Uppdateringsinformation för 3.7.1
December 10, 2019

Nytt i den här versionen:

• Brickan på dagliga uppgifter-knappen dyker inte längre upp när man klarat uppgiften med Ultimusrädnycklar.

• Den dagliga uppgiften med Ultimusrädnycklar fastnar inte längre längst upp i uppgiftslistan.

• Röda stjärnor-klot kan inte längre öppnas med funktionen för öppning av flera klot samtidigt, eftersom belöningarna visades felaktigt.

• Butiksflikarna har uppdaterats med större och bättre ikoner.

Svenska
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2020 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.