Uppdateringsinformation för 5.9.0
December 8, 2021

Web Warriors svingar sig från Spider-Verse och in i spelet!


Obs! Eftersom det snart är jul släpps en del av innehållet nedan över en period på cirka 2 månader.


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Utöka er samling kämpar med 5 nya spelbara karaktärer: Ghost-Spider, Spider-Punk, Scarlet Spider, Star-Lord (T'Challa) och Magik.

• Förmåge- och attributförbättringar till Spider-Man, Spider-Man (Miles), Storm, Cyclops, Colossus, Yondu, Ravagersprängare, Ravagerpucklare och Ravagerlagare.

• Nya dräkter: Silver Surfer (Radd-ikal), Groot (Perfekt pyntad), Zemo (Vinterregent) och Spider-Man (Ingen väg hem).

• Dräktuppdatering: Hawkeyes dräkt "Hawkguy" har fått sig en grafisk förbättring som visar hans hörapparater.

• Samla en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen rebell inför Spider-Punks evenemangskampanj Rock'n'roll.

• Utrustningsdelar markeras nu i rött när man trycker på knappen Hitta.

• Man får nu en notis via allianschatten när man låser upp en dräkt.

• Ett nytt karaktärsfilter gör att man kan välja att bara visa icke-legendariska kämpar, vilket underlättar förberedelserna inför Mörkerdimensionen IV och V och andra spellägen.

• Gruppsparningsväxling är nu aktiverad som standard från nivå 40 i kampen.

• Erbjudandefönster fortsätter att visas när man har köpt något, så att det andra köpet går smidigare.


Buggar

• Captain America (Sam) gav förmågeenergi till åkallade allierade med sin specialförmåga Stjärnor och ränder, vilket han inte bör göra.

• Ljudeffekterna spelades inte vid Killmongers grundförmåga Fokuserad eld eller specialförmåga Helautomatiskt.

• I allianskrig visades boostad-status för försvarsgrupper för tidigt i fiendealliansens Helicarrier-vy, innan grupperna avslöjats för anfallarna.

• I menyn Alliansräder uppdaterades inte rädenergin på rädkorten i realtid när man köpt mer energi med kraftkärnor.

• Ett ljus i mörkret: Några av de visuella effekterna under Dormammus grundförmåga Evigt mörker fungerade inte som de skulle på 3x hastigheten.

• A:et i "Avengers" försvann i texten till Sharon Carters passiva förmåga Ändamål och medel.

• I texten till Bishops passiva förmåga Energiomstyrning stod det, felaktigt, att han får snabbhetsmätare från en motattack i början av hans handling i stället för när han motattackeras.


Karaktärsuppdateringar

Makalösa X-Men och Uncanny X-Men:

Eftersom vi försöker göra karaktärernas egenskaper mer enhetliga dyker den övergripande "X-Men"-egenskapen inte längre upp. Den behövs inte längre nu när vi har egenskaperna Uncanny X-Men och makalösa X-Men, som har den generella X-Men-egenskapen. Man ser alla relevanta kämpar när man söker på "X-Men" på karaktärsskärmen.


Unga Avengers

Det finns risk att ordet "Avenger" blir lite missvisande för karaktärer med egenskapen ung Avenger, så vi har inkluderat dem i den övergripande Avenger-egenskapen. Den egenskapen dyker inte upp i listan med unga Avengers eftersom det namnet talar för sig självt, men kämparna syns när man söker efter Avengers.


Spider-Man

Uppgraderade attribut (från nivå 71, stiger gradvis upp till nivå 75):

●     +69 % hälsa

●     +24 % skada

●     +700 % rustning

●     +19 % fokus

●     +36 % resistens

 

Grundförmåga: Smidig attack

Förr:

●     Gör 270 % skada mot ett mål + har 70 % chans till en kedjeattack som gör 60 % skada mot upp till 1 mål i närheten. 60 % chans att få undvik.

●     Motattack bryter den här kedjeattacken.

Nu:

●     Gör 270 % skada mot ett mål + en kedjeattack som gör 200 % skada mot upp till 1 mål i närheten.

●     60 % chans att få undvik.

●     I RÄDER: 80 % chans att få undvik.

●     Motattack bryter den här kedjeattacken.

 

Specialförmåga: Nätspinnare

Förr:

●     Gör 200 % skada mot ett mål + en kedjeattack som gör 160 % skada mot 3 mål i närheten.

●     Ger försvar ned till alla mål under 2 turer.

Nu:

●     Gör 200 % skada mot ett mål + 100 % absorbering + en kedjeattack som gör 160 % skada mot 5 mål i närheten + 100 % absorbering.

●     Ger försvar ned och långsam till alla mål i 2 turer.

