Uppdateringsinformation för 6.2.0
June 15, 2022

Handsken är kastad! Slåss som Unlimited X-Men-ledaren och Apocalypses svältryttare: Rogue!


Följande kommer i samband med den här uppdateringen:

• Nytt plågoevenemang med svälttema: stärk A-Force, unga Avengers och omänskliga karaktärer och få skärvor av Apocalypses andra ryttare, Rogue.

• Nya Gambit-räder: Få karaktärsskärvor av Gambit i de här nya räderna, som har en rad olika specialare (bland annat stridsmodifierare).

• Fyll på i karaktärsgalleriet med 4 nya spelbara karaktärer: Rogue, Sunfire (som fullbordar den mäktiga gruppen Unlimited X-Men), Mighty Thor och Valkyrie (till den nya gruppen med asgårdarhjältar, som är stjärnor i krigsförsvaret).

• Förmåge- och attributsförbättringar till: Gambit, Heimdall, Sif och Thor (som är med i gruppen med asgårdarhjältar).

• Nya dräkter: "Helt ny" till Captain America (Sam), "Kärlek och dunder" till Thor och "Runaways" till Nico Minoru.

• Samla en toppgrupp med den tidsbegränsade egenskapen "partajare" inför Valkyries evenemangskampanj Gudarnas hammare.

• Högsta befälhavarnivån höjd till 90.

• 7 dagar lång inloggningssvit: Lås upp en ny milstolpe och få belöningar för att ni använder kampanjenergi, klara vissa dagliga uppgifter automatiskt och aktivera den nya rädsimulatorn i utvalda räder när ni loggar in i fler än 7 dagar i sträck. Håll igång 7-dagarssviten för att få ut det mesta möjliga av era dagliga spelsessioner.

• Följande utrustningsnamn har uppdaterats: "SO2" heter nu "supermänskligt serum", "extremis" heter "blodburna nanorobotar", "Ozformel" heter "experimentsformel" och "tesseraktenergi" har blivit "oändlig energi".


Buggar

• Doctor Doom har nu en animation när han knockas så att man vet att han blivit det när han har trauma.

• Fel ikon användes till Avengers Towers gruppsparningsflik.

• Åtgärdad text: Uppgraderingstexten för Black Panthers specialförmåga Jägarande nivå 5 och 7 saknade orden "+50 % fullträffschans". Beteendet i strid stämmer och är oförändrat.

• Kosmiska smältdegeln: asteroidanimationen som syntes bakom den levande domstolen i bakgrunden dömdes till buggfix.

• Kosmiska smältdegeln dök inte upp som alternativ när man sökte efter smältdegelskrediter med knappen Hitta.

• Belöningar i inkorgen bockades ibland inte av som hämtade när man samlat in dem.

• Mordos dräkt Vansinnes-multiversum har snyggats till.

• Echos segergest överlappade med marken.

• Arv III-klotet hade en generisk rosa färg, vilket är fel.


Vi i utvecklingsteamet har granskat de lanserade Unlimited X-Men-karaktärerna noga, och har tillsammans med det övergripande teamet kommit fram till att gruppen behöver en attributsboost. Därför förbättrar vi några av grundattributen någorlunda i version 6.2, så att de blir så bra som det var tänkt från början:

 

Dazzler

●      +5 % hälsa

●     +10 % skada

 

Fantomex

●     +10 % hälsa

●     +10 % skada

 

Gambit

●     +5 % rustning

 

Rogue

●     +10 % skada

 

Sunfire

●     +5 % hälsa

●     +10 % skada

 

Vi ser verkligen fram emot lanseringen av Sunfire nu i veckan. Snart har ni hela Unlimited X-Men-gruppen att spela med!


Gambit

Passiv förmåga i 6.1:


 • När hans hälsa sjunker lägre än 50 % för första gången sker följande:
 • …Får smygande i 2 turer och immunitet i 1 tur.
 • …Tar bort allt försvar ned från sig själv.


Passiv förmåga i 6.2:

 • När hans eller en allierad Rogues hälsa sjunker lägre än 50 % för första gången sker följande:
 • …Får smygande i 2 turer och immunitet i 1 tur.
 • …Tar bort allt försvar ned från sig själv.


HEIMDALL

Uppgraderade attribut:

 • +8 % hälsa
 • +38 % skada
 • +25 % rustning
 • +53 % fokus
 • +21 % resistens


Specialförmåga: Gudomlig vision

Förr:

 • Vänder smygande hos alla fiender.
 • Gör 330 % skada mot alla fiender.
 • Tar bort läkningsblockering från sig själv och alla allierade ASGÅRDARE.

Nu:

 • Vänder smygande hos alla fiender.
 • Gör 330 % skada mot alla fiender.
 • Tar bort läkningsblockering från sig själv och alla allierade ASGÅRDARE.
 • Tar bort 2 negativa effekter från sig själv och alla allierade.Passiv förmåga: Den allseende

Förr:

 • Får +10 000 % resistens mot bländad. Allierade ASGÅRDARE får +10 000 % resistens mot bländad.
 • Får +30 % fokus. Allierade ASGÅRDARE får +30 % fokus.
 • När det blir hans tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad ASGÅRDARE som inte är underhuggare.
 • När han spawnar i KRIGSFÖRSVAR: Ger försvar upp till alla allierade ASGÅRDARE i 2 turer.

Nu:

 • När det blir hans tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad ASGÅRDARE som inte är underhuggare.
 • När det blir hans tur i KRIG: Genererar 2 förmågeenergi till 2 slumpmässiga allierade ASGÅRDARHJÄLTAR som inte hade full energi, eller till sig själv.
 • Vid läkningsblockering: Fyller snabbhetsmätaren med 20 %.
 • Får +10 000 % resistens mot bländad. Allierade ASGÅRDARE får +10 000 % resistens mot bländad.
 • Allierade ASGÅRDARE får +100 % precision.
 • Får +30 % fokus. Allierade ASGÅRDARE får +30 % fokus.
 • Får +25 % fullträffschans. Allierade ASGÅRDARHJÄLTAR får +25 % fullträffschans.
 • I KRIGSFÖRSVAR:
 • När han spawnar: Ger försvar upp i 2 turer till sig själv och alla allierade ASGÅRDARE.
 • När hans eller en allierad ASGÅRDARHJÄLTES hälsa sjunker lägre än 50 %: Ger 2 dödsskydd och snabbhet upp i 2 turer till den karaktären.


SIF

Uppgraderade attribut:

 • +38 % hälsa
 • +48 % skada
 • +10 % rustning
 • +99 % fokus


Specialförmåga: Sköldsmäll

Förr:

 • Gör 340 % skada mot ett mål.
 • Får hån och 3 motattack.


Nu:

 • Gör 340 % skada mot ett mål.
 • Får hån och 3 motattack.
 • Ger försvar upp till sig själv och alla allierade ASGÅRDARHJÄLTAR.


Passiv förmåga: Asgårds försvarare

Förr:

 • Får +35 % blockeringschans. Får +15 % blockeringsstyrka.
 • Får +10 % blockeringschans för varje allierad ASGÅRDARE.
 • När hon spawnar: Får försvar upp + 2 avvärjning.
 • När det blir hennes tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad ASGÅRDARE som inte är underhuggare.


Nu:

 • När hon spawnar: Får försvar upp + 2 avvärjning.
 • När det blir hennes tur: Läker sig själv med 5 % av maxhälsan + 5 % av maxhälsan per allierad ASGÅRDARE som inte är underhuggare.
 • Får +35 % blockeringschans. Får +15 % blockeringsstyrka.
 • Får +10 % blockeringschans för varje allierad ASGÅRDARE.
 • Får +25 % resistens. Allierade ASGÅRDARHJÄLTAR får +25 % resistens.
 • I KRIGSFÖRSVAR:
 • När hon spawnar: Får immunitet.
 • När en allierad ASGÅRDARHJÄLTES hälsa sjunker lägre än 50 %: Får hån i 2 turer.
 • När hennes eller en allierad ASGÅRDARHJÄLTES hälsa sjunker lägre än 50 %: Ger anfall upp i 2 turer till den karaktären.


THOR

Uppgraderade attribut

 • +80 % hälsa
 • +45 % skada
 • +46 % rustning
 • +96 % rustning
 • +120 % resistens


Grundförmåga: Hammaruppercut

Förr:

 • Gör 340 % skada mot ett mål.


Nu:

 • Gör 340 % skada mot ett mål + vänder försvar upp.


Specialförmåga: Hammarkast

Förr:

 • Gör 300 % skada mot ett mål. Utför en kedjeattack som gör 230 % skada mot 3 mål i närheten.
 • Väjning bryter den här kedjeattacken.


Nu:

 • Gör 300 % skada mot ett mål + 20 % fullträffschans. Utför en kedjeattack som gör 230 % skada mot 3 mål i närheten + 20 % fullträffschans.
 • Väjning bryter den här kedjeattacken.


© 2022 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2022 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.