Latest Updates

คำถามที่พบบ่อยของ Iso-8
October 7, 2020

สวัสดีทุกท่าน! ได้มีคำถามเกี่ยวกับ Iso-8 ส่งเข้ามามากมายหลังจากที่เปิดตัวไปในสัปดาห์ที่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงจัดเตรียมคำถามที่พบบ่อย เพื่อช่วยคลายความสับสนให้ทุกท่าน:

ถาม: ตัวละครเรียกพวกจะได้โบนัสคลาสหรือไม่?
ตอบ: ตัวละครเรียกพวก ซึ่งจะรวมถึงความสามารถ “วิหคเพลิงเถลิงนภา” ของดาร์กฟีนิกส์ กับความสามารถ “รีชาร์จชั่วช้า” ของด็อคอ็อคจะได้รับโบนัสค่าพลังคริสตัล แต่ว่าจะไม่ได้รับโบนัสหรือเอฟเฟกต์ของคลาส นอกจากนั้น ความสามารถ “โคลน” ของมิสเตอร์ซินิสเตอร์ก็จะได้รับโบนัสคริสตัล Iso-8 ของมิสเตอร์ซินิสเตอร์ แต่จะไม่ได้รับโบนัสหรือเอฟเฟกต์อื่นที่เกี่ยวกับคลาสของมิสเตอร์ซินิสเตอร์


ถาม: การโจมตีโดนหลัก หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ: การโจมตีโดนหลัก คือการโจมตีแรกที่โจมตีใส่เป้าหมายหลัก เช่น หากกามอร่าใช้ความสามารถพิเศษ “คมมีดไร้ปรานี” ในลักษณะนี้การโจมตีโดนหลัก คือการโจมตีแรกของการโจมตีต่อเนื่อง ส่วนหากเป็นความสามารถพื้นฐาน “มือสังหารโจมตี” ก็จะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีโดนครั้งแรก แต่ไม่รวมถึงการโจมตีโบนัส


ถาม: +การรักษาแบบแอคทีฟ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถอัลติเมตของมินน์-เออร์วาหรือไม่?

ตอบ: ไม่ การบวกการรักษาแบบแอคทีฟจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขโมยพลังชีวิตหรือการปันส่วนพลังชีวิต (ซึ่งจะรวมถึงความสามารถพิเศษ “ถวายแสง” ของดาร์กฟีนิกส์, ความสามารถอัลติเมต “บังคับถ่ายเลือด” ของเอโบนี มอว์, ความสามารถพิเศษ “บิดผันความเป็นจริง” ของสการ์เล็ท วิทช์ และความสามารถอัลติเมต “ปลอบประโลม” ของแมนติส)


ถาม: จะคำนวณโบนัส Iso-8 ลงไปในค่าพลังของตัวละครอย่างไร?
ตอบ: จะซ้อนทับเพิ่มขึ้นบนโบนัสค่าพลังของดาวแดง หากท่านต้องการที่จะลงลึกเพื่อดูรายละเอียด เราก็ได้เตรียมสูตรคำนวณค่าพลังพื้นฐานของ Iso-8 ไว้ให้แล้วดังนี้
(พลังชีวิต, เกราะ, ความเสียหาย, โฟกัส และความต้านทาน): FinalStat = ((BaseStatxStarkTechxWarRoom*(Redstar+Iso8))+(flat stat bonuses))xCharacterPassives

ถาม: สำหรับตัวละครที่ไม่ใช่ฮีลเลอร์:  ฮีลเลอร์เลเวล 1 จะได้รับรักษาแบบแอคทีฟ 5%, ฮีลเลอร์เลเวล 3 จะรักษาพันธมิตรที่บาดเจ็บหนักที่สุด +5%  แล้ว 5% ที่ตัวละครตัวนี้ได้รับในเลเวล 1 จะมีผลอะไรหรือไม่?  แล้วจะกลายเป็นรักษา +10% หรือไม่? ยกตัวอย่างเช่น ตัวละครบางตัวแบบธานอส (เวลามีฮีลเลอร์เลเวล 3) จะรักษาคิดเป็น 5% หรือว่า 10%?

ตอบ: การรักษาแบบแอคทีฟคือตัวคูณทุกค่าของการรักษาที่เกิดขึ้นจากความสามารถ ซึ่งจะนับรวมไปถึงความสามารถติดตัว ในเวลาใดก็ตามที่ตัวละครตัวหนึ่งรักษาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งด้วยการรักษาแบบไม่ใช่การฟื้นตัวต่อเนื่อง ก็จะรักษาเพิ่มขึ้น 5/10/20% ตามตัวคูณ เพราะฉะนั้น การรักษา +20% ก็คือการนำค่าปริมาณการรักษาขั้นสุดท้ายไปคูณด้วยตัวคูณ 1.2 ยกตัวอย่างเช่น การรักษา 1000 หน่วย+5% พร้อมมีการรักษาแบบแอคทีฟ ก็คือ 1.2*(1000+5%) = 1,200 + 6%

ถาม: เปลี่ยนคลาสได้ฟรีหรือไม่?

ตอบ: หลังจากที่ท่านได้จ่ายค่าอัพเกรดคลาสไปแล้ว ท่านจะสามารถเปลี่ยนคลาสไปมาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถาม: ตัวละครคลาสสเกอร์มิเชอร์ตัวไหน ที่จะให้เปราะบางในเวลาที่ช่วยเหลือหรือสวนกลับ?