 

Passiv förmåga: Spindelsinne

Förr:

●     Vid väjning: Fyller snabbhetsmätaren för Spider-Man (Miles) och sig själv med 10 %.

Nu:

●     När han eller en allierad WEB-WARRIOR väjer: Fyller den karaktärens snabbhetsmätare med 10 %.

●     I RÄDER, när en fiende får en negativ effekt: Ger en slumpmässig positiv effekt från den här listan till alla allierade WEB-WARRIORS: försvar upp, anfall upp, snabbhet upp, avvärjning.

●     Får +5 % snabbhet.


Spider-Man (Miles)

Uppgraderade attribut:

●     +60 % hälsa

●     +72 % skada

●     +380 % rustning

●     +18 % fokus

●     +28 % resistens

 

Passiv förmåga: Ultimate Spidey

Förr:

●     När han spawnar: Får smygande. När det blir hans tur: Ger försvar ned till ett slumpmässigt mål. Om målet redan fått försvar ned: Får anfall upp i stället. Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.

●     När han smyger: +50 % väjchans.

 

Nu:

●     När han spawnar: Får smygande.

●     När det blir hans tur: Ger försvar ned till ett slumpmässigt mål. Om målet redan fått försvar ned: Får anfall upp i stället.

●     Den här attacken är oundviklig och kan inte blockeras.

●     När han eller en allierad WEB-WARRIOR väjer: Ger snabbhet upp till den karaktären.

●     När han smyger: +50 % väjchans.


Storm

Uppgraderade attribut:

●     +9 % hälsa

●     +62 % rustning

 

Grundförmåga: Chockslag

Förr:

Specialförmåga: Isstorm

●     Gör 180 % skada mot alla mål + har 50 % chans att ge långsam till dem.

●     Om hon är redo: Chansen att ge långsam ökar med +25 % per laddning. Dessutom har hon 10 % chans att knocka alla mål. Chansen att knocka ökar med +10 % per laddning. Slutar sedan att vara redo.

●     Om Beast är allierad: 50 % chans att fortsätta vara redo.

●     Den här attacken har + 100 % extra fokus och kan inte väjas.


Nu:

●     Gör 180 % skada mot alla mål + har 50 % chans att ge långsam till dem.

●     Om hon är redo: Chansen att ge långsam ökar med +25 % per laddning. Dessutom har hon 10 % chans att knocka alla mål. Chansen att knocka ökar med +10 % per laddning. Slutar sedan att vara redo.

●     Om Beast är allierad: 50 % chans att fortsätta vara redo.

●     Den här attacken har +100 % extra fokus och kan inte väjas eller motattackeras.

 

Ultimat förmåga: Århundradets storm (smärre omformulering för att göra handlingarnas ordning tydligare)

Förr:

●     Gör 110 % skada mot alla mål. Skadan ökar med 100 % per laddning. Slutar sedan att vara redo.

Nu:

●     Gör 110 % skada mot alla mål. Skadan ökar med 100 % per laddning. Om hon har 20 laddningar: Den här attacken kan inte missa.

●     Slutar sedan att vara redo.

 

Passiv förmåga: Vindburen

Förr:

●     När det blir hennes tur: 50 % chans att ge snabbhet upp till allierade X-MEN och X-FORCE-allierade.

●     50 % chans att ge hjälp nu till sig själv eller en slumpmässig allierad X-MEN eller X-FORCE-allierad varje gång turen går till en allierad X-MEN eller X-FORCE-allierad.

Nu:

●     När det blir hennes tur och Magik är allierad: Får +3 laddningar, upp till max 20.

●     När det blir hennes tur: 50 % chans att ge snabbhet upp till allierade X-MEN och X-FORCE-allierade.

●     50 % chans att ge hjälp nu till sig själv eller en slumpmässig allierad X-MEN eller X-FORCE-allierad varje gång turen går till en allierad X-MEN eller X-FORCE-allierad.


Cyclops

Uppgraderade attribut:

●     +10 % hälsa

 

Specialförmåga: Till mig!

Förr:

●     Hånar de 2 mest skadade icke-åkallade icke-primära målen. Får en allierad Wolverine att attackera den mest skadade av ovanstående fiender. Får en allierad att attackera den näst mest skadade av ovanstående fiender.

●     Gör 350 % skada mot målet.

Nu:

●     Hånar de 2 mest skadade icke-åkallade icke-primära målen.

●     Få 2 slumpmässiga allierade att attackera en av ovanstående fiender var.

●     Gör 350 % skada mot målet.

●     Den här attacken kan inte motattackeras.

 

Passiv förmåga: Gruppsynergi

Förr:

●     När det blir hans eller en UNCANNY X-MEN-allierads tur: Får +2 laddningar, upp till max 20.

●     När en fiende attackerar en allierad Phoenix eller Dark Phoenix: 50 % chans att göra 200 % skada mot den. Om han inte attackerar: Får hjälp av en allierad Wolverine, som attackerar den fienden. Wolverine gör +80 % skada vid hjälpen.

●     När en allierad Phoenix dör: Får anfall upp + fyller en allierad Wolverines snabbhetsmätare med 100 %.

Nu:

●     När det blir hans eller en UNCANNY X-MEN-allierads tur: Får +2 laddningar, upp till max 20.

●     När det blir hans tur och han har 20 laddningar: Får 2 förmågeenergi.

●     När en fiende attackerar en allierad Phoenix eller Dark Phoenix: 50 % chans att göra 200 % skada mot den. Om han inte attackerar: Får hjälp av en allierad Wolverine eller Magik, som attackerar den fienden. Wolverine eller Magik gör + 80 % skada vid hjälpen.

●     När en allierad Phoenix dör: Får anfall upp + fyller en allierad Wolverines eller Magiks snabbhetsmätare med 100 %.


Colossus

Uppgraderade attribut:

●     +10 % hälsa

 

Specialförmåga: Altruism

Förr:

●     Får hån. Får 2 motattacker. Ger 2 avvärjning till sig själv och allierade X-MEN. Ger avvärjning till alla andra allierade.

●     Om Phoenix är allierad: Får hån i 2 turer.

Nu:

●     Får hån. Får 2 motattacker. Ger 2 avvärjning till sig själv och allierade X-MEN. Ger avvärjning till alla andra allierade.

●     Om Phoenix, Dark Phoenix eller Magik är allierad: Får hån i 2 turer.

 

Passiv förmåga: Stålform

Förr:

●     När han spawnar och är redo: Genererar 1 förmågeenergi till sig själv. Slutar sedan att vara redo.

●     När han spawnar och Phoenix är allierad:

●     Får försvar upp i 2 turer.

●     Ger försvar upp till alla allierade UNCANNY X-MEN.

●     När en allierad X-MEN får en negativ effekt: Får +1 laddning, upp till max 5. När han är redo och blir attackerad: Gör 100 % skada + 10 % skada per laddning mot den fienden.

●     När en UNCANNY X-MEN-allierads maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Får +1 hån, upp till max 2.

●     När han har försvar upp: Får +1 000 % resistens.

●     Får +15 % maxhälsa. Allierade UNCANNY X-MEN får +15 % maxhälsa.

 

Nu:

●     När han spawnar och är redo: Genererar 1 förmågeenergi till sig själv. Slutar sedan att vara redo.

●     När han spawnar och Phoenix eller Magik är allierad:

●     Får försvar upp i 2 turer.

●     Ger försvar upp till alla allierade UNCANNY X-MEN.

●     När en allierad X-MEN får en negativ effekt: Får +1 laddning, upp till max 5. När han är redo och blir attackerad: Gör 100 % brytande skada + 10 % brytande skada per laddning mot den fienden.

●     När det blir hans tur, han har över 5 laddningar och mindre än 80 % hälsa: Läker sig med 20 % av sin maxhälsa och förlorar sedan 5 laddningar.

●     När en UNCANNY X-MEN-allierads maxhälsa sjunker lägre än 50 %: Får +1 hån, upp till max 2.

●     När han har försvar upp: Får +1 000 % resistens.

●     Får +30 % maxhälsa. Allierade UNCANNY X-MEN får +30 % maxhälsa.


Yondu

Uppgraderade attribut:

●     +20 % hälsa

●     +12 % skada

●     +20 % rustning

●     +29 % fokus

●     +20 % resistens

 

Specialförmåga: Plundrare

Förr:

●     Åkallar 1–2 allierade RAVAGERS som gör 340 % vanlig skada och har 100 % vanlig hälsa.

●     Ger anfall upp till alla allierade RAVAGERS i 1 tur.

Nu:

●     Åkallar 1 allierad Ravagersprängare och 1 allierad Ravagerlagare.

●     Ger snabbhet upp till sig själv och allierade RAVAGERS. Får smygande.

●     Karaktärer som kan åkallas:

●     Ravagersprängare + ger anfall upp till alla allierade RAVAGERS.

●     Ravagerlagare + ger regenerering till alla allierade RAVAGERS

 

 

Ultimat förmåga: Yakapil

Förr:

●     Utför en kedjeattack som gör 250 % oväjbar brytande skada mot alla fiender som inte smyger.

Nu:

●     Utför en kedjeattack som gör 300 % brytande skada mot alla fiender. Tar bort 2 positiva effekter från alla fiender.

●     Får +100 % extra fokus per allierad RAVAGER för den här attacken.

●     Den här attacken kan inte väjas.

