Sagor och uppväckta förmågor
July 19, 2022


Nästa steg på vägen mot Apocalypse är här: sagor! De utgör ett nytt spelläge där ni får uppleva den spännande berättelsen om Apocalypse, hans "gåvor" till de fyra ryttarna och hur de blir hans anhängare via en högtidlig omvandlingsprocess. Tänk på att följande information kan komma att ändras före lanseringen.

Apocalypse Sagas


Det kommer att finnas totalt fem sagor, och alla har ryttarna och deras respektive grupp som deltagandekrav. Sista sagan har dessutom några specialkrav. Vi planerar att släppa varje saga efter andra omgången av respektive ryttares plågoevenemang, och till skillnad från de tidsbegränsade plågoevenemangen läggs sagorna till i den nya sektionen Episka kampanjer (som lanseras med version 6.3), där man även kommer åt Mörkerdimensionen hädanefter.

Home Screen Epic


Krav

Här är några av kraven för respektive saga (tänk på att vissa krav utannonseras vid ett senare tillfälle):


 • Pestens saga: Morgan Le Fay och fyra Darkhold-karaktärer (Agatha Harkness, Wong, Doctor Strange (hjärtlös) och Scarlet Witch)
 • Svältens saga: Rogue och fyra Unlimited X-Men-karaktärer (Gambit, Fantomex, Sunfire och Dazzler)
 • Krigets saga: krigsryttaren och fyra andra karaktärer (mer information kommer)
 • Dödens saga: dödsryttaren och fyra andra karaktärer (mer information kommer)
 • Apocalypses saga: alla fyra ryttare, deras respektive grupp och flera andra karaktärer


Flera svårighetsnivåer

Tanken är att varje saga ska ha fem noder var, och ingen skada bibehålls mellan striderna. Alla sagor har tre svårighetsnivåer och krav.


Här är utrustningsklasskraven för de fyra ryttarnas sagor (utrustningsklass 17 släpps i version 6.3.0):


 • Svårighetsnivå 1: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 13
 • Svårighetsnivå 2: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 15
 • Svårighetsnivå 3: kräver att alla karaktärer har utrustningsklass 17


Den femte och sista sagan, Apocalypses, går steget längre med andra krav på utrustning och iso-8 – mer information om detta dyker upp inom kort.


Det är dessutom värt att nämna att man måste ha klarat alla fyra ryttares sagor på minst svårighetsnivå 1 innan man kan ge sig på Apocalypses. För att delta i hans saga på svårighetsnivå 2 måste man först klara alla fyra ryttarsagor på nivå 2. För att delta i hans saga på svårighetsnivå 3 måste man först klara alla fyra ryttarsagor på nivå 3. 


Belöningar

En Sabah Nurs gåvor är värdiga en sann farao. Vissa av svårighetsnivåernas belöningar består av orange utrustning, Arsenal 16-klotfragment och blåa iso-8-material.


Det finns även två sorters belöningar som bara går att få tag på i de olika sagorna, och en tredje belöningstyp som är väldigt sällsynt. De är:


 • Uppväckta förmågor
 • Dräkter till ryttarna
 • Blåa iso-8-joner på nivå 5 och kristaller


Uppväckta förmågor

Apocalypse skänker alla sina ryttare gåvor som gör dem mäktigare och låser upp synergier med andra ryttare och Apocalypse själv. 


Uppväckta förmågor förbättrar en eller flera av karaktärernas fyra förmågor. Precis som vanliga förmågor krävs material för att låsa upp och uppgradera de uppväckta varianterna, men de används bara med den specifika karaktären och förmågan ifråga. Man får de uppväckta förmågematerialen när man spelar en av karaktärernas sagor: Pestens saga är till exempel det enda sättet att skaffa material till pestryttaren Morgan Le Fay.

Awakened Material

Här får ni ett smakprov på Le Fays nya uppväckta krafter: 


Tidsförvrängning på nya nivå 8:


 • Ger snabbhet upp i 2 turer och immunitet i 1 tur till sig själv, en allierad Apocalypse, alla Darkhold-allierade och alla allierade ryttare.


Fedrottningen på nya nivå 6 (nyheterna står i fetstil):


 • Får +50 % maxhälsa. DARKHOLD-allierade får +50 % maxhälsa. Apocalypse och alla allierade RYTTARE får +50 % maxhälsa.
 • Får +100 % resistens. DARKHOLD-allierade får +100 % resistens. Apocalypse och alla allierade RYTTARE får +100 % resistens.
Time Warp2
Fae Queen


Nya dräkter

För att ni ska kunna låsa upp Apocalypse måste alla fyra ryttare först omvandlas helt och hållet. Det sker bara när ni har klarat ryttarsagornas svårighetsnivå 3 och låst upp nya dräkter till respektive karaktär. De här exklusiva versionerna av utstyrslarna utgör tillsammans en enhetlig look när de nya grupperna intar slagfältet, och först ut har vi Morgan Le Fays nya stil:

Mlf Costume Saga


Klara svårighetsnivån apokalyptiskt i Pestens saga för att låsa upp hennes dräkt.


Blå iso-8 på nivå 5

Blå iso-8 på nivå 5 innebär rejäla attributförbättringar och ny bra mekanik. Spela ryttarnas sagor om ni vill lägga beslag på de här eftertraktade resurserna.

Iso8 Blue Level5


Varje ryttarsagas svårighetsnivå 3 har tillräckligt många blåa iso-8-joner på nivå 5 och tillräckligt många färdigförenade kristaller för att ta motsvarande ryttarkaraktär från nivå 3 till 5. Om ni klarar svårighetsnivå 3 helt och hållet får ni dessutom nog med joner för att förena kristallerna och befordra en annan karaktär från grön iso-8 nivå 5 till blå nivå 5!


Kristallerna och klassnivåerna behövs till Apocalypses slutgiltiga saga, svårighetsnivå 3, vars krav är följande kämpar utrustade med blå iso-8 nivå 5:


 • De fyra ryttarna (4 karaktärer)
 • Alla ryttares grupper (16 karaktärer)
 • Flera S.T.R.I.K.E.-karaktärer, som tillkännages vid ett senare tillfälle
Mlf Isobluelv5


Mer information om allt spännande som händer fram till Apocalypses sista saga dyker upp här på webbplatsen framöver, så titta tillbaka regelbundet om ni inte vill missa något!

© 2023 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2023 SCOPELY. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.