Uppdateringsinformation för 3.8.0
January 14, 2020

Inhumans, X-Men och symbioter drabbar samman i årets första uppdatering!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Förbättra gruppen med 4 nya spelbara karaktärer: Karnak, Crystal, Cyclops och Spider-Man (symbiot)

• Förmågeuppdateringar för Venom, Carnage och Elektra

• Ny egenskap: symbiot

• Ny Crystal-evenemangskampanj: Rikskonflikt


Buggar

• Felet med att Black Bolts passiva förmåga Attilans kung anföll passivt återupplivade fiender är åtgärdat


Uppdaterade karaktärer

Venom

Passiv förmåga: Symbios

• Nyhet: Nu ger den även försvar upp till alla allierade symbioter under 2 turer


Carnage

Passiv förmåga: Ursinne

• Nyhet: När en fiende sjunker lägre än 25 % hälsa ändrar du din och alla allierade symbioters snabbhetsmätare med +30 % och läker med 10 % av den här karaktärens maxhälsa


Elektra

Grundförmåga: Smygattack

• Nyhet: Du får nu mer fokus när du anfaller en Defender

English Kit Reveal

English Kit Reveal

French Kit Reveal

French Kit Reveal

Svenska
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2020 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.