 

Passiv förmåga: Kentaurjägare

Förr:

●     När det blir hans tur: väljer 2 slumpmässiga fiender. Om de har en positiv effekt: Kopierar den positiva effekten till sig själv. Tar bort den positiva effekten från fienden.

●     Allierade RAVAGERS gör +5 % skada.

Nu:

●     När det blir hans tur: Kopierar 3 positiva effekter, utom hån, från alla fiender till sig själv. Tar bort de kopierade positiva effekterna från fienden. Om en fiende har bländad: Kopierar och tar bort alla dess positiva effekter i stället.

●     Allierade RAVAGERS gör +5 % skada.

●     I KRIG: Får +20 % fokus för varje allierad RAVAGER.


 

Ravagersprängare

Uppgraderade attribut:

●     +25 % hälsa

●     +32 % skada

●     +73 % fokus

●     +28 % resistens

 

Grundförmåga: Plasmaskott

Förr:

●     Gör 340 % skada mot ett mål.

Nu:

●     Gör 340 % skada mot ett mål + ger långsam.

●     Får snabbhet upp.

 

Specialförmåga: Full effekt

Förr:

●     Gör 270 % skada mot ett mål och 220 % skada mot mål i närheten.

Nu:

●     Gör 270 % skada mot ett mål och 220 % skada mot mål i närheten.

●     Tömmer målets och sekundära måls snabbhetsmätare med 30 % + fyller sin egen med 30 %.

 

Passiv förmåga: Tungt artilleri

Förr:

●     15 % chans att hjälpa allierade RAVAGERS. 10 % chans att hjälpa allierade som inte är RAVAGERS.

 

Nu:

●     15 % chans att hjälpa allierade RAVAGERS. 10 % chans att hjälpa allierade som inte är RAVAGERS. I KRIGSANFALL: Hjälper alltid allierade RAVAGERS som inte är UNDERHUGGARE.

●     När karaktären spawnar: Ger anfall upp i 2 turer till sig själv och allierade RAVAGERS.


Ravagerpucklare:

Uppgraderade attribut:

●     +43 % hälsa

●     +20 % skada

●     +33 % rustning

●     +163 % fokus

●     +53 % resistens

 

Grundförmåga: Huggare

Förr:

●     Gör 290 % skada mot ett mål. 70 % chans att håna i 1 tur.

Nu:

●     Gör 350 % skada mot ett mål. Om målet är SKYDDANDE: Ger försvar ned + avbruten.

●     Om målet har hån: Tar bort hån från det + får +2 avvärjning, upp till max 5. I KRIGSANFALL: Får +3 avvärjning i stället.

●     Får hån.

 

Specialförmåga: Håll an!

Förr:

●     Får försvar upp i 3 turer. Läker sig själv med 2 000 hälsa + 5 % av sin maxhälsa.

Nu:

●     Ger försvar upp till sig själv och alla allierade RAVAGERS i 2 turer. Läker sig själv med 2 000 hälsa + 20 % av sin maxhälsa.

●     Kopierar 3 positiva effekter, utom smygande, från ett mål. I KRIGSANFALL: Kopierar alla positiva effekter, utom smygande, i stället.

●     Vänder 3 positiva effekter hos målet.

 

Passiv förmåga: Van kämpe

Förr:

●     Får +25 % blockeringschans.

Nu:

●     Får +25 % blockeringschans.

●     När karaktären spawnar: Ger försvar upp till sig själv och alla allierade RAVAGERS i 2 turer.

●     Allierade RAVAGERS får +25 % rustning.

●     I KRIG: Allierade RAVAGERS får +25 % absorbering.


Ravagerlagare

Uppgraderade attribut:

●     +37 % hälsa

●     +44 % skada

●     +15 % rustning

●     +80 % fokus

●     +73 % resistens

 

Grundförmåga: Upplösare

Förr:

●     Gör 160 % skada mot ett mål + ger blödning.

Nu:

●     Tar bort dödsskydd från ett mål.

●     Gör 280 % brytande skada mot målet + ger läkningsblockering.

●     Om målet har försvar ned: Gör i stället 380 % brytande skada mot det + ger läkningsblockering. Karaktärer som dödas av den här attacken kan inte återupplivas.

 

Specialförmåga: Behandlare

Förr:

●     Läker den mest skadade allierade med 3 500 hälsa + 8 % av sin maxhälsa.

Nu:

●     Stjäl 10 % hälsa från ett mål och omfördelar den till den mest skadade allierade.

●     Läker den mest skadade allierade med 3 500 hälsa + 10 % av sin maxhälsa + ger immunitet. 

 

Passiv förmåga: Stimutoxbehandling

Förr:

●     Får +25 % maxhälsa.

Nu:

●     Får +25 % maxhälsa.

●     När karaktären spawnar: Ger regenerering till sig själv och alla allierade RAVAGERS i 2 turer.

 

© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.