ตอบ:  ตัวละครที่เลือกคลาสเป็นสเกอร์มิเชอร์จะไม่ใช้งานเปราะบางกับสภาวะเมื่อโจมตีที่เป็นความสามารถติดตัว ยกตัวอย่างเช่น: ความสามารถติดตัว “เอาคืน” ของคัลล์ อ็อบซิเดียน จะไม่ใช้งานเปราะบางในเวลาที่ศัตรูโจมตีธานอสที่เป็นพันธมิตรหรือเอโบนี มอว์ นอกจากนั้นก็จะรวมถึงตัวละครอย่างหน่วยหน้าของชิลด์กับพันนิชเชอร์อีกด้วย


และเพื่อเพิ่มความชัดเจนในประเด็นนี้ จึงขอระบุให้ทราบว่า คลาสเหรดเดอร์จะไม่ทำงานเมื่อโจมตีช่วยเหลือหรือสวนกลับ - มีแต่สเกอร์มิเชอร์เท่านั้นที่จะทำงาน

ถาม: การสวนกลับจะใช้งานเปราะบางหรือไม่?
ตอบ: ในขณะนี้เรากำลังตรวจสอบประเด็นที่ว่าเกิดการใช้งานความเปราะบางอย่างไม่ถูกต้องกับการสวนกลับ - เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป


ถาม: ผลเปราะบางจะใช้งานซ้อนทับกับตัวเองหรือไม่?

ตอบ: ไม่ ถึงแม้ว่าความเปราะบางจะสามารถซ้อนทับกันได้มากกว่า 1 ชั้นก็ตาม แต่ผลของความสามารถที่รวมถึงการเพิ่มความเสียหาย 10% นั้น จะไม่ซ้อนทับกัน

ถาม: เปราะบางสามารถถูกบล็อก หลบหลีก หรือต้านได้หรือไม่?

ตอบ: การโจมตีศัตรูที่โจมตีโดนนั้น จะใช้งานความเปราะบางเสมอ (หากสามารถใช้งานได้) และถ้าการโจมตีที่จะใช้งานความเปราะบางโดนหลบหลีกขึ้นมาได้ ในกรณีเช่นนี้ก็จะไม่มีการใช้งานเปราะบาง 

ถาม: ทำไม “กิกันโต้” ที่เป็นความสามารถอัลติเมตของเนเมอร์ ถึงไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายในสงครามพันธมิตร?

ตอบ: ในเวลาการโจมตีติดคริติคอลถูกบล็อก (รวมทั้งที่เกิดจากปัดป้อง) นั้น ก็ยังจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมให้แก่การโจมตีอยู่ แต่ว่าจากนั้นความเสียหายดังกล่าวจะถูกลดลงตามปริมาณการบล็อก และก็จะพิจารณาในลักษณะว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นถูกบล็อก โดยทั่วไปแล้วก็คือ การโจมตีที่ถูกบล็อกสำเร็จนั้น จะป้องกันทำให้ไม่สามารถใช้งานความเปราะบางได้ แม้ว่าการโจมตีนั้นจะเป็นการโจมตีติดคริติคอลก็ตาม


ถาม: ความสามารถใดบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากรักษาแบบแอคทีฟ?
ตอบ: การรักษาแบบแอคทีฟจะส่งผลต่อ “การรักษาโดยตรง” (ค่าตายตัว พลังชีวิตสูงสุด) เท่านั้น ซึ่งจะรวมถึงความสามารถที่จะรักษาตามค่าตายตัว หรือตามค่าพลังชีวิตสูงสุด เช่น ความสามารถ “ผู้ทดลองคนที่หนึ่ง” ของนักวิทย์ของไฮดร้า หรือ ความสามารถ “คิโมโยรักษา” ของชูรี่ เป็นต้น และนอกจากนั้นรักษาแบบแอคทีฟจะบูสต์การรักษาโดยตรงของความสามารถ “ดูแลเร่งด่วน” ของไนท์เนิร์สอีกด้วย แต่ว่าจะไม่บูสต์การรักษาโดยอ้อมจากผลฟื้นพลังต่อเนื่องที่ได้ใช้งานไป 


ถาม: ความสามารถใดบ้างที่ "ไม่" ได้รับผลประโยชน์จากรักษาแบบแอคทีฟ?

ตอบ: การรักษาแบบแอคทีฟจะไม่ส่งผลต่อ “การรักษาโดยอ้อม” (ขโมยพลังชีวิต, ดูดพลัง, ฟื้นพลังต่อเนื่อง, ปันส่วน) ก็คือจะไม่ส่งผลกับความสามารถที่ขโมยพลังชีวิต ซึ่งจะไปรวมถึงความสามารถ “บังคับถ่ายเลือด” ของเอโบนี มอว์ จะไม่ส่งผลกระทบกับดูดพลัง ซึ่งจะรวมไปถึงความสามารถ “จอมทำลายล้าง” ของแดร็กซ์ และก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถที่ปันส่วนพลังชีวิต ซึ่งจะรวมไปถึงความสามารถ “บิดผันความเป็นจริง” ของสการ์เล็ท วิทช์
ขอขอบคุณทุกคำถามที่ท่านได้ส่งเข้ามาเกี่ยวกับ Iso-8 แล้วไปพบกันในเกม!


ไทย
© 2021 MARVEL. MARVEL Strike Force Software © 2021 SCOPELY. สงวนลิขสิทธิ์ การใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงทุกส่วนและทุกองค์ประกอบอื่นใดก็ตามทั้งหมด) จะครอบคลุมอยู่เหนือการยอมรับของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายแจกได้ การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ และการเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านี้ให้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน