Uppdateringsinformation för 3.5.0
September 18, 2019

Stärk din S.H.I.E.L.D.-grupp med Agent Coulson och din nya A.I.M.-grupp med Graviton!

Uppdateringar av Allianskrig:

 • Kommer snart: allianskrigsligor. Allianser får nu troféer för varje krigsseger, som avgör vilken krigsliga man tillhör och ger belöningar. Alliansens aktuella krigsliga syns dessutom hädanefter på alliansikonen, så att alla ser precis hur mäktig man är!

Andra uppdateringar:

 • Förbättra din grupp med 3 nya spelbara karaktärer: Graviton, Coulson och Invisible Woman
 • Förmågeuppdateringar för Wolverine, Främsta forskaren och alla A.I.M.-underhuggare
 • Förbättrad kamp med större fiendevariation och klasser som börjar med 2,0x-multiplikatorer
 • Högsta befälhavarnivån höjd till 75
 • Nya utrustningsklassen 14
 • Lås upp 5 nya gruppsparningsplatser på nivå 71
 • Nytt alternativ för låg prestanda i inställningarna
 • Röda stjärnor låses nu upp på nivå 42

Buggar

 • Kaxig legosoldat korrigerad: Utrustningsklass 12-formeln har justerats så att det faktiskt går att klara, och för att förhindra liknande problem framöver.
 • Rocket Raccoons förmåga Experttekniker gav inte slumpmässiga positiva effekter till allierade som den skulle utan bara anfall upp. Vi har uppdaterat förmågebeskrivningen så att den matchar förmågan: "När det blir din tur har du 40 % chans att ge anfall upp till 2 allierade."
 • Åtgärdat: Visions förmåga Massiv mörbultare gav inte blödning till kedjeattackerade tekniska fiender.
 • På grund av ett fel fick Iron Fists förmåga Son av K'un-Lun honom att göra mer skada per Defender-karaktär på slagfältet och inte per allierad Defender. Problemet är nu puts väck.
 • Brotherhood-bugg borta: Mystiques förmåga Listigt knep förlänger nu både Magnetos positiva effekter och hennes egna, precis som den ska.
 • Handskyttens beskrivning av förmågan Storm har korrigerats så att det nu står att han får extra fokus för attacken.
 • Winter Soldiers förmåga Mekanisk arm kan inte blockeras, vilket inte stod i beskrivningen. Det gör det nu!

Karaktärsändringar

Wolverine

Hacka och hugga

Uppdatering: Första attacken gör större skada om du har Phoenix som allierad. Har du Cyclops som allierad har alla sekundärattacker 100 % fullträffschans. Den här attacken kan inte motattackeras om du har Psylocke som allierad.

Främsta forskaren

Serumpistol:

Uppdaterad: Grundförmågan gör större skada.

Fältprövning

Tillagt:

Ge 2 regenerering till dig själv och alla A.I.M.-allierade.

Förläng alla A.I.M.-allierades positiva förmågor med 1 till max 3.

Retrovaccinering

Ändring:

Nu: Ge 2 slumpmässiga negativa effekter till allierade som inte är A.I.M. samt alla fiender.

Förut: Ge 2–3 slumpmässiga negativa effekter till alla allierade och fiender.

Tillagt:

Attacken ger dig 50 % fokus för varje A.I.M.-allierad.

Galen vetenskap:

Tillagt: När du spawnar får du 10 % snabbhetsmätare och 10 % snabbhetsmätare per A.I.M.-allierad.

Tillagt: När det blir din tur ger du 1–2 förmågeenergi till en A.I.M.-allierad med en negativ effekt.

A.I.M.-infekterare

Biologisk fara:

Tillagt: Ändra snabbhetsmätaren med +75 %.

Tillagt: Ge 2 motattack till dig själv och alla A.I.M.-allierade i närheten.

Borttaget: Få slumpmässiga negativa effekter.

Metabolism:

Tillagt: När det blir din tur får du 2 slumpmässiga negativa effekter under 2 turer.

Tillagt: När det blir din tur:

Är anfall ned aktivt får du anfall upp under 2 turer.

Är försvar ned aktivt får du försvar ned under 2 turer.

Är långsam aktiv får du snabbhet upp under 2 turer.

A.I.M.-monster

Plötslig utveckling:

Ändrat: Få anfall upp och ge anfall upp till A.I.M.-allierade i närheten under 3 turer.

Tillagt: Gör 300 % skada mot ett mål.

Tillagt: Den här attacken kan inte missa.

Borttaget: Få försvar ned och läkning.

Snabbväxt:

Tillagt: Få försvar ned när du spawnar.

Uppdaterat: Läk alltid med 20 % av maxhälsan.

A.I.M.-anfallare

Kpist

Tillagt: Ge 2 blödning.

Hyperdos:

Tillagt: Gör 250 % skada mot ett mål.

Tillagt: Har den här karaktären en negativ effekt utför du en bonusattack mot målet som gör 125 % skada per negativ effekt hos det.

Borttaget: Få läkningsblockering under 2 turer.

Juicer:

Tillagt: När det blir din tur ändrar du snabbhetsmätaren för dig och A.I.M.-allierade i närheten med +20 %.

A.I.M.-beskyddare

Nedslag:

Är förmågeblockering aktiv gör du 200 % större skada mot ett mål.

Laddningskapacitator:

Tillagt: Ta bort snabbhet upp.

Uppdaterat: Läk dig själv och A.I.M.-allierade i närheten med 10 000 och 10 % av den här karaktärens maxhälsa.

Immunisering:

Tillagt: När du attackeras, har Främsta forskaren som allierad och har mer än 75 % hälsa för du över 1 negativ effekt från dig själv och alla A.I.M.-allierade till den som attackerar.

Svenska
© 2019 MARVEL. MARVEL Strike Force-programvaran © 2019 FoxNext Games, LLC. Utvecklat av FoxNext Games Los Angeles. Med ensamrätt. Användning av den här webbplatsen (inklusive en eller alla delar och komponenter) innebär att du godkänner dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. Materialet på denna webbplats får inte säljas, bytas eller skänkas bort. All kopiering, manipulering, publicering eller annan överföring av detta material, förutom där det uttryckligen tillåts i användarvillkoren, är strikt förbjuden.