Uppdateringsinformation för 4.0.0
May 5, 2020

Slåss mot andra och lek runt med dina karaktärer som aldrig förr i spelläget 1-mot-1-strid!

Utmana dina vänner i det här nya, spännande sättet att spela, där dina karaktärer ställs mot deras. Spela en strategisk draft i realtid och utkämpa sedan en strid live. Hur du spelar: Tryck på ett spelarnamn i din allians- eller kontaktlista i chatten och tryck sedan på knappen 1-mot-1-strid.

Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Starkare bjässe: Thanos får nya, ännu kraftfullare förmågor. En komplett Black Order-grupp ger honom alla 6 oändlighetsstenar i strid, vilket fullbordar oändlighetshandsken och stärker karaktären!

• Förbättra din grupp med 3 nya spelbara karaktärer: Ebony Maw, Taskmaster och Ironheart.

• Rädsvårighetsväljare som låter dig justera svårighetsnivåerna och belöningarna för Ultimusräd VI och VII för att matcha alliansens färdighetsnivå

• Alla åkallade karaktärer har uppdaterats så att de drar fördel av boostar från åkallarens röda stjärnor och Stark-teknik.

• Förmågestärkningar för Killmonger, Bullseye, legolöjtnant och legokravallvakt.

• Bygg en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen hemlig inför Taskmasters evenemangskampanj Hård läxa.

Buggar

• Hoplappad bugg: Popupfönster överlappar inte längre.

• På vissa enheter blir laddningstiderna kortare efter första gången man går in i Sök under en spelsession.

• Din position i butiken återställs inte längre när du köper något i fliken Erbjudande.

• Tydligare text: Beskrivningen av Crystals passiva förmåga Vindstyrka har uppdaterats så att den nu matchar hennes faktiska handlingar. Hon kontrollerar sin egen hälsa för att se om hon kan läka omänskliga allierade.

• Tydligare text: Uppgraderingsbeskrivningen av A.I.M.-anfallarens passiva förmåga Juicer har även den uppdaterats för att matcha hans handlingar. Det står nu att förmågan bara fungerar på allierade A.I.M. i närheten. Den fullständiga beskrivningen stämmer, och är oförändrad.

• Tydligare text: Uppgraderingsbeskrivningen för nivå 4 av Mordos passiva förmåga För många besvärjare har också uppdaterats av ovanstående skäl. Övernaturliga karaktärer kan få 1–2 förmågeenergi när en mystisk karaktär dör.

• Tydligare text: Ant-Mans ultimata förmåga Stampa har uppdaterats. Den innehåller nu följande information, som tidigare saknades: Ge långsam till ett mål i 2 turer om karaktären har Wasp som allierad.

Uppdaterade karaktärer

Killmonger

Passiv förmåga: Vedergällning

• Har nu +20 % chans till motattack

• Får nu +20 % chans till motattack per wakandisk allierad

Bullseye

Passiv förmåga: Missar aldrig

• Nytt: Får +10 % precision. Alla allierade får +10 % precision. Allierade legosoldater gör +10 % fullträffsskada. I krigsförsvar: Hjälp allierade vid icke-attackerande förmågor.

Legolöjtnant

Grundförmåga: Täckande eld

• Nytt: Gör 290 % skada mot ett mål. Ge 1 förmågeenergi till en slumpmässig allierad. Ge 1 förmågeenergi till alla allierade legosoldatsskurkar.

Passiv förmåga: Sammanhållning

• Nytt: När det blir karaktärens tur: 40 % chans att läka den allierade som har minst hälsa med 25 % av den här karaktärens maxhälsa. Om den allierade är legosoldat: Läk igen med 10 % av den här karaktärens maxhälsa. När en allierad legosoldats maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Fyll den här karaktärens snabbhetsmätare med 40 %.

• Nytt: I krigsförsvar, när en fiende attackerar en allierad i närheten: Läker den allierade legosoldat som har minst hälsa med 1 500 hälsa och 10 % av sin maxhälsa.

Legokravallvakt

Passiv förmåga: Kravallkväsning

• Nytt: Få +25 % blockeringschans. Få +25 % blockeringsstyrka.

• Nytt: I krigsförsvar:

• När det blir karaktärens tur: Ge +1 avvärjning, upp till max 4, till allierade i närheten.

• Få +10 % blockeringschans per allierad legosoldat.

Svenska
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2020 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.