudarnas tecken. Thor, Loki och Hela får sällskap av två nya medlemmar, och vi har naturligtvis satt ihop två gudomligt bra förmågesammanfattningar åt dem. Utöver det har vi fyra fantastiska kamper på gång, en decemberkalender som ger fienderna kalla fötter och en sonisk förhandstitt på nästa legendariska karaktär. Först ska vi korsa regnbågsbron för att hälsa på den väktare som är spelets nästa hjälte.

Heimdall

Nästa kämpe som hälsar på från Asgård är Heimdall, som förutom att vakta Bifrost (regnbågsbron mellan Asgård, jorden och de andra världarna) är en brutal krigare med sinnen så skärpta att han kan hålla ett öga på alla världar. Asgårdarmedlemmen är en slagsmålskaraktär som eliminerar fiender med tunga attacker, ger asgårdare immunitet mot bländad, vänder motståndarnas smygande till blödning, tar bort läkningsblockering och ger försvar upp till alla asgårdare vid krigsförsvar.


Puckla på fienderna på gudomligt vis med den här väktaren:


Egenskaper: hjälte, kosmisk, mystisk, slagsmål, asgårdare

Grundförmåga: Hofundhugg

 • Gör 310 % skada mot ett mål
 • Får hjälp från en allierad asgårdare

Specialförmåga: Gudomlig vision

 • Energikostnad: 2/4
 • Vänder smygande hos alla fiender
 • Attackerar alla fiender
 • Tar bort läkningsblockering från sig själv och alla allierade asgårdare

Ultimat förmåga: Svuren ed

 • Energikostnad: 4/4
 • Attackerar ett mål
 • Attackerar alla mål i närheten
 • Ger läkningsblockering till målet och sekundära mål

Passiv förmåga: Den allseende

 • Får +10 000 % resistens mot bländad
 • Allierade asgårdare får +10 000 % resistens mot bländad
 • Får fokus
 • Allierade asgårdare får fokus
 • När det blir Heimdalls tur läker han sig själv med en viss procent av maxhälsan och en viss procent av maxhälsan per allierad asgårdare som inte är underhuggare
 • När Heimdall spawnar under krigsförsvar ger han försvar upp till alla allierade asgårdare under 2 turer


Sif

Nästa kämpe är Sif: krigargudinnan och svärdsvingaren som få i Asgård rår sig på. I asgårdargruppen är hon en ovanligt tuff skyddande karaktär som kan locka till sig fiendeeld med ett hån som är så energisnålt att hon nästan kan använda det varannan tur – och hon förstärker det med blockering och avvärjning. Dessutom tar hon revansch på motståndarna med motattack.


Bygg en mur runt Asgård med det här kraftpaketet:


Egenskaper: hjälte, kosmisk, skicklig, skyddande, asgårdare

Grundförmåga: Pareringsattack

 • Attackerar ett mål
 • Får 2 avvärjning

Specialförmåga: Sköldsmäll

 • Energikostnad: 3/3
 • Attackerar ett mål
 • Får hån
 • Får 3 motattacker

Ultimat förmåga: Snurrande svärd

 • Energikostnad: 3/5 (se passiv förmåga vid spawning)
 • Attackerar ett mål
 • Utför en returkedjeattack mot 4–5 andra mål
 • Motattack bryter kedjeattacken
 • Om Sif har Thor som allierad kan den här attacken inte mottackeras

Passiv förmåga: Asgårds försvarare

 • Får blockeringschans
 • Får blockeringsstyrka
 • Får blockeringschans för varje allierad asgårdare
 • Får försvar upp och 2 avvärjning vid spawning
 • När det blir Sifs tur läker hon sig själv med en viss procent av maxhälsan och en viss procent av maxhälsan per allierad asgårdare som inte är underhuggare


Asgårdarna och nästa legendariska evenemang

Heimdall och Sif fullbordar asgårdargruppen jämte Thor, Loki och Hela, och blir tillsammans med sina bundsförvanter allianskrigsförsvarets gudar. Men bättre Helicarrierskydd är inte den enda anledningen att åkalla asgårdarna till karaktärsuppsättningen – ni behöver nämligen gruppen för att rekrytera nästa legendariska karaktär: Black Bolt!


Han är Inhumans kung och får er att bli härskare över slagfältet med en förmågemekanik som är ny i MARVEL Strike Force: möjligheten att förhindra återupplivningar. Hans kvasisoniska röst är så kraftfull och förödande att fiender han eliminerat inte kan återupplivas (vilket är dåliga nyheter för Minn-Erva och Ultron). Dark Phoenix påverkas dock inte, kan sägas, eftersom hon åkallas av Phoenix. Mer information om Black Bolt kommer. Under tiden rekommenderar vi att ni börjar rusta upp gudarna inför det här legendariska evenemanget.


Uppdateringar av Thor och Loki

De två rutinerade asgårdarna får ett gäng uppgraderingar som ger dem bättre gruppsynergi och balans. Deras passiva förmågor får samma läkning som de andra gudarna i gruppen, plus följande ändringar:


Thor

Specialförmåga: Hammarkast

 • Större skada och gör nu kedjeattack mot 3 mål i närheten.

Ultimat förmåga: Blixtstorm

 • Större skada och större chans att knocka alla andra mål.

Passiv förmåga: Åskans gud

 • Tillagt: När det blir Thors tur läker han sig själv med 5 % procent av maxhälsan och 5 % procent av maxhälsan per allierad asgårdare som inte är underhuggare. När en fiende attackerar en allierad asgårdare: Ändrar snabbhetsmätaren med 5 % och får +1 laddning, upp till max 5. Vid maximalt antal laddningar: Genererar +1 förmågeenergi till sig själv, gör 260 % skada mot alla fiender och tar bort alla laddningar.

Loki

Specialförmåga: Tankekontroll

 • Tillagt: När Loki har minst 4 allierade asgårdare vid krigsförsvar hånar han ett mål.

Passiv förmåga: Slughetens gud

 • Tillagt: När det blir Lokis tur läker han sig själv med 5 % av maxhälsan och 5 % av maxhälsan per allierad asgårdare som inte är underhuggare. När en allierad asgårdare sjunker under 50 % maxhälsa ger han smygande till den allierade.


Kommande kamper

Vill ni kämpa med coola kloner? I så fall har ni, passande nog, två chanser att råda bot på detta med en dubbel dos Mister Sinister-kamper. The Thing och Ronan får dessutom en egen kamp under de kommande två veckorna, så fortsätt ge järnet när ni är klara med genetikexperten.


Snöglobskalender

Kom i rätt stämning genom att snöa in på vår decemberkalender. Logga in varje dag i 22 dagar från och med den 1 december för att få minst 1 snöglobsklot per dag, som alla garanterar 3–5 skärvor av utvalda huvudkaraktärer samt 60 000 guld.


Mot Knowhere och det legendariska evenemanget Rymdstjärna

Det legendariska evenemanget Rymdstjärna landar snart, och som förberedelse inför Star-Lords ankomst har vi ett Guardians of the Galaxy- och Ravagers-bonusevenemang. Rocka loss till ert bästa åttiotalsblandband och få dubbla skärvor av Guardian- och Ravager-karaktärer.


Nästa uppdatering

I och med thanksgivingfirandet i USA kommer vi inte att lägga upp något blogginlägg den 29 november. Nästa inlägg publiceras fredagen därpå, den 6 december, så kolla in bloggen då för fler MARVEL Strike Force-nyheter.


Till dess har vi bara en sak att säga ...


Lycka till, befälhavare!

Svenska
© 2019 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2019 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.