Frågor och svar om iso-8
October 7, 2020

Hej allihopa! Vi har fått en del frågor om iso-8 sedan funktionen lanserades förra veckan och har därför svarat på några av dem för att klargöra ett och annat:

FRÅGA: Får åkallningar klassbonusen?
SVAR: Åkallningar, inklusive Dark Phoenix förmåga Phoenix reser sig och Doctor Octopus förmåga Ondskefull omladdning, får kristallattributbonusarna men inte klassens bonusar eller effekt. Mister Sinisters förmåga Klon får karaktärens iso-8-kristallbonusar men ingen av hans klassrelaterade bonusar eller effekter.


FRÅGA: Vad menas med "första träffen"?

SVAR: Första träffen är den första attacken mot målet. Till exempel: Om Gamora använder sin specialförmåga Brutal egg är det kedjans första attack, och använder hon sin grundförmåga Mördarslag handlar det om första attacken men ingen av bonusattackerna.


FRÅGA: Påverkar effekten +aktiv läkning Minn-Ervas ultimata förmåga?

SVAR: Nej. Effekten +aktiv läkning påverkar inte stöld eller omfördelning av hälsa (inte heller för Dark Phoenix specialförmåga Ge ljus, Ebony Maws ultimata förmåga Påtvingad transfusion, Scarlet Witchs specialförmåga Verklighetsskifte eller Mantis ultimata förmåga Lugna).


FRÅGA: Hur räknas iso-8-bonusarna in i karaktärernas attribut?
SVAR: De ökar tillsammans med röda stjärnornas attributbonus. Om ni verkligen vill ta en titt under huven och veta mer i detalj ser ni iso-8-grundattributens formel här:
(Hälsa, rustning, skada, fokus och resistens): Slutattribut = ((grundattribut x Stark-teknik x krigsrum * (röda stjärnor + iso-8)) + (fasta attributbonusar)) x passiva karaktärsförmågor

FRÅGA: En fundering kring icke-läkande karaktärer:  läkare på nivå 1 får 5 % aktiv läkning medan läkare på nivå 3 läker den allierade med minst hälsa + 5 %.  Spelar ökningen på 5 % på nivå 1 in på något sätt?  Blir det +10 % läkning i slutändan? Läker till exempel någon som Thanos (om han är läkare på nivå 3) med 5 % eller 10 %?

SVAR: Aktiv läkning multiplicerar all läkning förmågor gör, inklusive passiva förmågor. När karaktärer läker med en icke-regenererande källa gör multiplikatorn att de ger 5 %, 10 % eller 20 % mer hälsa. Läkningen på +20 % multiplicerar därför den slutliga läkningsstyrkan med 1,2. Till exempel: Läkning på 1 000 + 5 % med aktiv läkning ger 1,2 * (1 000 + 5 %) = 1 200 + 6 %.

FRÅGA: Är det gratis att byta klass?

SVAR: När man betalat för att uppgradera en klass kan man byta mellan klasserna när man vill utan kostnad.

FRÅGA: Vilka karaktärer som klassas som strateger ger sårbar som hjälp och motattack?


SVAR: Karaktärer i strategklassen ger inte med passiva förmågor som aktiveras vid attack. Till exempel: Cull Obsidians passiva förmåga Revansch ger inte sårbar när en fiende attackerar en allierad Thanos eller Ebony Maw. Det här gäller även karaktärer som S.H.I.E.L.D.-soldat och Punisher.


För att förtydliga ännu mer: rädklassen fungerar inte vid hjälp- och motattacker, bara strategklassen.

FRÅGA: Ger motattacker sårbar?
SVAR: Vi utreder i skrivande stund huruvida sårbar inte tilldelas som det ska vid vissa motattacker. Vi återkommer när vi vet mer.


FRÅGA: Kan sårbar-effekterna staplas på varandra?

SVAR: Nej. Sårbar i sig kan staplas mer än en gång, men det gäller inte förmågans effekter (inklusive 10 % större skada).

FRÅGA: Fungerar resistens mot sårbar? Och hur är det med blockering och väjning?

SVAR: Attacker som träffar en fiende ger alltid sårbar (om sårbar är tillämpligt). Attacker ger inte sårbar om de väjs. 

FRÅGA: Varför ger Namors ultimata förmåga Giganto inte alltid sårbar i allianskrig?

SVAR: Fullträffar ger attacken större skada även om de blockeras eller avvärjs. Skadan minskas dock sedan på grund av blockeringsstyrkan, vilket i slutändan gör att träffen anses blockerad. Kort uttryckt gör blockerade attacker att karaktären ifråga inte får sårbar, även om det handlar om en fullträff.


FRÅGA: Vilka förmågor har aktiv läkning?
SVAR: Aktiv läkning påverkar bara så kallade direkta läkningar. Det innefattar förmågor som läker baserat på fasta antal eller maxhälsa, som Hydraforskarens förmåga Testpatient noll och Shuris förmåga Kimoyoläkning. Aktiv läkning förbättrar också den direkta läkningen i Night Nurses förmåga Akut vård men inte den indirekta läkningen via regenereringen förmågan ger. 


FRÅGA: Vilka förmågor har inte aktiv läkning?

SVAR: Aktiv läkning påverkar inte så kallad indirekt läkning. Förmågor som stjäl hälsa, som Ebony Maws Påtvingad transfusion, påverkas inte. Inte heller absorbering, som Drax förmåga Förgörare, drar fördel av aktiv läkning. Förmågor som omfördelar hälsa, som Scarlet Witchs Verklighetsskifte, räknas inte heller.
Tack för alla frågor om iso-8! Vi ses i spelet!


Svenska
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2021 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.